Trang chủ

Hoạt động Đảng, đoàn thể

Công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ Quận Ngô Quyền lần thứ 23: Thực hiện bài bản, bảo đảm chất lượng
Ngày đăng 14/07/2020 | 01:57 | Lượt xem: 339

Đại hội Đảng bộ quận Ngô Quyền lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến diễn ra trong 3 ngày từ 15 đến 17-7. Đến nay, các nội dung chuẩn bị đại hội hoàn tất, bảo đảm đúng theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Thông tri số 36 của Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng chí Đào Trọng Đức, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền trả lời phóng vấn Báo Hải Phòng về quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 23.

 

 

 

Đường phố quận Ngô Quyền được trang hoàng rực rỡ, tạo khí thế phấn khởi chào mừng Đại hội Đảng bộ quận.                      

 

- Đề nghị đồng chí cho biết, công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ quận Ngô Quyền lần thứ 23 được triển khai như thế nào?

 

Quận ủy Ngô Quyền xác định công tác tổ chức Đại hội cấp cơ sở tiến tới Đại hội 23 Đảng bộ quận, Đại hội 16 Đảng bộ thành phố và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020. Do đó, công tác chuẩn bị được Quận ủy triển khai từ rất sớm, theo đúng hướng dẫn Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Thông tri số 36 của Ban Thường vụ Thành ủy. Ngày 18-7-2019, Ban Chấp hành Đảng bộ quận ban hành Kế hoạch số 171 về đại hội các chi, đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 23. Đến ngày 27-5, 88/88 chi, đảng bộ trực thuộc Quận ủy tổ chức thành công đại hội.

 

Cùng với đó, để thực hiện chu đáo các nội dung chuẩn bị Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 23, Quận ủy thành lập 3 tiểu ban phục vụ đại hội, ban hành 29 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội. Trong đó, xác định công tác xây dựng văn kiện và chuẩn bị nhân sự là hai nội dung có ý nghĩa quan trọng nhất của đại hội, Quận ủy tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, không vì nội dung này mà xem nhẹ nội dung khác.

 

Bên cạnh đó, Quận ủy Ngô Quyền chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, tạo khí thế phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân với quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội quận năm 2020, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Quận chỉ đạo rà soát tất cả các phần việc liên quan, bảo đảm cơ sở vật chất, an ninh, an toàn… phục vụ tổ chức đại hội.

 

Xây dựng các văn kiện là một trong những nội dung quan trọng nhất của công tác chuẩn bị đại hội. Cụ thể, công tác này được Quận ủy triển khai ra sao để bảo đảm chất lượng, tiến độ?

 

Có thể khẳng định, công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng hội Đảng bộ quận lần thứ 23 được Quận ủy Ngô Quyền chỉ đạo triển khai một cách bài bản, công phu, chất lượng, huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, phát huy trí tuệ tập thể của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ngay từ tháng 8-2019, Quận ủy chỉ đạo Tiểu ban văn kiện xây dựng kế hoạch (sớm hơn 2 tháng so với nhiệm kỳ trước), phân công 3 nhóm chuyên đề phụ trách các nội dung cụ thể, hoạt động theo kế hoạch và lịch tiến độ công việc. Các văn kiện được xây dựng theo đúng quy trình. Đến nay, các văn kiện được hoàn thiện, bảo đảm tiến độ, chất lượng và được gửi tới toàn thể đại biểu dự Đại hội để tiếp tục tham gia thảo luận tại đại hội tới đây.

 

Tôi xin nhấn mạnh thêm về Báo cáo chính trị- văn kiện trung tâm của Đại hội. Báo cáo chính trị nhiệm kỳ này được xây dựng theo phương châm "kế thừa và đổi mới", bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 22, đánh giá đúng tình hình, kết quả đạt được, chỉ rõ những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm,đồng thời xác định rõ những mục tiêu, phương hướng và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát với thực tiễn, có tính khả thi để thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Bên cạnh đó, báo cáo được xây dựng có nhiều đổi mới, đặt ra yêu cầu tiếp cận và giải quyết các vấn đề từ thực tiễn, gắn với thực hiện Chương trình hành động 76 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị. Cụ thể, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 của quận bảo đảm bằng hoặc cao hơn chỉ tiêu chung của thành phố, gắn kết chặt chẽ giữa quy hoạch, kế hoạch phát triển chung của quận và những quan điểm định hướng lớn trong 5 năm, 10 năm tới của thành phố.

 

- Đối với công tác nhân sự đại hội, Quận ủy Ngô Quyền có sự chuẩn bị như thế nào?

 

- Công tác chuẩn bị nhân sự được tiến hành từng bước, từng việc, chắc chắn, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, thật sự đúng người, đúng việc. Để chủ động phương án nhân sự, Quận ủy xác định hài hoà giữa chuẩn bị nhân sự tại chỗ với điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ, bảo đảm cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực hoàn thành nhiệm vụ, đủ thời gian rèn luyện và thử thách qua thực tiễn.

 

Đề án nhân sự Đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm hài hòa giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, lựa chọn cán bộ đủ tài và đức; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả cao giữa việc nâng cao chất lượng cấp ủy Đảng với bảo đảm cơ cấu ba độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Đồng thời, phương án nhân sự cấp ủy Đảng được cân nhắc gắn với công tác chuẩn bị nhân sự HĐND, UBND quận nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

Đến nay, công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 23 bảo đảm đúng tiến độ. Các nội dung liên quan đến tiêu chuẩn, cơ cấu ban chấp hành khóa mới được thảo luận công khai, dân chủ theo đúng quy định.

 

-Trân trọng cảm ơn đồng chí!

  bản đồ hành chính

  THÔNG BÁO

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 10
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 1
24
(Tự động cập nhật lúc 17/01/2021 03:00)

  Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 3211
Tổng số truy cập: 14987027