Trang chủ

Hoạt động HĐND các cấp

Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 11 HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 13/05/2019 | 07:22 | Lượt xem: 492

Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-HĐND ngày 24/4/2019 của Thường trực HĐND quận về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11 HĐND Quận Ngô Quyền khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Thường trực Hội đồng nhân dân quận Thông báo về quyết định triệu tập và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 11 HĐND quận khóa XVIII.

Thời gian: ngày 19, 20/6/2019 (Thứ Tư thứ Năm); 

Đại điểm: Hội trường 3C, trụ sở HĐND - UBND quận (Số 19 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng). 

Các nội dung chủ yếu của kỳ họp: 

1. Hội đồng nhân dân quận xem xét các báo cáo, tờ trình:

- Kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế -  xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế -  xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2019; 

- Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; 

- Cho ý kiến về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020 Quận Ngô Quyền; 

- Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020; 

- Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND quận; 

 - Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND quận, các Ban HĐND quận, UBND quận và các báo cáo công tác của Viện Kiếm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án Dân sự quận về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019. 

- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị chung của cử tri; báo cáo giải trình các vấn đề cử tri, đại biểu HĐND quận quan tâm. 

- Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND quận. 

- Thông báo của UBMTTQ Việt Nam quận về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019. 

2. Hội đồng nhân dân quận thảo luận về các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp.

3. Chất vấn, xem xét trả lời chất vấn và báo cáo giải trình.

4. Thực hiện các nội dung khác theo luật định.

  bản đồ hành chính

  THÔNG BÁO

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 71608
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 7
24
(Tự động cập nhật lúc 04/07/2020 02:00)

  Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1615
Tổng số truy cập: 12929004