HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 • Tổng số hồ sơ trong tháng 12274
  • Sớm hạn 24
  • Đúng hạn 5
  • Trễ hạn 0
  • Đang xử lý 2245
  • Quá hạn 0
 • Hồ Sơ Đúng Hạn
  100%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 1
2367
(Tự động cập nhật lúc 24/01/2017 17:00)

 

 

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 28
Total visited: 3943405