Trang chủ

Hoạt động Đảng, đoàn thể

Các đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng (từ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I đến nay)
Ngày đăng 06/10/2020 | 11:32 | Lượt xem: 933

Tháng 4/1930, Đảng bộ Hải Phòng được thành lập, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh được cử làm Bí thư.

Ngày 27/10/1962, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa II đã thông qua Nghị quyết về việc hợp nhất Hải Phòng - Kiến An lấy tên "Thành phố Hải Phòng". Ban Chấp hành Đảng bộ Hải Phòng hợp nhất gồm 58 đồng chí, Ban Thường vụ Thành ủy gồm 14 đồng chí; đồng chí Hoàng Hữu Nhân giữ chức Bí thư Thành ủy. Các đồng chí: Lê Huy, Trần Kiên, Hoàng Mậu, Tô Thiện làm Phó Bí thư Thành ủy.

Từ khi hợp nhất đến nay, Đảng bộ thành phố Hải Phòng đã trải qua 15 kỳ Đại hội và đang hướng tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng (từ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I đến nay):

- Giai đoạn 1963 - 1968: Đồng chí Hoàng Hữu Nhân.

- Giai đoạn 1968 - 1976: Đồng chí Trần Kiên.

- Giai đoạn 1976 - 1979: Đồng chí Trần Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IV.

- Giai đoạn 1979 - 1982: Đồng chí Bùi Quang Tạo.

- Giai đoạn 1982 - 1986: Đồng chí Đoàn Duy Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V.

- Giai đoạn 4/1986 - 10/1086: Đồng chí Nguyễn Dần.

- Giai đoạn 1986 - 2000: Đồng chí Lê Danh Xương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI, VII, VIII.

- Giai đoạn 2000 - 2003: Đồng chí Tô Huy Rứa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX.

- Giai đoạn 2003 - 2010: Đồng chí Nguyễn Văn Thuận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

- Giai đoạn 2010 - 2014: Đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

- Giai đoạn 2014 - 2015: Đồng chí Dương Anh Điền.

- Giai đoạn 2015 đến nay: Đồng chí Lê Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

(Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng)

  bản đồ hành chính

  THÔNG BÁO

Dtt Portal Thongkemotcua tạm thời không có.

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 9
24
(Tự động cập nhật lúc 19/09/2021 16:00)

  Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1218
Tổng số truy cập: 18027268