Trang chủ

Hoạt động Đảng, đoàn thể

Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Quận Ngô Quyền
Ngày đăng 03/02/2020 | 08:22 | Lượt xem: 1087

Chiều ngày 30/01/2020 UBND Quận Ngô Quyền đã tiến hành công bố Quyết định của UBND thành phố về việc hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Thể dục - Thể thao với Nhà Văn hóa Thiếu nhi Quận Ngô Quyền để thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Ngô Quyền.

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Quận Ngô Quyền hoạt động kể từ ngày 1/2/2020. Trụ sở làm việc tại số 212 đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND Quận Ngô Quyền, hoạt động theo cơ chế tự đảm bảo một phần kinh phí chi thường xuyên theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; có tư cách pháp nhân; có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của UBND quận Ngô Quyền; chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các sở, ban, ngành chức năng của thành phố và các cơ quan Trung ương theo quy định.

Trung tâm có chức năng phục vụ công tác quản lý nhà nước của UBND Quận Ngô Quyền về lĩnh vực Văn hóa - Thông tin, Thể dục - Thể thao; cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Văn hóa - Thông tin, Thể dục - Thể thao thuộc phạm vi quản lý của UBND Quận Ngô Quyền theo quy định của pháp luật. UBND Quận Ngô Quyền có trách nhiệm ban hành Quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phù hợp với chức năng được giao.

Về tổ chức bộ máy: Lãnh đạo Trung tâm gồm có Giám đốc và không quá 2 Phó Giám đốc. Giám đốc được hưởng phụ cấp chức vụ 0,3; Phó Giám đốc được hưởng phụ cấp chức vụ 0,2. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ khác có liên quan đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm do Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ và theo quy đinh của pháp luật.

Các vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp và vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm và tình hình thực hiện nhiệm vụ thực tế, Giám đốc Trung tâm xây dựng vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp và vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ phục vụ để bảo đảm thực hiện được đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

Số lượng người làm việc của Trung tâm được giao trên cơ sở vị trí việc làm, phù hợp chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm, nằm trong tổng số lượng người làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận Ngô Quyền được UBND thành phố giao hàng năm. Kinh phí hoạt động của Trung tâm thực hiện theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Trung tâm có trách nhiệm kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Thể dục - Thể thao và Nhà Văn hóa Thiếu nhi Quận Ngô Quyền theo quy định.

  bản đồ hành chính

  THÔNG BÁO

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 91622
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 9
24
(Tự động cập nhật lúc 19/09/2020 18:00)

  Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 2765
Tổng số truy cập: 13564556