Trang chủ

Hoạt động HĐND các cấp

Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri phục vụ kỳ họp thứ 3, HĐND Quận Ngô Quyền khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 18/11/2016 | 07:52 | Lượt xem: 800

(Phục vụ kỳ họp thứ Ba Hội đồng nhân dân Quận Ngô Quyền khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021)

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri phục vụ kỳ họp thứ 3,

HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Thực hiện Công văn số 03/HĐND-VP ngày 22/9/2016 của Thường trực HĐND quận về việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3 HĐND quận, UBND quận báo cáo kết quả giải quyết, cụ thể như sau:

I. Ý KIẾN CHUNG

1. Đề nghị quận giải thích rõ việc thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất lấn, đất chiếm trên địa bàn.

Trả lời:

- Theo quy định tại Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010; Điều 1, Khoản 5 Điều 7 Thông tư số 153/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính; Điều 2 Thông tư số 45/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, đất lấn, chiếm là đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp với thuế suất là 0,2%.

- Thời gian vừa qua, UBND một số phường chưa quản lý chặt chẽ các trường hợp sử dụng đất lấn, chiếm. Chính vì vậy, để tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào Ngân sách Nhà nước, thực hiện công bằng xã hội về nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước, UBND quận đã xây dựng và triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn quận" trên cơ sở các quy định của pháp luật.

2. Đề nghị nhân rộng mô hình đảm bảo trật tự đường hè – vệ sinh môi trường đô thị như tuyến Lạch Tray đã thực hiện được trong thời gian qua đối với các tuyến đường kiểu mẫu khác trên địa bàn để lập lại trật tự đô thị.

Trả lời:

Trong thời gian qua, UBND quận đã tích cực chỉ đạo UBND các phường Cầu Đất, Lạch Tray, Lê Lợi, Đồng Quốc Bình tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, đảm bảo trật tự đường hè, vệ sinh môi trường trên địa bàn bằng nhiều hình thức như: thành lập các đội kiểm tra liên phường, đồng loạt ra quân, xử lý vi phạm trên các tuyến từ 6h-21h tất cả các ngày trong tuần. Kết quả bước đầu, tình trạng vi phạm trật tự đường hè đã giảm rõ rệt, đường thông, hè thoáng, tạo cảnh quan sạch, đẹp trên các tuyến phố.

Trong thời gian tới, UBND quận chỉ đạo xây dựng Đề án tăng cường quản lý trật tự đường hè – vệ sinh môi trường đô thị để nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo trên các tuyến phố khác trên địa bàn. Do đây là một nhiệm vụ khó khăn, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, UBND quận đề nghị nhân dân, cử tri cùng tham gia tuyên truyền, vận động và gương mẫu thực hiện, góp phần xây dựng đô thị quận văn minh, hiện đại.

3. Đề nghị quận xác định rõ các biện pháp cụ thể thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phòng, chống các biểu hiện tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, phục vụ nhân dân.

Trả lời:

UBND quận luôn xác định công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; phòng, chống các biểu hiện tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động là nhiệm vụ trọng tâm và tập trung triển khai nhiều biện pháp, giải pháp thực hiện theo các quy định pháp luật:

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của UBND quận, UBND 13 phường; thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức theo quy định; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi xảy ra tham nhũng, lãng phí. Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong quản lý thu chi ngân sách.

- Thường xuyên chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ, phòng chống phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong cán bộ, công chức, người lao động bằng các hình thức: thanh tra, kiểm tra; ký cam kết phòng chống phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực. Chú trọng củng cố kiện toàn bộ máy lãnh đạo, bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn theo đúng trình tự, thủ tục.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan thuộc khối nội chính quận trong việc phát hiện, điều tra, xét xử các hành vi tham nhũng, lãng phí. Phối hợp với UBMTTQ Việt Nam quận và các tổ chức thành viên nhằm nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận động và giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí.

II. Ý KIẾN CỤ THỂ

1. Phường Cầu Đất

a, Đề nghị quận quan tâm đến công tác phòng cháy, chữa cháy, bổ sung các phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho chợ Ga và các Tổ dân phố thuộc vành đai chợ Ga.

Trả lời:

- UBND quận đã chỉ đạo Ban Quản lý chợ Ga kiện toàn Ban chỉ đạo PCCC và thành lập Đội PCCC cơ sở; phối hợp Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC nhằm kịp thời phát hiện các sơ hở, thiếu sót và có biện pháp khắc phục, góp phần đáng kể trong việc ngăn ngừa làm giảm tình trạng cháy nổ cũng như những thiệt hại do cháy nổ gây ra. Đồng thời, UBND quận đã quan tâm bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị đảm bảo công tác PCCC tại chợ với số tiền trên 70 triệu đồng/năm.

- Đối với các Tổ Dân phố thuộc vành đai chợ Ga (02 tổ thuộc Phường Lương Khánh Thiện và 05 tổ thuộc phường Cầu Đất): UBND quận đã chỉ đạo 02 phường Cầu Đất, Phường Lương Khánh Thiện thành lập các Tổ PCCC dân phòng; phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát PCCC thành phố thường xuyên kiểm tra, kịp thời giải quyết các vụ cháy nhỏ tại khu vực; quan tâm bố trí kinh phí phục vụ công tác PCCC 2 phường.

b, Đề nghị quận quan tâm, xem xét giải quyết khó khăn vướng mắc trong việc vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội cho người nghèo. Hiện nay có ít hộ được tiếp cận với nguồn vốn này.

Trả lời:

Thực hiện Nghị định 78/2002/CP-NĐ của Chính phủ về việc cho vay tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội quận giải ngân nguồn vốn ưu đãi tín dụng đến 30/9/2016 là 58.890 triệu đồng, trong đó nguồn vốn cho vay hộ nghèo là 15.856 triệu đồng.

Đối với phường Cầu Đất hiện có 16 hộ nghèo; 11 hộ cận nghèo và 25 hộ mới thoát nghèo. Tại thời điểm tháng 5/2016, số dư nợ quá hạn do Hội Cựu chiến binh phường tín chấp quá cao, do vậy Ban chỉ đạo giảm nghèo phường tập trung chỉ đạo việc thu hồi nợ quá hạn. Từ tháng 6/2016 đến nay, Ủy ban nhân dân phường, Ban chỉ đạo giảm nghèo phường tập trung hướng dẫn thủ tục giải ngân 1.450 triệu đồng đối với các đối tượng thụ hưởng, nâng tổng số dư nợ trên địa bàn phường là 3.138.455 ngàn đồng.

c, Đề nghị quận quan tâm chỉ đạo phòng, ban, ngành, đơn vị có liên quan phối hợp giải quyết triệt để tình trạng tiêm chích ma túy ở dọc đường tàu gây mất an ninh trật tự.

Trả lời (Công an quận):

Tuyến đường sắt thuộc địa bàn phường Cầu Đất chạy dọc theo ngõ 148 Cầu Đất có 02 ngách thông ra đường Tô Hiệu, 2 bên đường tàu có 137 hộ dân = 496 nhân khẩu. Đây là tuyến đường sắt nối liền từ ga Hải Phòng đi Hà Nội, tiếp giáp với phường Trại Cau và An Biên, Quận Lê Chân. Do ngõ 148 Cầu Đất tiếp giáp với 02 địa bàn trọng điểm về ma túy, lại có nhiều ngõ nhỏ thông sang các địa bàn khác nên tội phạm ma túy thường lợi dụng ngõ này để hoạt động phạm pháp về ma túy. 

Từ đầu năm 2016 đến nay, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an quận, phường đã bắt giữ 06 vụ = 06 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu vực. Hiện nay, tình trạng tiêm chính ma túy tại ngõ 148 Cầu Đất đã giảm, không còn hiện tượng mua bán, tàng trữ ma túy, tụ tập tiêm chích ma túy công khai dọc 2 bên đường tàu.

Trong thời gian tới, UBND quận tiếp tục chỉ đạo Công an quận, Công an phường tăng cường tuần tra, kiểm soát, đồng thời phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc để đấu tranh phòng, chống và từng bước đẩy lùi tội phạm ma túy tại khu vực, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

d, Đề nghị quan tâm, xem xét, chỉ đạo khắc phục việc chi trả tiền phụ cấp cho các cán bộ ở cơ sở còn chậm.

Trả lời:                                            

- Năm 2015, 2016, ngân sách thành phố bố trí thiếu cho chức danh Tổ đội trưởng và Trưởng ban công tác mặt trận nên việc chi trả tiền phụ cấp cho các chức danh này còn chậm.

- Ngày 30/5/2016, Sở Tài chính đã có văn bản cho phép sử dụng nguồn cải cách tiền lương ngân sách quận để cấp bù thực hiện Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố đối với 02 chức danh Tổ đội trưởng và Trưởng ban công tác mặt trận. Trên cơ sở đó, ngày 13/9/2016, UBND quận đã ban hành Quyết định số 1447/QĐ-UBND bổ sung kinh phí chi trả tiền phụ cấp cho cán bộ cơ sở năm 2015 và năm 2016.

đ, Đề nghị quận nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Trần Nhật Duật đã xuống cấp, gây mất vệ sinh môi trường đô thị và một số ngõ trên địa bàn phường. 

Trả lời:

- Về việc cải tạo, nâng cấp Đường Trần Nhật Duật: UBND quận đã có Tờ trình UBND thành phố và Sở Giao thông vận tải đề nghị cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường xuống cấp trên địa bàn Quận Ngô Quyền trong đó có tuyến đường Trần Nhật Duật. Sở Giao thông vận tải đã đề xuất UBND thành phố đưa vào kế hoạch cải tạo tuyến đường trên vào năm 2017. UBND quận tiếp tục đôn đốc Sở Giao thông vận tải và đề xuất UBND thành phố sớm thực hiện.

- Về việc cải tạo một số ngõ trên địa bàn phường: UBND quận đã chỉ đạo UBND các phường khảo sát cụ thể và báo cáo UBND quận. Trên cơ sở các quy định về Luật đầu tư công, kế hoạch phân bổ vốn đầu tư của thành phố, UBND quận sẽ xem xét, bố trí vốn đầu tư công năm 2017 và các năm tiếp theo để triển khai thực hiện.

2. Phường Cầu Tre

Đề nghị cần được quan tâm hơn nữa về trình độ chuyên môn và thái độ đối với bệnh nhân của các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Ngô Quyền.

Trả lời:

Bệnh viện Đa khoa Ngô Quyền luôn quan tâm đến công tác đào tạo tại chỗ, đào tạo lại cũng như các bác sỹ và điều dưỡng liên tục được cử đi học và tập huấn cập nhật kiến thức mới để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công việc.

Bệnh viện thường xuyên quan tâm tập huấn, giáo dục cho cán bộ viên chức trong toàn bệnh viên kỹ năng giao tiếp, ứng xử, đồng thời kiểm tra, giám sát, khen thưởng, xử phạt hàng tháng. Tuy nhiên thái độ giao tiếp của nhân viên y tế cũng chưa thể làm hài lòng như sự kỳ vọng của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Tiếp thu ý kiến cử tri, trong thời gian tới bệnh viện tiếp tục có giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa kỹ năng giao tiếp và ứng xử của toàn thể cán bộ viên chức để đáp ứng ngày càng cao sự hài lòng của người bệnh.

3. Phường Đằng Giang

a, Phản ánh việc công an phường chưa bám sát địa bàn, chưa giải quyết triệt để vấn đề trật tự an toàn giao thông, trật tự đường hè – vệ sinh môi trường đô thị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại khu vực ngõ Nam Pháp 2.

Trả lời:

Ngõ Nam Pháp 2 thuộc phường Đằng Giang là ngõ dài, rộng, thông với ngõ 302 đường Văn Cao và ngõ 139, 67 Ngô Gia Tự (phường Đằng Lâm, quận Hải An), là nơi tập trung đông dân cư sinh sống, trong ngõ có một số hộ kinh doanh.

UBND quận đã chỉ đạo UBND và Công an phường Đằng Giang phối hợp hướng dẫn các hộ kinh doanh ký cam kết không lấn chiếm lòng đường để kinh doanh, bố trí chỗ để xe của khách hàng không gây cản trở giao thông; đồng thời tổ chức nhiều đợt ra quân sắp xếp, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường đô thị tại khu vực và đã xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Mặt khác, Công an phường Đằng Giang đã đẩy mạnh công tác nắm tình hình, tuyên truyền vận động nhân dân bằng các biện pháp nghiệp vụ để phòng chống tội phạm nên trong thời gian gần đây trên địa bàn không xảy ra vụ phạm pháp hình sự nào.

b, Đề nghị quận chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trường Tiểu học Đằng Giang để kịp thời sử dụng trong năm học 2016 - 2017 và tiến độ thi công ngõ 81 An Đà ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của nhân dân, đặc biệt là các cháu học sinh Trường Tiểu học Đằng Giang; nghiên cứu, xây dựng phương án bố trí thời gian tham gia giao thông của phương tiện ô tô qua khu vực đường Đông Khê 2 (cổng trường Tiểu học Đằng Giang mới) để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Trả lời:

- UBND quận đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án và Đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng, cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Đằng Giang và đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ tháng 8/2016 phục vụ năm học 2016-2017.

- Về tiến độ thi công ngõ 81 An Đà: Ngõ 81 An Đà có 02 dự án đang triển khai thi công xây dựng gồm:

+ Dự án lắp đặt hệ thống thoát nước do Ban Quản lý dự án cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường là chủ đầu tư. Hiện nay, Nhà thầu thực hiện thi công từng đoạn và phải lấp đất, san gạt hoàn trả mặt nền, có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và không thi công vào giờ cao điểm.

+ Dự án xây dựng tuyến đường Đông Khê 2: UBND quận đang chỉ đạo Ban Quản lý dự án, Nhà thầu thi công có biện pháp khắc phục, che chắn, không vận chuyển, thi công vào giờ cao điểm nhằm hạn chế ảnh hưởng đến giao thông đi lại của nhân dân trong khu vực.

4. Phường Đông Khê

a,  Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân thuộc khu gia binh ngõ 11 Đông  Khê ( Tổ dân phố số 2) và khu đất xen kẹt  Tổ dân phố số 4 còn nhiều bất cập. Đề nghị quận quan tâm, tập trung phối hợp giải quyết. (Phòng TNMT trả lời)

Trả lời:

- Đối với khu đất ngõ 11 Đông Khê: Đây là khu vực đất quốc phòng chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất ở nên UBND quận chưa cấp được Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất cho các hộ. Để giải quyết kiến nghị của cử tri, trong thời gian qua, UBND quận đã phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại khu vực. Sau khi Bộ Quốc phòng và UBND thành phố thống nhất về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, UBND quận sẽ cấp Giấy chứng nhận cho các hộ theo quy định.

- Đối với khu đất xen kẹt tổ dân phố số 4: UBND quận có chủ trương khuyến khích các hộ thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, phù hợp quy hoạch đất ở. Đối với 13 hộ gia đình sử dụng đất có nguồn gốc là đất nông nghiệp, tự ý chia tách, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, UBND quận đã có văn bản số 868/UBND-TNMT ngày 28/10/2016 trả lời kiến nghị, trong đó khẳng định các hộ gia đình, cá nhân phải thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở và nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định.

b, Khu vực tái định cư lô 22 phường Đông Khê được hình thành hơn 10 năm nay nhưng chưa có sự thống nhất bàn giao giữa Dự án, UBND phường và Công ty Thoát nước nên hệ thống hố ga khu vực này không thường xuyên được bảo dưỡng, duy tu, nhân dân phải huy động tiền tự đóng góp để thuê công ty môi trường nạo vét đường thoát nước. Hệ thống dây điện, dây cáp rất bất tiện cho sinh hoạt của nhân dân. Đề nghị quận quan tâm.

Trả lời: Theo quy định, việc quản lý toàn bộ hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố do Công ty TNHH MTV thoát nước thực hiện. Tuy nhiên, đối với khu vực dự án Ngã 5 Sân bay Cát Bi do việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn chỉnh nên chưa thống nhất bàn giao hệ thống thoát nước giữa Công ty TNHH MTV thương mại đầu tư phát triển đô thị Hải Phòng và Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng. Trong thời gian tới, UBND quận sẽ yêu cầu Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng thực hiện việc tiếp nhận quản lý hệ thống thoát nước đối với khu vực đã thi công xong; đối với những khu vực hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn thiện, UBND quận tiếp tục yêu cầu Công ty TNHH MTV thương mại đầu tư phát triển đô thị đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực.

c,  Dự án khu tái định cư đường Đông Khê 2 tiến độ chậm, khu vực dự án đã giải phóng từ lâu nhưng không có biện pháp quản lý nên trở thành nơi tập kết rác thải ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Đ nghị quận có biện pháp xử lý.

Trả lời:

Dự án khu tái định cư đường Đông Khê 2 tại phường Đông Khê được thành phố phê duyệt tại Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 20/02/2014. Hiện nay UBND quận đang hoàn thiện các thủ tục theo quy định để triển khai thực hiện dự án. Do vậy dự án chưa thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Qua kiểm tra thực tế, hiện trạng dự án tuyến đường 100m giáp ranh với dự án khu tái định cư tuyến đường Đông Khê 2 tại phường Đông Khê đã thi công xong cơ bản hạ tầng, trên diện tích hạ tầng tuyến đường 100m đã thi công xong có nhiều rác thải, vôi thầu, gạch vỡ, phế thải…. Về việc này, UBND quận đã có ý kiến với BQLDA Ngã 5 – Sân bay Cát Bi khẩn trương dọn dẹp, đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị tại khu vực.

5. Phường Gia Viên

a, Đề nghị di chuyển ga rác Cầu Đá (nằm giữa Tổ Dân phố số 12 và 13) ra vị trí khác do ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và điều kiện đi lại của người dân.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND quận đã làm việc với Công ty TNHH MTV môi trường đô thị để thống nhất biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực. Tuy nhiên, qua rà soát quỹ đất để bố trí điểm tập kết, trung chuyển rác trong khu vực thì hiện chưa tìm được điểm phù hợp. Do vậy, tạm thời chưa thể di chuyển ga rác tại khu vực này theo đề nghị của cử tri. Trước mắt, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị sẽ có kế hoạch để khắc phục vấn đề vệ sinh môi trường tại khu vực, cụ thể: đổ bê tông mặt nền điểm trung chuyển, lắp đặt hệ thống cấp nước để vệ sinh hàng ngày, sắp xếp xe rác gọn gàng, đúng nơi quy định, bố trí thời gian vận chuyển rác tránh giờ cao điểm. Đồng thời, UBND phường Gia Viên bố trí lực lượng trực chốt, đảm bảo an toàn giao thông vào các giờ cao điểm, tránh ùn tắc giao thông tại khu vực.

b, Phản ánh việc một số nhà trường yêu cầu học sinh mỗi năm học mới phải mua toàn bộ sách giáo khoa mới; hiện còn rất nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đây là gánh nặng cho phụ huynh học sinh.

Trả lời: UBND quận đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận đã tiến hành kiểm tra các hoạt động đầu năm học tại các trường trên địa bàn. Qua kiểm tra, rà soát, các trường thực hiện nghiêm túc các khoản thu đầu năm học mới, thực hiện công khai minh bạch đối với các khoản mua hộ học sinh như quần áo đồng phục, sách giáo khoa. Không có biểu hiện bắt ép học sinh phải đăng ký mua toàn bộ sách giáo khoa mới; học sinh hoàn toàn được sử dụng sách giáo khoa cũ phù hợp với chương trình giáo dục để học tập.

6. Phường Lạc Viên

a, Đề nghị quận quan tâm việc cải tạo, nâng cấp tình trạng xuống cấp của vỉa hè đường Lê Lai để đảm bảo an toàn cho nhân dân và mỹ quan đô thị.

Trả lời: Theo phân cấp quản lý, việc đầu tư, cải tạo đường, hè tuyến đường Lê Lai thuộc thẩm quyền của UBND thành phố. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND quận đã báo cáo UBND thành phố quan tâm cải tạo, nâng cấp để đảm bảo an toàn cho nhân dân và mỹ quan đô thị. Trong thời gian tới, UBND quận tiếp tục đề nghị UBND thành phố sớm cải tạo, nâng cấp vỉa hè tuyến đường này.

b, Đề nghị quận sớm triển khai kế hoạch thu hồi đất khu vực lô 2 Dự án Ngã 5 – Sân bay Cát Bi để người dân ổn định cuộc sống. (Phòng TNMT trả lời)

Trả lời: Tiếp thu kiến nghị của cử tri, ngày 20/9/2016, UBND quận đã có Tờ trình đề nghị UBND thành phố bổ sung khu vực lô 2 vào danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2016. Ngày 17/10/2016, Ủy ban nhân dân thành phố đã có Quyết định số 2342/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 Quận Ngô Quyền làm căn cứ để UBND quận triển khai các trình tự, thủ tục thu hồi đất tại khu vực lô 2 theo quy định.

7. Phường Lạch Tray

a, Phản ánh Dự án của Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong đã 3 năm chưa được triển khai; ngõ 55 Lạch Tray thuộc quy hoạch thực hiện Dự án không có điện chiếu sáng, thường xuyên lụt lội mỗi khi có mưa, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Đề nghị thông tin cho nhân dân về phạm vi quy hoạch thực hiện Dự án của Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong để nhân dân yên tâm ổn định cuộc sống; làm rõ tiến độ triển khai Dự án. Trước mắt đầu tư hệ thống điện chiếu sáng, nâng cấp mặt ngõ và hệ thống thoát nước tại khu vực.

Trả lời:

- Ngày 19/6/2014, UBND quận đã thực hiện việc công bố, công khai quy hoạch dự án theo quy định. Các nội dung về đồ án quy hoạch đã được trưng bày tại trụ sở UBND phường Lạch Tray để công khai trong thời gian 30 ngày. Trong đó: phạm vi ranh giới quy hoạch được xác định phía Bắc giáp Cung văn hóa thiếu nhi thành phố và một phần giáp Hồ An Biên, phía Nam giáp đường An Đà, phía đông giáp khu dân cư, phía tây giáp đường Lạch Tray. Dự án chưa được Chủ đầu tư triển khai.

  • Về nội dung cải tạo ngõ 55 Lạch Tray: Ngõ 55 Lạch Tray nằm trong quy hoạch Dự án do Công ty Nhựa Thiếu niên tiền phong làm chủ đầu tư, theo quy định việc đầu tư cải tạo cơ sở hạ tầng khu vực này không được bố trí bằng nguồn kinh phí ngân sách. Tuy nhiên, để khắc phục việc xuống cấp của ngõ 55 Lạch Tray ảnh hưởng tới việc đi lại, thoát nước của nhân dân trong ngõ, thời gian tới UBND quận sẽ làm việc với Chủ đầu tư để có giải pháp cụ thể khắc phục tình trạng trên. Riêng nội dung lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, UBND quận đã chỉ đạo UBND phường Lạch Tray phối hợp với Công ty TNHH MTV điện chiếu sáng thực hiện xong việc lắp đặt hệ thống chiếu sáng cho ngõ 55 theo hình thức xã hội hóa.

b, Hiện nay Phường Lạch Tray chưa có trường tiểu học, học sinh phải học nhờ các trường khác. Cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết; tiếp tục đề nghị quận quan tâm đề nghị thành phố đầu tư xây dựng trường Tiểu học Lạch Tray để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn phường.

Trả lời:

Theo Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Quận Ngô Quyền được UBND thành phố phê duyệt (đã xin ý kiến nhân dân), trên địa bàn quận có bố trí các khu đất xây dựng trường Tiểu học đảm bảo quy chuẩn xây dựng Việt Nam, đồng thời đảm bảo phân bố với bán kính phục vụ là trong đơn vị ở có bán kính phục vụ <500m; trên địa bàn phường Lạch Tray không có địa điểm quy hoạch xây dựng trường học.

Để phục vụ và đảm bảo nhu cầu học tập của học sinh, hàng năm UBND quận đã bố trí, giao chỉ tiêu tuyển sinh học sinh trên địa bàn phường Lạch Tray học tại các trường thuộc địa bàn lân cận: Tiểu học Đằng Giang, phường Đằng Giang và Tiểu học Chu Văn An, Phường Lê Lợi đảm bảo cho việc đi học được thuận lợi.

Về việc giải quyết kiến nghị nêu trên của cử tri, UBND thành phố đã nhiều lần trả lời tại các kỳ họp HĐND thành phố.

8. Phường Lê Lợi

a, Đề nghị quận quan tâm đầu tư xây dựng Trạm Y tế Phường Lê Lợi.

Trả lời:

- Việc đầu tư xây dựng Trạm Y tế các phường thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

- Đối với Trạm Y tế Phường Lê Lợi, do đã xuống cấp nghiêm trọng không thể tiếp tục sử dụng nên UBND quận đã chủ động phối hợp Sở Y tế báo cáo đề xuất UBND thành phố phương án xử lý; trước mắt, trong khi chờ sửa chữa, cải tạo, trạm Y tế phường đã được bố trí thuê tại số 42 Chu Văn An để phục vụ nhân dân.

b, Phản ánh Khu nhà ở bán theo cơ chế kinh doanh tại ngõ 280 Lê Lợi, (Tổ dân phố số 4) do Công ty Xây dựng Ngô Quyền làm chủ đầu tư có 04 gia đình đã sinh sống từ lâu (mua lại nhà từ năm 2002, ở ổn định), nhưng đến nay chưa được cấp Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất do xây dựng năm 2000 sai quy hoạch. Đề nghị quận quan tâm phối hợp nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, tạo điều kiện để 04 hộ dân trên được cấp Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất.

Trả lời: 04 hộ gia đình thuộc Dự án Khu nhà ở bán theo cơ chế kinh doanh tại ngõ 280 Lê Lợi do xây dựng sai quy hoạch nên việc cấp Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất cho các hộ không thực hiện được. Tuy nhiên, để tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc và tạo điều kiện cho các hộ, UBND quận đã làm việc với Sở Xây dựng, Chủ đầu tư Dự án thống nhất báo cáo UBND thành phố về việc điều chỉnh quy hoạch tại khu vực. Sau khi được UBND thành phố chấp thuận, UBND quận sẽ triển khai việc cấp Giấy Chứng nhận theo quy định.   

9. Phường Máy Chai

a, Phản ánh hoạt động của các nhà máy đóng tàu, cầu Cảng gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị quận tăng cường kiểm tra, xử lý.

Trả lời:

- Hoạt động của các cầu cảng và cảng: Trên địa bàn quận có 19 cầu cảng và cảng, hầu hết được xây dựng từ lâu, máy móc thiết bị cũ lạc hậu; nước thải, nước mưa tràn mặt qua vùng kho bãi có hàng hóa rơi vãi gây ô nhiễm môi trường nước. Trong thời gian qua, UBND quận đã kiểm tra, yêu cầu các cảng đã lập kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, xây dựng hệ thống thu gom lắng cặn và xử lý nước thải trước khi xả thải. Đến nay, hầu hết các cầu cảng và cảng đã thực hiện các nội dung trên và được UBND thành phố cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước nên không còn tình trạng ô nhiễm môi trường.

- Hoạt động sửa chữa, đóng mới tàu thuyền: Trên địa bàn quận có 11 cơ sở sửa chữa, đóng mới tàu thuyền sử dụng công nghệ làm sạch vỏ tàu bằng phun cát, sỏi gây ô nhiễm môi trường không khí (bụi). Từ năm 2011, UBND quận đã kiểm tra, yêu cầu các cơ sở thay đổi công nghệ. Đến nay, một số cơ sở đã thay mới công nghệ, trang thiết bị, một số cơ sở chuyển đổi ngành nghề sản xuất kinh doanh, tình trạng trên đã được khắc phục. Tuy nhiên, do đặc trưng của ngành nghề sửa chữa đóng mới tàu thuyền, việc thu gom, phân tách lượng nước mưa tràn mặt tại các triền đà rất khó khăn, chưa thể khắc phục triệt để.

- Trong thời gian tới, UBND quận tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên ngành tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ và giải quyết dứt điểm theo kiến nghị của cử tri.

b, Tiếp tục phản ánh về việc di chuyển 02 container tại Tổ Dân phố số 18 từ năm 2011 đến nay nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Đề nghị UBND quận kiểm tra, giải quyết.

Trả lời:

Hiện nay, trên đường Lê Thánh Tông có 02 container do Chi nhánh Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng cơ điện tại Hải Phòng đặt lên để quản lý quỹ đất đã được UBND thành phố có Quyết định thu hồi 188,6m2 đất quy hoạch trồng cây xanh giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố. Tuy nhiên, việc đặt các container này ảnh hưởng đến trật tự đường hè, vệ sinh môi trường và mất mỹ quan đô thị.

Trong thời gian tới, UBND quận sẽ tiếp tục đề nghị UBND thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp, thống nhất việc quản lý, sử dụng đất theo Quyết định thu hồi đất số 1554/QĐ-UBND ngày 20/9/2010 của UBND thành phố; đồng thời, tuyên truyền, vận động Công ty di chuyển 02 container để đảm bảo trật tự đường hè, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị tại khu vực

10. Phường Máy Tơ

a, Phản ánh trên địa bàn phường các hộ dân có nhu cầu cấp Giấy phép xây dựng nhưng vị trí nằm trong quy hoạch đất thương mại, dịch vụ, đất quy hoạch đường giao thông thì chỉ được quận cấp phép tạm cho xây dựng 02 tầng, thực tế điều kiện nhà ở trong thành phố diện tích không lớn nên người dân có nhu cầu xây dựng nhiều tầng để tận dụng diện tích sử dụng. Đề nghị quận quan tâm, xem xét.

Trả lời: Căn cứ quy định tại Luật Xây dựng, các văn bản hướng dẫn thi hành và văn bản số 941/QĐ-UBND ngày 12/5/2014 của UBND thành phố về việc cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng thì những khu vực nằm trong quy hoạch mà có nhu cầu xây dựng nhà ở thì chỉ được xây dựng với quy mô 2 tầng, chiều cao không quá 8m cho nên việc cử tri kiến nghị UBND quận cho phép xây dựng nhà cao tầng (>2 tầng) là không thể thực hiện được. Tuy nhiên, trước nhu cầu của nhân dân, trước những vấn đề thực tiễn nảy sinh trong công tác quản lý nhà nước, UBND quận đã báo cáo UBND thành phố để xem xét, giải quyết. Hiện nay, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Xây dựng nghiên cứu, đề xuất cụ thể.

b, Phản ánh tiến độ Dự án Ngã 5 - Sân bay Cát Bi hiện nay triển khai chậm, đặc biệt là đầu nút Ngã Sáu mới, khu vực đầu đường Nguyễn Trãi, Lê Hồng Phong sau khi thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng nhưng chưa triển khai xây dựng gây lãng phí tài nguyên đất, đất đai bị bỏ hoang cỏ mọc um tùm, xuất hiện nhiều hàng quán, có khu vực trở thành nơi tập kết rác thải gây mất vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Đề nghị quận quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại khu vực.

Trả lời:

- Về tiến độ Nút giao thông Ngã sáu - Máy Tơ, Dự án Ngã 5 – Sân bay Cát Bi còn chậm: Do có sự thay đổi chế độ, chính sách trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư qua các năm trong cùng một dự án; còn nhiều bất cập khi chuyển tiếp từ Luật Đất đai 2003 sang Luật Đất đai 2013 ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng. Thời gian tới, UBND quận sẽ tập trung chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án. 

- Về một số khu vực đã giải phóng mặt bằng nhưng chưa triển khai xây dựng: UBND quận sẽ đề nghị UBND thành phố chỉ đạo kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất tại khu vực, tránh lãng phí tài nguyên như hiện nay. Đồng thời, UBND quận chỉ đạo UBND các phường: Lạc Viên, Máy Tơ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp hàng quán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây mất vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

11. Phường Vạn Mỹ

a, Phản ánh hệ thống thoát nước tại ngõ 36, đường Vạn Mỹ, Tổ Dân phố số 8 không đồng bộ, hiện nay đã xuống cấp gây úng lụt mỗi khi có mưa. Đề nghị quận chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan  khảo sát, nâng cấp, cải tạo đảm bảo tiêu thoát nước tại khu vực.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND quận đã đề nghị Sở Xây dựng, Công ty TNHH MTV Thoát nước xem xét, giải quyết. Vừa qua, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng đã đầu tư cải tạo, nâng cấp giai đoạn 1 một phần ngõ 36 đường Vạn Mỹ. Trong thời gian tới, UBND quận sẽ tiếp tục phối hợp với Công ty hoàn thiện việc nâng cấp phần ngõ còn lại..

b, Phản ánh việc triển khai các quy định của pháp luật về công tác cấp Giấy phép Xây dựng không đồng bộ tại khu vực giáp ranh giữa phường Vạn Mỹ và Quận Hải An làm ảnh hưởng tới hệ thống thoát nước tại khu vực. Đề nghị quận quan tâm khi triển khai công tác cấp Giấy phép Xây dựng đảm bảo thống nhất trên toàn tuyến đường, đúng quy định.

Trả lời: Việc triển khai cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn phường Vạn Mỹ đều tuân thủ theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008. Tất cả GPXD các công trình trên địa bàn đều có bản vẽ đấu nối hệ thống thoát nước của công trình nhà ở ra hệ thống thoát nước chung của thành phố.

c, Phản ánh hoạt động kinh doanh nhựa đường của Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu vật tư giao thông Tratimex gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cho nhân dân trong khu vực. Mới đây, Công ty được cấp phép lắp đặt thêm một bồn chứa gấp đôi dung tích bồn cũ ngay sát khu vực dân cư sinh sống. Đề nghị quận quan tâm phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, có phương án giải quyết đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe nhân dân.

Trà lời:

Theo quy định của pháp luật, Công ty Tratimex thuộc đối tượng phải quan trắc môi trường định kỳ 2 lần/năm. Căn cứ kết quả quan trắc môi trường gần nhất vào tháng 5/2016 (có chứng kiến của đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận) cho thấy các thông số quan trắc đạt quy chuẩn quốc gia về môi trường lao động, không khí xung quanh và xả nước thải vào nguồn nước. Trong thời gian tới, UBND quận sẽ yêu cầu Công ty mời đại diện chính quyền địa phương và nhân dân cùng tham gia giám sát kết quả quan trắc môi trường.

Về việc Công ty lắp đặt thêm bồn chứa ngay sát khu vực dân cư: Qua kiểm tra, Công ty Tratimex đã được Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng tạm số 39/GPXD ngày 20/10/2014. Theo biên bản làm việc ngày 12/11/2014 của Thanh tra Sở Xây dựng, ghi nhận Công ty xây dựng hạng mục số 16 (bể nhựa đường) theo đúng nội dung Giấy phép xây dựng, chưa phát hiện sai phạm trật tự an toàn xây dựng công trình.

d, Phản ánh theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTCP của Thủ tướng Chính phủ, các hộ gia đình chính sách được nhà nước hỗ trợ khi xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ 500.000 đồng tiền thờ cúng liệt sỹ. Nhưng đến nay các hộ gia đình chính sách trên địa bàn phường chưa được nhận các khoản hỗ trợ này. Đề nghị quận kiểm tra, làm rõ.

Trả lời:

- Từ năm 2015, UBND quận đã rà soát và trình UBND thành phố các trường hợp đủ điều kiện được hỗ trợ về nhà ở cho người có công theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg. Tổng số trên địa bàn Quận Ngô Quyền có 162 trường hợp thuộc diện được hỗ trợ, trong đó UBND Phường Vạn Mỹ có 16 trường hợp. Đến nay, UBND thành phố mới phê duyệt kinh phí hỗ trợ được cho 17 trường hợp tại các phường: Gia Viên, Lạch Tray, Đằng Giang, Máy Chai tại Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày 06/8/2015. Đối với các trường hợp còn lại, UBND quận sẽ tiếp tục đề nghị UBND thành phố sớm phê duyệt kinh phí hỗ trợ.

- Về việc hỗ trợ 500.000 đồng tiền thờ cúng liệt sỹ: Hiện nay trên địa bàn phường Vạn Mỹ có 62 người thuộc diện hưởng chế độ thờ cúng liệt sỹ, số người đã có quyết định hưởng chế độ thờ cúng là 57 người, hiện còn 05 trường hợp chưa có quyết định hưởng chế độ là do chưa hoàn thiện hồ sơ về việc cử người đại diện của gia đình liệt sỹ thụ hưởng chế độ.

đ, Đề nghị quận chỉ đạo chặt hạ cây gạo gai tại cửa nhà số 209 Phương Lưu để đảm bảo an toàn cho nhân dân trong mùa mưa bão.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến cử tri, ngày 29/7/2016, Ủy ban nhân dân quận đã có văn bản đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan có liên quan chặt hạ các cây gạo gai trên địa bàn quận để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão năm 2016. Tháng 10/2016, cơ bản các cây gạo gai trên địa bàn phường Vạn Mỹ đã được chặt hạ, trong đó có cây tại cửa nhà số 209 Phương Lưu.

12. Kiến nghị khác

a) Các Phường: Gia Viên, Đằng Giang, Cầu Đất, Máy Tơ, Máy Chai

Bày tỏ bức xúc về vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm hiện nay, băn khoăn về nguồn gốc thực phẩm và việc sử dụng chất cấm trong trồng trọt, chăn nuôi, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Đề nghị quận chỉ đạo cơ quan chức năng quan tâm kiểm tra an toàn thực phẩm trong kinh doanh, đặc biệt tại các khu vực chợ cóc, chợ tạm.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến cử tri và thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, trong thời gian qua, QU – HĐND - UBND quận đã tăng cường kiểm tra, giám sát công tác ATTP trên địa bàn; tập trung cao chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước về ATTP; chỉ đạo UBND các phường tập trung kiểm tra các cơ sở được phân cấp quản lý đặc biệt các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ tại các chợ cóc, chợ tạm, yêu cầu các cơ sở tuân thủ quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm; hỗ trợ kinh phí để xét nghiệm nhanh cảnh báo nguy cơ thực phẩm mất an toàn. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, giới thiệu các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo đảm an toàn để người dân lựa chọn, từng bước kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm những cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm mất an toàn.

b) Các Phường: Lê Lợi, Lạch Tray, Đông Khê,Vạn Mỹ, Cầu Tre

Đề nghị quận quan tâm bố trí quỹ đất, đầu tư, xây dựng thêm các địa điểm sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa (Tổ 33 Vạn Mỹ, Tổ 1-18-19 Cầu Tre, khu Đồng Tâm, Lạch Tray), địa điểm vui chơi cho trẻ em (khu vực Tổ Dân phố số 28, Phường Đông Khê….)

Trả lời:

UBND quận luôn có chủ trương xây dựng nhà văn hóa tại các Tổ Dân phố để góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Trong thời gian qua, UBND quận đã chỉ đạo UBND các phường rà soát các địa điểm phù hợp để đầu tư xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, khu vui chơi cho trẻ em. Sau khi có địa điểm cụ thể, UBND quận sẽ điều chỉnh quy hoạch và xây dựng lộ trình triển khai các dự án.

UBND quận đề nghị cử tri phối hợp rà soát để giới thiệu địa điểm xây dựng phù hợp.

c) Các Phường: Gia Viên, Đằng Giang, Đông Khê, Lạch Tray, Đồng Quốc Bình

Phản ánh tình trạng dự án Khu đô thị mới Ngã 5 – Sân bay Cát Bi, dự án đường 100m Lạch Tray – Hồ Đông, tuyến đường Đông Khê 2, Nút Giao thông Quán Mau, tiến độ thi công Dự án cải tạo kênh An Kim Hải kéo dài trong nhiều năm nay, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân, đặc biệt là cơ sở hạ tầng (đường ngõ, hệ thống thoát nước…), nhà cửa của người dân trong vùng dự án xuống cấp nghiêm trọng nhưng không thể cải tạo, sửa chữa để ổn định cuộc sống. Đề nghị quận quan tâm đề nghị thành phố làm rõ lộ trình triển khai thực hiện các Dự án, thông tin đến nhân dân và cam kết về tiến độ thực hiện dự án.

Trả lời:

- Các dự án: Khu Đô thị mới Ngã 5 – Sân bay Cát Bi, Đường 100m Lạch Tray – Hồ Đông, Nút Giao thông Quán Mai, kênh An Kim Hải do UBND thành phố làm chủ đầu tư. Trong thời gian tới, UBND quận sẽ tiếp tục đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các Ban Quản lý dự án làm rõ lộ trình triển khai thực hiện và thông tin đến nhân dân.

- Dự án đường Đông Khê 2 do UBND quận làm chủ đầu tư do một số tồn tại, vướng mắc trong chính sách bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng. Trong thời gian tới, UBND quận tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công thực hiện Dự án. Theo Kế hoạch, Dự án sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2018.

d) Các Phường: Gia Viên, Lạc Viên, Đằng Giang

Đề nghị quận quan tâm nghiên cứu, xây dựng, mở rộng trường Mầm non công lập trên địa bàn phường để có đủ điều kiện chăm sóc, giáo dục trẻ em, đảm bảo yêu cầu giáo dục.

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND quận đã chỉ đạo UBND các phường rà soát các diện tích đất trên địa bàn, đề xuất việc xây dựng và mở rộng các trường, song vẫn chưa có địa điểm phù hợp. Hàng năm, UBND quận vẫn quan tâm bố trí kinh phí đầu tư xây mới, sửa chữa, trang bị cơ sở vật chất cho các nhà trường, đảm bảo điều kiện chăm sóc, giáo dục trẻ.

Vừa qua, UBND thành phố đã phê duyệt Dự án Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Quận Ngô Quyền đến năm 2025, trong đó có xây dựng thêm các trường mầm non tại phường Lạc Viên và Gia Viên. Trong thời gian tới, UBND quận tiếp tục nghiên cứu các giải pháp để đáp ứng các điều kiện chăm sóc, giáo dục trẻ em.

đ) Các Phường: Lạch Tray, Đằng Giang

Phản ánh tiến độ thực hiện Dự án thoát nước ngõ 241 Lạch Tray, Dự án cải tạo hệ thống mương 40 An Đà chậm gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều hộ dân tại khu vực. Đề nghị quận quan tâm đẩy nhanh tiến độ Dự án, tránh úng lụt, đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị và điều kiện sống của người dân;

Trả lời: Hiện nay 2 công trình này đã được UBND quận đưa vào danh mục bố trí vốn đầu tư công năm 2017. Khi được UBND thành phố chấp thuận, UBND quận sẽ triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định.

e) Các Phường: Đằng Giang, Đông Khê, Đồng Quốc Bình, Lê Lợi, Máy Chai, Lạc Viên

Phản ánh tình trạng cơ sở hạ tầng tại nhiều khu vực, đường ngõ, xóm hiện đang xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân (như ngõ 241 Lạch Tray, Hồ An Biên, ngõ 126 An Đà – Tổ Dân phố Nam Sơn, ngõ 291, 297 Đông Khê, Ngõ ngang lô nhà D39, D50 Đồng Quốc Bình, ngõ 211 Lạch Tray,  ngõ 190, 239, 297, 303 Lê Lợi và 65 Chu Văn An; đoạn đường từ số 42 đến số 66 Chu Văn An, Lê Lợi, ngõ phụ 42/152 thuộc Tổ Dân phố số 27, ngách 32/112A Đường Ngô Quyền, Máy Chai, ngõ 182 Lê Lai, Lạc Viên, cơ sở hạ tầng (hệ thống thoát nước, mặt đường,…) tại khu vực dự án Ngã 5 – Sân bay Cát Bi). Đề nghị quận quan tâm cải tạo, nâng cấp.

Trả lời:

UBND quận đã chỉ đạo UBND các phường rà soát các ngõ nghẽn đã xuống cấp trên địa bàn; đưa vào kế hoạch đầu tư công năm 2017 và các năm tiếp theo.

Riêng ngõ 182 Lê Lai thuộc quy hoạch Dự án Ngã 5 – Sân bay Cát Bi vì vậy không được bố trí cải tạo, sửa chữa bằng nguồn đầu tư công. UBND quận đã đề nghị Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng thường xuyên nạo vét, khơi thông dòng chảy và sửa chữa khắc phục tình trạng ngập lụt trên.

f) Các Phường: Vạn Mỹ, Máy Chai

* Đề nghị UBND quận kiểm tra, giải quyết các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho các hộ gia đình, cá nhân (hộ gia đình ông Phạm Văn Ngưỡng, Tổ Dân phố số 5, phường Vạn Mỹ đã nộp hồ sơ xin cấp GCN được 02 năm nhưng chưa được thực hiện, các hộ dân tại Tổ Dân phố số 35 đã 4 năm có đơn kiến nghị đến UBND quận, UBND phường đề nghị được cấp GCNQSDĐ nhưng chưa được giải quyết, các hộ dân tại Khu Dân cư Bình Hải (tập thể Sắt Tráng men nhôm) đã sinh sống ổn định từ nhiều năm nhưng chưa được cấp GCNQSDĐ).

Trả lời:

- Về việc cấp Giấy Chứng nhận cho hộ gia đình ông Phạm Văn Lưỡng: UBND quận đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh và gặp trực tiếp ông Phạm Văn Lưỡng (qua kiểm tra, không phải là ông Phạm Văn Ngưỡng) để trao đổi cụ thể. Ông Lưỡng mới nộp hồ sơ xin cấp Giấy Chứng nhận tại Bộ phận Một cửa quận vào ngày 29/9/2016. Hiện nay, hồ sơ của hộ gia đình đã được thụ lý và sẽ được cấp Giấy Chứng nhận theo đúng thời gian quy định.

- Về việc cấp Giấy Chứng nhận cho các hộ tại Tổ Dân phố số 35: Tổ dân phố số 35 thuộc ngõ 163 Phương Lưu, phường Vạn Mỹ có nguồn gốc được Công ty Công trình thủy thanh lý sau ngày 15/10/1993 và một số hộ được thanh lý trước ngày 15/10/1993 nhưng không có phiếu thu, việc xác nhận đã nộp tiền không được Công ty Công trình thủy phối hợp. Trong thời gian tới, UBND quận sẽ có văn bản gửi Sở Xây dựng đề nghị phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận cho các hộ tại khu vực này.

- Về việc cấp Giấy Chứng nhận cho các hộ gia đình tại khu dân cư Bình Hải (tập thể Sắt tráng men nhôm): Hiện nay, Công ty Sắt tráng men nhôm chưa bàn giao quỹ nhà về Sở Xây dựng để quản lý theo quy định nên việc cấp Giấy Chứng nhận chưa thực hiện được. UBND quận sẽ tiếp tục đôn đốc Công ty sớm bàn giao theo quy định để triển khai các trình tự, thủ tục cấp Giấy Chứng nhận cho các hộ.

* Phản ánh tình trạng cột điện có nguy cơ gãy đổ (trước cửa nhà số 115 Đường Ngô Quyền); công tơ điện lắp đặt không đúng quy chuẩn, cách mặt đất 80cm gây nguy hiểm cho nhân dân (cột điện tại ngách 33/112A Đường Ngô Quyền); nhiều hệ thống dây thông tin, dây diện không được bố trí gọn gàng gây mất an toàn, mất mỹ quan đô thị. Đề nghị quận quan tâm việc kiểm tra và có phương án xử lý.

Trả lời:

- Về tình trạng cột điện trước cửa nhà số 115 Đường Ngô Quyền: Cột điện này được xây dựng từ lâu, là vị trí cột néo góc, trên cột có nhiều dây thông tin, dây điện và hộp công tơ. UBND quận đã đề nghị Điện lực Ngô Quyền có phương án thay thế để đảm bảo an toàn cho nhân dân. Tuy nhiên, qua khảo sát, do không có vị trí phù hợp nên Điện lực Ngô Quyền đã gia cố và đúc bê tông để bảo vệ chân cột, đồng thời nghiên cứu kế hoạch thay thế trong năm 2017.

- Về tình trạng hộp công tơ đặt thấp: Cột điện số 18 là cột cuối, có 68 công tơ, Điện lực Ngô Quyền đã thi công cột mới để chuyển hộp công tơ san tải cho cột 19 trạm Hồ Cửa Cấm. Theo kế hoạch, Điện lực Ngô Quyền sẽ chuyển hộp công tơ trong tháng 11/2016 cùng với dự án đo xa.

- Về tình trạng dây thông tin bố trí mất an toàn, mất mỹ quan đô thị: UBND quận tiếp tục đề nghị thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan có biện pháp xử lý.

UBND quận báo cáo HĐND quận tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri phục vụ kỳ họp thứ 3 HĐND quận./.

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND quận;
- UBMTTQVN quận;
- VP HĐND-UBND quận;
- Lưu: VT.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

Trần Hữu Xuân

 

  bản đồ hành chính

  THÔNG BÁO

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 63277
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 6
24
(Tự động cập nhật lúc 19/06/2018 04:00)

  Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 237
Tổng số truy cập: 5571717