Trang chủ

CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 8, phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2015

Ngày đăng 08/09/2015 | 11:08 | Lượt xem: 3939
Ngày 14/9/2015, UBND quận ban hành Báo cáo 141/BC-UBND về việc Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 8, phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2015 Chi tiết xem...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 07/9 đến ngày 13/9/2015

Ngày đăng 07/09/2015 | 04:17 | Lượt xem: 1252
Thứ ngày Nội dung Đ/c phụ trách Địa điểm Thứ hai 07/9 Sáng - Giao ban CT,...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 31/8 đến ngày 06/9/2015

Ngày đăng 31/08/2015 | 04:39 | Lượt xem: 709
Thứ ngày Nội dung Đ/c phụ trách Địa điểm Thứ hai 31/8 Sáng - Dự Lễ truy...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 24/8 đến ngày 30/8/2015

Ngày đăng 24/08/2015 | 04:34 | Lượt xem: 708
Thứ ngày Nội dung Đ/c phụ trách Địa điểm Thứ hai 24/8 Sáng - Hội nghị cán...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 17/8 đến ngày 23/8/2015

Ngày đăng 17/08/2015 | 04:26 | Lượt xem: 929
Thứ ngày Nội dung Đ/c phụ trách Địa điểm Thứ hai 17/8 Sáng - Giao ban Chủ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 17/8 đến ngày 23/8/2015

Ngày đăng 17/08/2015 | 03:52 | Lượt xem: 1254
Thứ ngày Nội dung Đ/c phụ trách Địa điểm Thứ hai 17/8 Sáng - Giao ban Chủ...

Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2015

Ngày đăng 11/08/2015 | 11:03 | Lượt xem: 4911
Ngày 10/8/2015, UBND quận ban hành Báo cáo 121/BC-UBND về việc Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2015 ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 10/8 đến ngày 16/8/2015

Ngày đăng 10/08/2015 | 03:47 | Lượt xem: 2890
Thứ ngày Nội dung Đ/c phụ trách Địa điểm Thứ hai 10/8 Sáng - Tiếp xúc cử...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 03/8 đến ngày 09/8/2015

Ngày đăng 03/08/2015 | 05:03 | Lượt xem: 3901
Thứ ngày Nội dung Đ/c phụ trách Địa điểm Thứ hai 03/8 Sáng - 08h30: Tiếp...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 27/7 đến ngày 02/8/2015

Ngày đăng 27/07/2015 | 04:04 | Lượt xem: 648
Thứ ngày Nội dung Đ/c phụ trách Địa điểm Thứ hai 27/7 Sáng - Họp...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 20/7 đến ngày 26/7/2015

Ngày đăng 20/07/2015 | 03:54 | Lượt xem: 1290
Thứ ngày Nội dung Đ/c phụ trách Địa điểm Thứ hai 20/7 Sáng - Giao...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 13/7 đến ngày 19/7/2015

Ngày đăng 13/07/2015 | 03:50 | Lượt xem: 1255
Thứ ngày Nội dung Đ/c phụ trách Địa điểm Thứ hai 13/7 Sáng - Giao...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 06/7 đến ngày 12/7/2015

Ngày đăng 06/07/2015 | 03:44 | Lượt xem: 2846
Thứ ngày Nội dung Đ/c phụ trách Địa điểm Thứ hai 06/7 Sáng - Họp Tổ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 29/6 đến ngày 05/7/2015

Ngày đăng 29/06/2015 | 04:09 | Lượt xem: 685
Thứ ngày Nội dung Đ/c phụ trách Địa điểm Thứ hai 29/6 Sáng - Giao...

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015, bổ khuyết nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

Ngày đăng 23/06/2015 | 11:00 | Lượt xem: 3606
Ngày 22/6/2015, UBND quận ban hành Báo cáo số 92/BC-UBND về việc Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015, bổ khuyết nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 Chi tiết...

  bản đồ hành chính

  THÔNG BÁO

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 91622
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 9
24
(Tự động cập nhật lúc 19/09/2020 18:00)

  Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 2819
Tổng số truy cập: 13564306