Trang chủ

Hoạt động HĐND các cấp

Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ năm HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2017-2021
Ngày đăng 09/11/2017 | 09:00 | Lượt xem: 887

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ năm
HĐND qu
ận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2017-2021

Thực hiện Công văn số 19/HĐND-VP ngày 07/8/2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân quận về việc giải quyết, trả lời kiến nghị cụ thể của cử tri tại Kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân quận, Ủy ban nhân dân quận báo cáo kết quả giải quyết, cụ thể như sau:

I. Ý KIẾN CHUNG

1. Công tác quản lý đô thị - trật tự đường hè trên địa bàn phường có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên kết quả chưa bền vững, khi không có mặt Tổ Quản lý đô thị tình trạng lấn chiếm lại tiếp diễn (ngày nghỉ, ngoài giờ). Đề nghị cần có phương án trực bố trí, tăng cường nhân lực, thời gian trực và quan tâm bổ sung kinh phí hoạt động cho Tổ Quản lý đô thị phường.

Trả lời:

Qua kiểm tra cho thấy phản ánh của cử tri là đúng. Về nội dung này, UBND quận đã ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 02/8/2017 tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường đô thị 06 tháng cuối năm 2017 và Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 28/8/2017 tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường đô thị chào mừng Lễ Quốc Khánh 2-9 và Khai giảng năm học mới 2017-2018 trên địa bàn Quận Ngô Quyền. Trong đó, UBND quận yêu cầu UBND các phường bố trí lực lượng Tổ quản lý đô thị phường phối hợp với Công an phường làm việc ngoài giờ và những ngày nghỉ (thứ Bảy, Chủ Nhật).

Về nội dung bổ sung kinh phí hoạt động cho Tổ quản lý đô thị phường: Kinh phí hoạt động của Tổ quản lý đô thị phường được cấp theo Đề án 4709. UBND quận đã báo cáo, đề nghị thành phố nghiên cứu tăng mức tiền công đối với Tổ viên Tổ quản lý đô thị, bổ sung phụ cấp đối với Tổ trưởng, Tổ phó Tổ quản lý đô thị. Đồng thời có cơ chế bổ sung kinh phí hoạt động của Tổ quản lý đô thị phường. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, UBND quận sẽ triển khai thực hiện.

2. Lâu nay tình trạng quảng cáo, rao vặt trái quy định tại các bờ tường, gốc cây, cột điện trên địa bàn quận như khoan cắt bê tông, cho vay trả góp, hỗ trợ tài chính, sửa chữa điện nước, lắp đặt internet,.. ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Đề nghị quận có giải pháp xử lý tình trạng này.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND quận đã chỉ đạo nhiều giải pháp như: ban hành Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 05/9/2017 chấn chỉnh hoạt động quảng cáo; xây dựng Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 25/9/2017 về phát động đợt ra quân xóa quảng cáo trái quy định trên địa bàn Quận Ngô Quyền; chỉ đạo tổ chức ra quân xóa quảng cáo rao vặt đồng loạt trên địa bàn 13 phường, huy động sự tham gia vào cuộc của các tổ chức đoàn thể, các Tổ dân phố và nhân dân trên địa bàn; kiểm tra, xử lý hành chính các trường hợp vi phạm.

Trong thời gian tới, UBND quận tiếp tục chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND các phường, các phòng chuyên môn có các giải pháp quyết liệt để tăng cường hiệu quả công tác quản lý quảng cáo, rao vặt; xây dựng bảng quảng cáo miễn phí cho doanh nghiệp và người dân. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể và nhân dân tham gia vào hoạt động chấn chỉnh quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị, phát huy vai trò tự quản của các Tổ dân phố, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp vi phạm.

3. Đề nghị UBND quận khi triển khai nâng cấp, cải tạo đường, ngõ cần triển khai thực hiện đồng bộ cả hệ thống ngõ, ngách phụ để đảm bảo công tác an sinh xã hội.

Trả lời:

Hàng năm, UBND quận đã bố trí nguồn vốn để nâng cấp, cải tạo nhiều ngõ, ngách trên địa bàn quận. Tuy nhiên, do nguồn ngân sách còn hạn hẹp nên chưa thể đầu tư đồng bộ tất cả hệ thống các ngõ, ngách phụ mà mới chỉ tập trung cải tạo các ngõ, ngách xuống cấp nghiêm trọng nhất. Tiếp thu ý kiến cử tri, căn cứ vào nguồn vốn đầu tư công hàng năm, UBND quận trình HĐND quận thông qua kế hoạch đầu tư công để triển khai cải tạo, nâng cấp đồng bộ các ngõ, ngách trên địa bàn các phường.

4. Đề nghị UBND quận rà soát và thông báo các dự án không còn thực hiện cho Nhân dân được biết, trên cơ sở đó đề nghị cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất để đảm bảo cuộc sống.

Trả lời:

Qua rà soát, hiện tại UBND quận đang thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng 14 Dự án; trong đó có một số Dự án triển khai từ năm 2000 (Dự án Khu Đô thị mới Ngã 5 – Sân bay Cát Bi, Đường 100 Lạch Tray – Hồ Đông...). Theo chỉ đạo của UBND thành phố, đến nay các dự án vẫn đang tiếp tục thực hiện. Trong thời gian tới, UBND quận sẽ phối hợp Chủ đầu tư báo cáo đề xuất UBND thành phố các biện pháp, giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

5. Đề nghị quận kiểm tra các cơ sở đào tạo, dạy học trên địa bàn để chấn chỉnh tình trạng giáo viên đi xe ô tô trong sân trường không đảm bảo an toàn đối với các cháu học sinh.

Trả lời:

UBND quận đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra việc đảm bảo an ninh, an toàn tại 33 trường học, có văn bản chấn chỉnh, nhắc nhở các trường hợp vi phạm đồng thời yêu cầu các trường tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho cán bộ, giáo viên, học sinh; có giải pháp bố trí vị trí đỗ xe hợp lý, tạo sân chơi cho học sinh; không cho ô tô đi lại vào giờ học sinh chơi trong sân trường và hạn chế đi xe ô tô ra vào cổng trường trong giờ cao điểm để đảm bảo an toàn cho học sinh, tránh ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường. Đề nghị nhân dân phối hợp thông báo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo các trường hợp vi phạm để xử lý kịp thời.

II. Ý KIẾN CỤ THỂ

1. Cử tri phường Vạn Mỹ

a, Cử tri đang lo lắng Hệ thống ăngten đặt tại Trường Trung cấp nghề Thủy sản (số 319 Đà Nẵng) của Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel hoạt động sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe đời sống của Nhân dân xung quanh. Đề nghị UBND quận chỉ đạo, phối hợp các ngành thẩm định, giám sát chặt chẽ.

Trả lời:

Về nội dung trên, UBND quận đã có văn bản đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các đơn vị có liên quan thẩm định, giám sát ảnh hưởng của hệ thống ăng ten của Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel đến sức khỏe đời sống của nhân dân tại khu vực Trường Trung cấp nghề Thủy sản. Ngày 15/9/2017, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản số 1015/STTTT-BCVT nêu rõ: Hiện nay, Viễn thông Hải Phòng chưa triển khai xây dựng, lắp đặt hệ thống trạm BTS tại Trường Trung cấp nghề Thủy sản mà mới ký hợp đồng thuê địa điểm lắp đặt trạm và thực hiện các thủ tục xin cấp phép xây dựng theo quy định. Vị trí xây dựng trạm BTS phù hợp với Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2522/QĐ-UBND ngày 04/11/2015. Trong quá trình xây dựng, lắp đặt và đưa trạm BTS vào hoạt động phải tuân thủ các quy định về xây dựng và kiểm định trạm BTS. Mặt khác, Sở Thông tin và Truyền thôngkhẳng định: "cho đến nay, chưa có bằng chứng khoa học thuyết phục nào cho thấy sóng điện từ trạm BTS gây ảnh hưởng có hại cho sức khỏe người dân".

b, Công ty ADCO cải tạo xây dựng bể chứa nhựa đường và Công ty Tratimex bể chứa nhựa đường sát nhà dân gây ô nhiễm, đề nghị quận xem xét, xử lý.

Trả lời:

Qua kiểm tra thực tế, Dự án tăng cường sức chứa của Tổng kho nhựa đường ADCO Hải Phòng (tổng sức chứa 8.250 m3)do Công ty TNHH Cung ứng nhựa đường là chủ đầu tư có diện tích 6.472,7 m2, vị trí bên trong của Cảng Đoạn Xá (phía sát bờ sông) tại số 240 đường Ngô Quyền, khoảng cách tới hộ dân khoảng 800m, được UBND thành phố phê duyệt Đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 09/5/2017. Hiện nay Công ty đang bắt đầu xây dựng Dự án trên.

Dự án đầu tư xây dựng kho nhựa đường TRATIMEX Hải Phòng - giai đoạn 2 do Công ty Cổ phần Vật tư giao thông là chủ đầu tư tại số 201 đường Ngô Quyền, khoảng cách tới hộ dân khoảng 100m, được UBND thành phố phê duyệt dự án đầu tư; Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy số 89/TDPCCC ngày 04/7/2014, Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng tạm số 39/GPXD ngày 20/10/2014. Theo kết quả kiểm tra ngày 12/11/2014 của Thanh tra Sở Xây dựng, tại thời điểm kiểm tra Công ty xây dựng hạng mục số 16 (bể nhựa đường) theo đúng nội dung giấy phép xây dựng. Qua kiểm tra, giám sát chặt chẽ định kỳ của phòng chuyên môn cùng với UBND phường, Tổ dân phố và người dân tại khu vực trực tiếp giám sát quá trình quan trắc môi trường của Công ty, từ năm 2015 đến nay đơn vị không vi phạm Quy chuẩn Việt Nam về môi trường, không ảnh hưởng đến môi trường sinh hoạt của các hộ dân.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian tới, UBND quận sẽ yêu cầu các đơn vị tổ chức quan trắc môi trường định kỳ theo quy định, mời nhân dân phường Máy Chai, phường Vạn Mỹ cùng giám sát việc thực hiện.

2. Cử tri phường Lạch Tray

a, Khu vực mặt đường Nguyễn Bình Khiêm giáp ranh giữa phường Lạch Tray và phường Đằng Giang có 2 hộ dân lấn chiếm vỉa hè dựng lều trên mặt cống gây mất an toàn giao thông và tiềm ẩn tệ nạn xã hội, mất an ninh trật tự. Đề nghị quận kiểm tra, có biện pháp giải quyết và xử lý tình trạng trên.

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND quận đã giao cho cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND phường Lạch Tray kiểm tra, xử lý theo quy định. Qua kiểm tra 02 lều quán trên lấn chiếm vỉa hè khu vực số 72 Nguyễn Bỉnh Khiêm, ngày 10/8/2017 UBND phường Lạch Tray đã giải tỏa xong và trả lại vỉa hè cho người đi bộ, đồng thời UBND phường Lạch Tray thường xuyên kiểm tra, tránh tái lấn chiếm tại khu vực này.

b, Phản ánh việc giải quyết tranh chấp đất đai của 01 hộ dân tại Ngõ 63 Nguyễn Bình Khiêm kéo dài, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ liên quan và việc đi lại của Nhân dân trong ngõ. Đề nghị quận quan tâm và có giải pháp.

Trả lời:

Để giải quyết việc trên, UBND quận đã chỉ đạo UBND phường Lạch Tray, Phòng Tài nguyên và Môi trường triển khai xây dựng phương án thu hồi phần diện tích đất tranh chấp và trên cơ sở hiến đất của 01 hộ gia đình để cải tạo lối đi thông từ ngõ 54 sang ngõ 63 Nguyễn Bỉnh Khiêm và xây dựng nhà văn hóa làm nơi sinh hoạt cộng đồng cho Tổ dân phố số 9. UBND quận đã xây dựng và đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trình thành phố phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện để giải quyết dứt điểm tranh chấp đất đai trên.

c, Theo quy định hiện nay, tuyển sinh vào trường Tiểu học Chu Văn An tại Tổ Dân phố số 3, phường Lạch Tray từ số nhà 1 đến 100, trong khi đó Tổ Dân phố số 3 từ số nhà từ 1 đến số 114. Để đảm bảo quyền lợi cho các cháu học sinh, đề nghị quận điều chỉnh tuyển sinh vào trường Tiểu học Chu Văn An cho tất cả các cháu thuộc địa bàn Tổ Dân phố số 3, phường Lạch Tray.

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND quận đã giao cho các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất giải pháp thực hiện đảm bảo phù hợp.

d, Phản ánh Dự án Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Quận Ngô Quyền đến năm 2025 đã được thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2176/QĐ-UBND ngày 04/10/2016; trong đó, Dự án đầu tư xây dựng trường tiểu học tại phường Lạch Tray là một trong các dự án được ưu tiên đầu tư xây dựng giai đoạn 2015 - 2025. Tuy nhiên đến nay chưa được triển khai thực hiện. Đề nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân.

Trả lời:

Theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 đã được HĐND quận thông qua tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 không có danh mục công trình xây dựng trường tiểu học Lạch Tray. Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 2176/QĐ-UBND ngày 04/10/2016 của UBND thành phố, UBND quận sẽ rà soát quy hoạch sử dụng đất để nghiên cứu bố trí quỹ đất phù hợp xây dựng trường tiểu học tại phường Lạch Tray và báo cáo đề xuất thành phố, trình HĐND quận xem xét đưa vào Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2020 – 2025.

3. Cử tri phường Cầu Đất

a, Phản ánh có Trạm biến áp tại ngõ 14 Cầu Đất và còn có nhà vệ sinh công cộng bỏ không trên địa bàn phường. Đề nghị quận quan tâm và có biện pháp giải quyết để xây dựng Nhà Văn hóa, điểm sinh hoạt văn hóa để sinh hoạt chung.

Trả lời:

Về trạm biến áp tại ngõ 14 Cầu Đất: UBND quận đã chỉ đạo UBND phường Cầu Đất kiểm tra, rà soát cụ thể. Hiện nay, Trạm biến áp tại ngõ 14 Cầu Đất không thuộc quản lý của Điện lực Lê Chân mà do Công ty Bưu chính Viễn thông Hải Phòng quản lý. Qua tham vấn, Công ty Bưu chính Viễn thông Hải Phòng không còn nhu cầu sử dụng Trạm biến áp này, sẽ bàn giao lại cho UBND phường Cầu Đất tiếp nhận và sử dụng cho mục đích công cộng của khu dân cư. Trong thời tới, UBND quận sẽ chỉ đạo UBND phường Cầu Đất chủ động làm việc với Công ty Bưu chính Viễn thông Hải Phòng để tổ chức bàn giao khu đất và đề xuất phương án quản lý, sử dụng vào mục đích phù hợp.

Về nhà vệ sinh công cộng bỏ không trên địa bàn phường Cầu Đất: Theo kết quả kiểm tra của UBND phường Cầu Đất, đa số các nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn phường có diện tích nhỏ hơn 10m2, không đủ diện tích để xây dựng nhà văn hóa, địa điểm sinh hoạt văn hóa chung cho cộng đồng; một số nhà vệ sinh hiện vẫn còn hộ gia đình đang sử dụng.

b, Tiếp tục đề nghị việc giải quyết thu hồi sớm Nhà Văn hóa tại số 35 ngõ 99 Cầu Đất để tạo điều kiện cho Nhân dân có nơi sinh hoạt.

Trả lời:

UBND quận đã chỉ đạo UBND phường Cầu Đất kiểm tra, có phương án giải quyết cụ thể. Hiện nay, UBND phường Cầu Đất đang tuyên truyền, vận động nhân dân tại ngõ 99 Cầu Đất và chủ sở hữu nhà số 35/99 Cầu Đất giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực, đồng thời thống nhất phương án giải quyết đảm bảo hài hòa lợi ích giữa hai bên.

4. Cử tri phường Gia Viên

a, Phản ánh tuyến mương Đông Bắc có một số hộ dân vất chất thải bừa bãi xuống mương gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị có biện pháp xử lý.

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND quận đã làm việc cụ thể với Xí nghiệp Thoát nước Ngô Quyền thuộc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng. Theo quy trình quản lý hồ điều hòa và mương điều hòa, hiện nay Xí nghiệp đang thực hiện việc vớt vật, rác trôi nổi trên các hồ và tuyến mương với tần suất 02 lần/ngày, không để tình trạng có rác tồn đọng, gây ô nhiễm trên mặt hồ, kênh.

UBND quận đã chỉ đạo UBND phường Gia Viên tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn, đặc biệt là khu vực tuyến mương Đông Bắc. Đến nay, UBND phường đã triển khai thu dọn toàn bộ vệ sinh tại tuyến mương Đông Bắc, khu vực Công ty Thảm len cũ và phun thuốc muỗi, côn trùng, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân quanh khu vực thực hiện thu gom rác thải đúng giờ và đúng nơi quy định.

b, Phản ánh Nhà Thiếu nhi quận là nơi vui chơi, học tập cho các cháu thiếu nhi. Tuy nhiên nơi đây lại dành cho việc gửi đỗ của nhiều xe ô tô, không còn không gian cho các cháu vui chơi. Đề nghị quận quan tâm giải quyết.

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND quận đã yêu cầu Nhà Thiếu nhi chấm dứt việc cho gửi xe ô tô trong giờ hành chính và thời gian hoạt động kể từ ngày 16/8/2017 để đảm bảo không gian vui chơi, học tập cho các cháu thiếu nhi.

5. Cử tri phường Đằng Giang:

a, Đề nghị quận quan tâm cấp đất  xây dựng Nhà Văn hóa cho 6 tổ thuộc Nam Pháp 2.

Trả lời:

Công trình xây dựng nhà văn hóa cho 06 Tổ dân phố Nam Pháp 2 đã được UBND quận ghi trong Kế hoạch Đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2021 và được HĐND quận thông qua tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 22/12/2016. UBND quận sẽ trình HĐND quận vào thời điểm phù hợp để triển khai Dự án theo quy định.

b, Đề nghị quận làm việc với Ban Quản lý Dự án Cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường sớm lên phương án đền bù, hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng tới công trình nhà ở trong quá trình triển khai dự án trên tuyến đường 126 An Đà, mương An Kim Hải.

Trả lời:

Về nội dung này, UBND quận đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý Dự án Cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường thông tin cho UBND Quận Ngô Quyền về kế hoạch triển khai đền bù, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng tới công trình nhà ở trên tuyến đường 126 An Đà, mương An Kim Hải. Ban Quản lý Dự án Cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường đã có văn bản nêu rõ kế hoạch giải quyết bồi thường cho các hộ dân như sau:

- Đối với các hộ dân đồng ý nhận tiền bồi thường: thực hiện việc chi trả trong tháng 11/2017.

- Đối với các hộ dân đang thương thảo giá trị bồi thường: tiến hành thương thảo trong tháng 10-11/2017, thực hiện chi trả tiền bồi thường trong tháng 12/2017.

- Đối với các trường hợp khác (chưa giám định, chưa thương thảo phương án khắc phục, chưa đồng ý mức bồi thường…): tiếp tục giải quyết theo quy định để hoàn thành trong tháng 12/2017.

c, Đề nghị quận chỉ đạo Ban Quản lý Dự án đường Đông Khê 2 thực hiện cải tạo đoạn đường trước cổng Trường Tiểu học Đằng Giang thuộc Dự án đường Đông Khê 2 để đảm bảo an toàn giao thông, đi lại thuận tiện cho học sinh và Nhân dân.

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND quận đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án ĐTXD đường Đông Khê 2 tiến hành san lấp, đổ base đoạn đường trên 02 lần để tạm thời phục vụ giao thông cho học sinh và nhân dân. Để khắc phục triệt để tình trạng trên, UBND quận tiếp tục chỉ đạo giải phóng mặt bằng để thi công đoạn đường trên.

6. Cử tri phường Cầu Tre

a, Phản ánh nhiều khu vực đất trống Nhân dân đã bàn giao mặt bằng cho Dự án T40 trở thành nơi chứa rác thải và xác động vật chết, tiềm ẩn dịch bệnh. Đề nghị được phun thuốc muỗi, khử trùng tại khu vực đã bàn giao mặt bằng trên.

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND quận đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm Y tế quận triển khai phun thuốc muỗi, khử trùng tại khu vực đã bàn giao mặt bằng, xong trong tháng 7/2017.

b, Phản ánh các Tổ Dân phố phải thành lập các Tổ Phòng cháy, chữa cháy. Nhưng kinh phí để mua sắm phương tiện, công cụ phòng cháy, chữa cháy Tổ Dân phố không có, người quản lý và nơi để phương tiện chưa quy định rõ.

Trả lời:

Theo quy định Luật Phòng cháy chữa cháy, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2017 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy, việc thành lập, quản lý các Tổ Phòng cháy, chữa cháy là trách nhiệm của UBND phường. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND quận đã chỉ đạo UBND các phường triển khai thực hiện đảm bảo quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Hiện nay, UBND phường Cầu Tre đã thực hiện mô hình Khu chung cư, Tổ dân phố, Nhà tập thể an toàn phòng cháy chữa cháy tại 32 Tổ dân phố; đã kiện toàn Đội Phòng cháy chữa cháy dân phòng, xây dựng phương án, nội quy, quy chế và tổ chức ký cam kết giữa các Tổ dân phố về đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phường. Do nguồn kinh phí bố trí cho công tác này còn hạn chế, UBND phường mới chỉ tập trung mua sắm trang thiết bị phòng cháy chữa cháy tại UBND phường. Mặt khác do các Tổ dân phố không thể bố trí địa điểm phù hợp để cất giữ các phương tiện phòng cháy chữa cháy nên UBND phường đã thống nhất vận động các hộ gia đình tự trang bị bình bọt và các dụng cụ cần thiết để khi xảy ra cháy nổ sẽ huy động lực lượng tại chỗ.

7. Cử tri phường Lê Lợi:

a, Phản ánh hiện nay nhà của một số hộ dân khu nhà chữ U của Phường Lê Lợi mái trần xuống cấp bong tróc, dễ sập. Đề nghị quận quan tâm có kế hoạch sửa chữa, cải tạo.

Trả lời:

Qua khảo sát cho thấy kiến nghị của cử tri phường Lê Lợi là có cơ sở. Hiện nay, khu nhà chữ U là khu nhà tự quản. Về việc này, UBND quận đã giao cho UBND phường tuyên truyền vận động người dân có phương án cải tạo tạm thời, trước mắt để đảm bảo cuộc sống. Mặt khác, UBND quận đã có văn bản đề nghị UBND thành phố, Sở Xây dựng có phương án cải tạo, sửa chữa khu nhà chữ U thuộc phường Lê Lợi. Sau khi có kế hoạch và phương án cải tạo của UBND thành phố và Sở Xây dựng, UBND quận sẽ phối hợp triển khai thực hiện

b, Trụ sở Phường Lê Lợi quá chật hẹp, đề nghị quận có hướng giải quyết.

Trả lời:

Qua khảo sát hiện trạng, hiện nay trụ sở Đảng ủy – Hội đồng nhân dân Phường Lê Lợi tại số 297 Lê Lợi được xây dựng từ lâu, sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp. Hiện trạng tầng 2 phía trên trụ sở có 03 hộ dân đang sinh sống, nên việc cải tạo, sửa chữa trụ sở tầng 1 sẽ không hiệu quả.

Trụ sở làm việc của UBND Phường Lê Lợi tại số 389 Lê Lợi được xây dựng từ năm 2010, đến nay có hiện tượng ngấm dột, mặt khác diện tích phòng làm việc chật hẹp, không phù hợp với nhu cầu và khối lượng công việc giao dịch của công dân trên địa bàn.

UBND quận đã giao các cơ quan chuyên môn xây dựng phương án di dời 03 hộ dân trên tầng 2 Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND Phường Lê Lợi và xây dựng trụ sở làm việc mới tại đây.

8. Cử tri phường Máy Tơ:

a, Tổ Dân phố Đà Nẵng 2 nằm trong Dự án Ngã 5 Sân bay Cát Bi (từ năm 2008), nhiều gia đình  có nhu cầu cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, cải tạo, sữa chữa nhưng không được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Theo quy định Dự án 10 năm không triển khai thì phải xem xét dừng hay xóa Dự án, cử tri đề nghị trả lời bằng văn bản cho dân biết.

Trả lời:

Các hộ dân tại Tổ dân phố Đà Nẵng 2 nằm trong Dự án Khu đô thị mới Ngã 5 – sân bay Cát Bi được thực hiện theo Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 21/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay Dự án trên vẫn đang tiếp tục được triển khai theo chỉ đạo của UBND thành phố.

b, Hiện nay tại ngã 5 phụ (trước đây là trụ sở của Ngân hàng cổ phần Quân đội) đang xây dựng Trường Tiểu học quốc tế chất lượng cao. Đề nghị quận xem xét, có biện pháp chỉ đạo để đảm bảo an toàn giao thông tại tuyến đường Máy Tơ và  Nguyễn Trãi ngay từ khi xây dựng và khi đi vào hoạt động.

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND quận đã làm việc và yêu cầu Trường Tiểu học quốc tế Gateway có biện pháp che chắn, đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng và có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực, không để tình trạng xe chở vật liệu ra vào các giờ cao điểm, gây ách tắc giao thông. Tại khu vực này, Phòng Cảnh sát giao thông thành phố bố trí phân luồng ô tô theo đường một chiều và cấm đường vào giờ cao điểm; hàng ngày, lực lượng Công an quận thường xuyên có mặt phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông vào giờ cao điểm để phục vụ nhân dân và phụ huynh học sinh. Đồng thời Đội CSGT - TT - CĐ đã phối hợp với Phòng PC67, Phòng Cảnh sát Trật tự - CS113 (PC64B) - CATP và Phòng Quản lý đô thị quận tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về TTATGT, TTCC, TTĐH trên địa bàn quận, đặc biệt là các tuyến đường Nguyễn Trãi, Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Lê Lợi, Đà Nẵng, không để tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh dịch vụ gây cản trở đến các phương tiện khi tham gia giao thông dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông.

c, Phản ánh tại Sân vận động Máy Tơ có sân bóng mini, sân bóng chuyền mới hình thành chiếm hơn ½ diện tích. Đề nghị quận xem xét, kiểm tra việc triển khai cho thuê mặt bằng để kinh doanh của Trung tâm TDTT quận.

Trả lời:

Trung tâm Thể dục thể thao là đơn vị sự nghiệp công lập, theo quy định Trung tâm được tổ chức các hoạt động dịch vụ thể thao và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của nhân dân đảm bảo quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của đơn vị. Do đó, việc xây dựng các sân bóng mini, sân bóng chuyền là phù hợp nhằm mục đích phục vụ các hoạt động thể thao của nhân dân. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND quận sẽ chỉ đạo kiểm tra, rà soát hoạt động của Trung tâm Thể dục thể thao đảm bảo các quy định hiện hành.

  9. Cử tri phường Đông Khê

  a, Đề nghị UBND quận quan tâm có kế hoạch cải tạo, nâng cấp đường Đông Khê 1.

Trả lời:

Qua khảo sát cho thấy hiện nay đường Đông Khê 1 đã xuống cấp, có hiện tượng ngập lụt tại một số vị trí cục bộ. UBND Quận Ngô Quyền đã có văn bản đề nghị UBND thành phố, Sở Giao thông vận tải có kế hoạch cải tạo, nâng cấp tuyến đường Đông Khê 1. Sau khi nhận được văn bản đề nghị của UBND quận, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với UBND quận, UBND Phường Đông Khê và Công ty TNHH MTV thoát nước Hải Phòng tiến hành khảo sát và có phương án cải tạo, sửa chữa tuyến đường trên trong năm 2018.

b, Phn ánh Công ty C phn 13/5 xây dng khu nhà ở bán theo cơ chế kinh doanh ti phường Đông Khê sai quy hoch, xây dng thiếu h tng đin, nước, nh hưởng đến cuc sng ca các h dân. Đề ngh kim tra và có bin pháp x lý.

Trả lời:

Qua kiểm tra cho thấy ý kiến của cử tri là có cơ sở. Về nội dung này, UBND quận đã có văn bản yêu cầu UBND phường Đông Khê tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các công trình xây dựng vi phạm quy hoạch tại khu vực trên. Đồng thời, UBND quận đề nghị Công ty Cổ phần 13/5 tiến hành xây dựng hệ thống hạ tầng điện nước theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt. Đến nay, UBND phường Đông Khê đã kiểm tra xử phạt 06 trường hợp vi phạm. Trong thời gian tới, UBND phường tiếp tục tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng tại khu vực trên.

c, Phn ánh vic Câu lc b Bia Úc ti lô 22, phường Đông Khê thường xuyên m nhc to nh hưởng đến đời sng ca nhân dân ti khu vc. Đoàn kim tra ca qun, phường đã đến kim tra, x lý nhưng chưa dt đim. Đề ngh tiếp tc kiếm tra, x lý.

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND quận đã kiểm tra hoạt động của Câu lạc bộ Bia Úc tại lô 22. Qua kiểm tra đã yêu cầu Cơ sở xây dựng bổ sung công trình môi trường, thu gom rác thải đúng quy định, lắp đặt bổ sung các công trình, thiết bị cách âm nhằm đảm bảo và giảm thiểu phát tán tiếng ồn, ảnh hưởng đến dân cư tại khu vực.

UBND quận đã giao cơ quan chuyên môn tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường quản lý và giám sát cơ sở.

10. Cử tri Phường Đồng Quốc Bình

Đề nghị UBND quận chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội phát tiền thờ cúng hàng năm (500.000đồng/năm) cho thân nhân liệt sỹ tại phường.

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND quận đã chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND các phường và các đơn vị liên quan tổ chức chi trả tiền thờ cúng hàng năm cho thân nhân liệt sỹ và chế độ điều dưỡng đối với người có công với cách mạng tại phường Đồng Quốc Bình từ tháng 10/2017 và triển khai đồng bộ tại tất cả các phường.

11. Cử tri phường Máy Chai

a, Đề nghị quận đẩy nhanh tiến độ đấu giá Hồ Máy điện; xây dựng Nhà Văn hóa Tổ Dân phố 15.16.17.18, Trụ sở phường Máy Chai, Căng Máy Chai và có chủ trương trong công tác vận động kinh phí (xã hội hóa) xây dựng Căng Máy Chai trên địa bàn quận.

- Về việc đẩy nhanh tiến độ đấu giá Hồ Máy điện: UBND quận đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trình Hội đồng thẩm định giá đất thành phố thẩm định giá đất cụ thể để thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, UBND thành phố chưa phê duyệt giá đất cụ thể, đồng thời đang sửa đổi lại một số nội dung tại Quyết định số 1639/2016/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất theo Luật Đấu giá tài sản năm 2017. Sau khi thành phố phê duyệt giá đất cụ thể, UBND quận sẽ tổ chức đấu giá theo quy định.

- Về việc xây dựng Nhà văn hóa Tổ dân phố 15, 16, 17, 18:  Danh mục công trình đã được phê duyệt trong Dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2018. Sau khi HĐND quận thông qua Kế hoạch Đầu tư công năm 2018 vào kỳ họp cuối năm 2017, UBND quận sẽ triển khai các trình tự thủ tục đầu tư và tổ chức thi công theo quy định trong năm 2018.

- Về việc xây dựng Trụ sở phường Máy Chai: Công trình được khởi công ngày 04/8/2017. Theo hợp đồng cam kết, công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2018. UBND quận đã giao Ban quản lý các dự án thường xuyên đôn đốc, kiểm tra nhà thầu thực hiện bảo đảm đúng tiến độ đã cam kết.

- Về việc xây dựng Căng Máy Chai: Công trình đã được khởi công ngày 10/8/2017. Theo hợp đồng cam kết, công trình dự kiến hoàn thành tháng 02/2018. UBND quận đã giao Ban quản lý các dự án thường xuyên đôn đốc, kiểm tra nhà thầu thực hiện bảo đảm đúng tiến độ đã cam kết.

- Về chủ trương trong công tác vận động kinh phí (xã hội hóa) xây dựng Căng Máy Chai trên địa bàn quận: Thực hiện Công văn 2342/UBND-XD ngày 26/10/2017 của UBND thành phố, UBND quận đã có công văn số 257/UBND-VP ngày 22/3/2017 giao UBND phường Máy Chai tổ chức triển khai vận động các cơ quan, đơn vị và các nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố để xây dựng Căng Máy Chai.

b, Đề nghị quận tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các hộ dân và các đơn vị thực hiện dự án xây dựng khu chung cư cũ (47 Lê Lai) do tiến độ dự án không thực hiện theo đúng kế hoạch đã làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Trả lời:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại văn bản số 3508/UBND-QH ngày 29/12/2016, UBND Quận Ngô Quyền đã ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 07/3/2017 về việc triển khai công tác di chuyển người và tài sản ra khỏi chung cư nguy hiểm ngõ 47 Lê Lai. Theo kế hoạch đề ra, việc di chuyển các hộ gia đình sẽ được hoàn thành trong tháng 5 năm 2017.

Đến nay, UBND quận đã tổ chức bốc thăm xác định vị trí căn hộ tạm cư cho các hộ gia đình. Việc chậm triển khai dự án so với kế hoạch đề ra do cán bộ thực hiện công tác kiểm đếm mặc dù đã được tăng cường nhưng chưa đáp ứng được khối lượng công việc rất lớn (Chung cư 47 Lê Lai có 07 Khu nhà với tổng cộng 330 hộ gia đình tương ứng với 901 nhân khẩu đang sinh sống; đồng thời phải thực hiện các dự án khác như chung cư Đồng Quốc Bình, chung cư Vạn Mỹ cùng nhiều dự án giải phóng mặt bằng khác).

Trong thời gian tới, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, UBND quận chỉ đạo các phòng ban đơn vị liên quan tập trung triển khai các nội dung, đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo chỉ đạo của thành phố.

c, Phản ánh đơn vị thi công cải tạo tuyến Đường Ngô Quyền để vỉa hè bị đào bới đã lâu gây ảnh hưởng đến môi trường và sinh hoạt của Nhân dân. Đề nghị quận quan tâm.

Trả lời:

Qua khảo sát cho thấy kiến nghị của cử tri là đúng. UBND quận đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án giao thông đường thủy, đường bộ Hải Phòng chỉ đạo nhà thầu thi công xây dựng đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, giảm bớt ảnh hướng đến môi trường và sinh hoạt của nhân dân khu vực triển khai dự án. Ngay sau đó, Nhà thầu thi công xây dựng đã khẩn trương bố trí lực lượng, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đồng thời có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Đến nay, vỉa hè tuyến đường Ngô Quyền đã cơ bản hoàn thành.

d, Phản ánh việc người dân sống tại khu tập thể CK69 chưa được thanh lý nhà, chưa được cấp Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất. Đề nghị được xem xét giải quyết.

Trả lời:

Qua kiểm tra, khu tập thể CK69 có 41 hộ tại ngõ 336 đường Lê Lai đã được Xí nghiệp sửa chữa Tàu thủy CK 69 có quyết định bố trí sắp xếp nhà, đất ở, không có quyết định thanh lý. Trong đó có 28 hộ có Quyết định sắp xếp bố trí nhà ở trước ngày 15/10/1993 và 13 hộ dân mất quyết định. UBND quận đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND phường Máy Chai tiến hành tổng hợp các hồ sơ có liên quan, báo cáo UBND thành phố, Sở Xây dựng, Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh Nhà để thực hiện thủ tục bán nhà theo Quyết định 1074/2005/QĐ-UB của UBND thành phố. Sau khi các hộ được thanh lý bán nhà theo quy định, UBND quận sẽ triển khai các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ theo quy định.

12. Kiến nghị khác

a) Các phường: Lương Khánh Thiện, Máy Tơ: Phản ánh trật tự đường hè hiện nay làm rất tốt, có hiệu quả. Tuy nhiên, còn tình trạng ô tô đỗ nhiều trên vỉa hè tuyến đường Trần Bình Trọng và Phạm Ngũ Lão, tuyến đường từ Ngã 3 Phạm Minh Đức đến Ngã 6 mới gây tình trạng ách tắc giao thông, cản trở việc đi lại của người dân, đặc biệt là giờ cao điểm. Đề nghị quận có Kế hoạch duy trì trật tự đường hèvà giải pháp, giải quyết tình trạng tồn tại trên.

Trả lời:

Qua khảo sát cho thấy kiến nghị của cử tri là đúng. UBND quận đã có văn bản đề nghị Phòng Cảnh sát Giao thông bộ, sắt - Công an thành phố, Công an quận tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp ô tô đậu đỗ trên vỉa hè tuyến đường Trần Bình Trọng, Phạm Ngũ Lão, tuyến đường từ Ngã 3 Phạm Minh Đức đến Ngã 6 mới gây tình trạng ách tắc giao thông, cản trở việc đi lại của người dân, đặc biệt là giờ cao điểm. Trong thời gian qua, Công an quận đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông bộ, sắt tăng cường kiểm tra, xử lý. Đến nay, tình trạng ô tô đậu đỗ sai quy định đã giảm. Trong thời gian tới, UBND quận tiếp tục chỉ đạo Công an quận thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, đảm bao an toàn giao thông trên các tuyến đường trên.

b) Các phường: Cầu Đất, Đông Khê: Đề nghị quận quan tâm, chỉ đạo Công an rà soát, kiểm tra việc thực hiện các thủ tục về hộ khẩu, thẻ căn cước, khi trả kết quả (chuyển đổi từ CMND sang Thẻ căn cước) cấp luôn Giấy xác nhận số cũ và mới để người dân không phải đi lại nhiều lần, tránh gây phiền hà cho Nhân dân.

Trả lời:

Trong thời gian qua Công an quận đã triển khai nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng công tác đăng ký quản lý nhân khẩu, hộ khẩu và cấp thẻ CCCD. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện công tác đăng ký quản lý cư trú và cấp thẻ CCCD còn gặp nhiều vướng mắc như việc điều chỉnh, đính chính ngày, tháng, năm sinh, tên đệm, dân tộc… cán bộ tiếp dân phải căn cứ vào Luật Cư trú và Luật Hộ tịch cũng như các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an, CATP để giải quyết các yêu cầu chính đáng của công dân.

- Theo hướng dẫn của Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an, tại Công văn số 323/C72-P3 ngày 14/3/2017 về việc điều chỉnh ngày, tháng, năm sinh trong hộ khẩu, CMND, CCCD phải căn cứ vào Giấy khai sinh do cơ quan Tư pháp cấp, đối với những trường hợp chưa cụ thể cần phối hợp với cơ quan Tư pháp tổ chức xác minh làm rõ trước khi điều chỉnh.

- Về việc cấp thẻ CCCD: Công an quận đã áp dụng khoa học công nghệ cao để cấp thẻ CCCD, được kết nối đường truyền từ Công an quận đến CATP và Cục C72- Bộ Công an. Công an quận đã chỉ đạo bộ phận tiếp dân một cửa khi trả thẻ CCCD phải cấp luôn Giấy xác nhận CMND và thẻ CCCD (nếu có yêu cầu) cho công dân để thuận tiện trong việc giao dịch với các cơ quan khác liên quan đến quyền lợi của công dân, không để nhân dân phải đi lại nhiều lần.

c) Các phường: Lạc Viên,  Lạch Tray, Đằng Giang, Lê Lợi: Đề nghị UBND quận xem xét phương án chống ngập lụt khu vực Dự án, quan tâm trước mắt khơi thông cải tạo cống thoát nước khu vực ngõ 182 Đà Nẵng, ngõ 40 An Đà, khu vực Xóm Trại khi triển khai xây dựng Khu tái định cư đường Đông Khê 2 và hệ thống thoát nước tại ngõ 190 Lê Lợi.

Trả lời:

Về nội dung này, UBND quận đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng có kế hoạch nạo vét hệ thống thoát nước tại các ngõ trên trong năm 2017. Ngoài ra, UBND quận đã xây dựng và trình HĐND quận thông qua Đề án "Một số giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong việc cải tạo ngõ, ngách thuộc khu vực có dự án triển khai chậm tiến độ trên địa bàn Quận Ngô Quyền giai đoạn 2017-2021". Trong quá trình triển khai đề án, UBND quận sẽ có phương án cải tạo, khắc phục tình trạng ngập lụt, xuống cấp tại các ngõ, ngách nằm trong quy hoạch.

d) Các phường:Cầu Tre, Lạc Viên: Đề nghị quận quan tâm, nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước và một số ngõ, ngách: 20, 24, 30, 34 ngõ 315 Đà Nẵng; ngách 2/246A; ngõ ngách thuộc Tổ Dân phố số 26; đoạn cuối ngõ 256, đoạn từ ngõ khu tập thể Công an nối sang ngõ 270, Đà Nẵng, phường Cầu Tre; ngõ 158 Đà Nẵng, ngõ 16 Lê Lai, phường Lạc Viên.

Trả lời:

- Qua khảo sát các ngõ, ngách: 20, 24, 30, 34 ngõ 315 Đà Nẵng; ngách 2/246A; đoạn cuối ngõ 256, đoạn từ ngõ khu tập thể Công an nối sang ngõ 270, Đà Nẵng, phường Cầu Tre nhìn chung không có hiện tượng ngập úng, mặt ngõ không lồi lõm, giao thông đi lại bình thường, vì vậy chưa phải cải tạo, sửa chữa tại thời điểm này. Đối với ngõ ngách thuộc Tổ Dân phố số 26, hiện nay Công ty TNHH Môi trường đô thị đang triển khai thi công.

 - Đối với ngõ 158 Đà Nẵng: nằm trong Dự án Khu đô thị mới Ngã 5 sân bay Cát Bi. Hiện nay, UBND quận đang triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết của HĐND quận về giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong cải tạo ngõ ngách thuộc khu vực có dự án triển khai chậm tiến độ trên địa bàn Quận Ngô Quyền và đưa ngõ trên vào danh mục cải tạo, sửa chữa trong kế hoạch.

- Đối với ngõ 16 Lê Lai: UBND quận đã đưa vào dự kiến danh mục đầu tư công năm 2018. Sau khi HĐND quận thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2018 tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2017, UBND quận sẽ triển khai các trình tự thủ tục đầu tư, cải tạo ngõ theo quy định.

đ) Các phường: Gia Viên, Lê Lợi, Lạch Tray: Hiện nay các Dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường Đông Khê II và Nút giao thông Quán Mau tiến độ quá chậm. Đề nghị UBND quận trả lời rõ thời gian, tiến độ hoàn thành dự án.

Trả lời:

- Dự án ĐTXD xây dựng tuyến đường Đông Khê II giai đoạn 1 được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 với diện tích sử dụng đất là 20,5ha; thời gian thực hiện từ năm 2013 – 2018. Trong thời gian qua, UBND quận đã tập trung cao thực hiện Dự án, tuy nhiên tiến độ còn chậm, chưa đảm bảo yêu cầu kế hoạch.

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND quận xin được nghiêm túc rút kinh nghiệm và xem xét, rà soát, đánh giá tiến độ Dự án và bổ sung các giải pháp quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án theo chỉ đạo của thành phố.

- Dự án Nút Giao thông Quán Mau được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 799/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 và điều chỉnh lần 5 tại Quyết định số 1539/QĐ-UBND ngày 27/9/2011. Trong thời gian qua, UBND quận đã tích cực thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng, tuy nhiên tiến độ còn chậm, chưa đảm bảo yêu cầu kế hoạch đề ra và có thời điểm có khó khăn về nguồn kinh phí nên đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Dự án.

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND quân đang tích cực giải quyết các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ dự án theo chỉ đạo của UBND thành phố.

UBND quận báo cáo HĐND quận tình hình, kết quả giải quyết kiến nghị cụ thể của cử tri tại kỳ họp thứ 5 HĐND quận./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 

  bản đồ hành chính

  THÔNG BÁO

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 41748
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 4
24
(Tự động cập nhật lúc 21/04/2019 13:00)

  Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 729
Tổng số truy cập: 7033366