Trang chủ

Hoạt động UBND

BÁO CÁO: Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016; Mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017
Ngày đăng 14/11/2016 | 09:58 | Lượt xem: 1368

(Dự thảo báo cáo của UBND thành phố trình kỳ họp thứ 3, HĐND thành phố khóa 15)

Phần thứ nhất: TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2016

 

Năm 2016, thành phố thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có chuyển biến tích cực. Trong nước, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát theo định hướng của Chính phủ, dư nợ tín dụng tăng. Thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, cơ hội mới, đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới. Tiềm năng, sức hấp dẫn của Hải Phòng được khai thác, phát huy, nhiều tập đoàn lớn tiếp tục đầu tư vào Hải Phòng, các kết cấu về hệ thống hạ tầng lớn đang được hoàn thiện đồng bộ. Hàng loạt dự án, công trình đã được khánh thành, khởi công và tập trung đẩy nhanh tiến độ tạo động lực mới cho phát triển thành phố trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, thành phố tiếp tục đối diện với không ít khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, các nền kinh tế lớn trên thế giới tăng trưởng thấp và ngày càng đối mặt với nhiều rủi ro, thị trường tài chính, tiền tệ biến đổi khó lường, xung đột vũ trang leo thang tại nhiều khu vực. Trong nước, tăng trưởng kinh tế chậm lại, thâm hụt ngân sách còn ở mức đáng lo ngại, giải ngân vốn đầu tư công chậm. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn, thời tiết, dịch bệnh tiềm ẩn nhiều rủi ro đã ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển KTXH cả nước và thành phố.

I. Về sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố.

Triển khai các Nghị quyết của Chính phủ, Thành ủy, HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2016, UBND thành phố đã sớm ban hành Quyết định giao kế hoạch phát triển KTXH, dự toán ngân sách cho các cấp, ngành, đơn vị trực thuộc (1). Đồng thời, ban hành Chương trình công tác và nhiều văn bản cụ thể triển khai những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ KTXH và ngân sách nhà nước năm 2016 (2), trong đó đã tập trung chỉ đạo vào một số nhiệm vụ sau:

1. Tập trung cao cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

UBND thành phố đã tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 bảo đảm đúng quy định pháp luật và các yêu cầu. Ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 18-1-2016 của UBND thành phố về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; thành lập sớm 3 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và 14 Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố. Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tới nhân dân; định hướng các cơ quan báo, đài thành phố mở các chuyên mục tập trung phản ảnh kịp thời các hoạt động bầu cử. Tổ chức thành công, dân chủ, đúng luật cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 vào ngày 22/5/2016 trên địa bàn thành phố; tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,47%.

2. Cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Chỉ đạo tích cực xây dựng và triển khai các Kế hoạch của thành phố thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp (3); thực hiện chủ trương xây dựng Nhà nước kiến tạo, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh và phát triển ổn định. Tổ chức Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc các doanh nghiệp trong nước trên địa bàn thành phố; Hội nghị gặp mặt tiếp xúc khách quốc tế của thành phố; Hội nghị đối thoại giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp hằng tháng và ký cam kết giữa UBND thành phố Hải Phòng với Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam về tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Đặc biệt, thành phố đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2016 "Hải Phòng - Điểm đến của nhà đầu tư" (4).

 Thường xuyên theo dõi tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp để tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường. Ban hành Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Tổ chức hội thảo "Khởi động các chương trình cho vay năm 2016", thông tin, hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các Chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn đã tổ chức 4 Hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, số khách hàng kết nối là 22 khách hàng, số tiền cam kết cho vay là 6.518 tỷ đồng; dư nợ cho vay theo Chương trình là 1.515 tỷ đồng. Tập trung cao giải quyết các thủ tục đầu tư, giải phóng và bàn giao mặt bằng kịp thời cho các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đang đầu tư trên địa bàn. Tổ chức Hội nghị Xúc tiến mở các tuyến hàng không đến thành phố Hải Phòng và ban hành Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ các Hãng hàng không mở các đường bay mới đi và đến Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi.

3. Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước.

Kiện toàn Ban chỉ đạo, thành lập các Tổ công tác chống thất thu ngân sách thành phố năm 2016; rà soát lại các nguồn thu còn bỏ sót hoặc chưa phù hợp để điều chỉnh kịp thời; đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về thu phí đối với hàng tạm nhập, tái xuất. Ban hành Quyết định điều chỉnh mức thu phí lề đường bến bãi và đối tượng chịu phí lề đường bến bãi đối với hàng tạm nhập tái xuất. Tiếp tục đôn đốc các doanh nghiệp nợ đọng thuế và chủ động làm việc với một số doanh nghiệp có số nợ thuế lớn để đôn đốc thu nộp vào ngân sách. Thành lập 2 Đoàn kiểm tra chống thất thu thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh và hộ kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, ăn uống, dịch vụ trên địa bàn thành phố. Rà soát, phân tích, phân loại nợ đọng thuế, triển khai quyết liệt các biện pháp cưỡng chế nợ thuế; rà soát thuế nhà thầu, đặc biệt nhà thầu nước ngoài, bảo đảm không bỏ sót nguồn thu. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, tập trung vào các đơn vị có số nộp lớn, có khả năng tăng thu. Chi ngân sách được đổi mới, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tăng cường quản lý, đổi mới mạnh mẽ phương thức, quy trình chi ngân sách, phân bổ nguồn lực đầu tư công theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm. Rà soát các khoản chi không hợp lý và lãng phí, tập trung chi đúng, chi đủ bảo đảm hiệu quả đầu tư, hạn chế và thanh toán nợ xây dựng cơ bản.

4. Nâng cao hiệu quả công tác đầu tư; xây dựng, phát triển các công trình hạ tầng trọng điểm, nhất là đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ.

Ban hành Quy chế phân cấp, quản lý vốn đầu tư công đối với các quận, huyện; tập trung vốn đầu tư cho các công trình trọng điểm, phát huy hiệu quả và tạo được sức lan tỏa tốt. Tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Luật Đầu tư công trên địa bàn thành phố. Ban hành Chỉ thị của UBND thành phố về tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công; Quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp trong việc lập, theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của thành phố. Thường xuyên kiểm tra tiến độ, tháo gỡ và giải quyết khó khăn, vướng mắc ngay tại các công trường, nhất là những vấn đề liên quan tới giải phóng mặt bằng các công trình, dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn thành phố như: dự án phát triển giao thông đô thị vay vốn Ngân hàng Thế giới, dự án Thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn giai đoạn I, khu đô thị Xi măng, đường Đông Khê 2, công viên cây xanh Tam Bạc, các dự án sử dụng vốn ODA... góp phần giải quyết hiệu quả các kiến nghị của cử tri. Chỉ đạo khẩn trương hoàn thành các thủ tục để đầu tư xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn thành phố.

5. Tăng cường công tác quản lý, phát triển đô thị; bảo vệ môi trường; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư và đã khởi công xây dựng lại một số khu chung cư cũ xuống cấp nguy hiểm trên địa bàn thành phố. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 đối với 14 quận, huyện. Ban hành quyết định thu hồi 08 địa điểm sử dụng đất theo Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND của HĐND thành phố.

Chỉ đạo quyết liệt việc xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, đóng cửa các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, tăng cường kiểm tra, giám sát, cấp giấy phép xả thải theo đúng quy định của pháp luật cho các cơ sở sản xuất.

Tổ chức tốt công tác thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố; các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố trong năm 2016. Nhân dịp Tết Nguyên đán 2016, thành phố đã quyết định nâng mức hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo lên 500.000 đồng/hộ (gấp gần 2 lần so với năm 2015); gia đình chính sách tăng lên 1.200.000 đồng/hộ (tăng 4 lần so với năm 2015). Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-2016), thành phố tặng quà cho các gia đình có công, gia đình thương binh, liệt sĩ với mức 1.220.000 đồng/người, tăng gấp 2 lần so với năm 2015. Kịp thời giải quyết các chế độ chính sách đối với người có công theo đúng quy định; ứng trước ngân sách thành phố thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng. Hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế đối với đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo năm 2016.

6. Đẩy mạnh cải cách TTHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, công chức.

Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2016; rà soát lại tất cả các nhiệm vụ đã giao cho các sở, ngành, địa phương, đơn vị, làm rõ tiến độ thực hiện và nguyên nhân chậm trễ. Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế của một số Sở, ngành, đơn vị thuộc UBND thành phố (5). Bổ nhiệm 18 Ủy viên UBND thành phố là giám đốc các sở, ngành; ban hành 27 quyết định về công tác cán bộ. Tổ chức các đoàn kiểm tra công tác CCHC và trách nhiệm thi hành công vụ của người đứng đầu địa phương, đơn vị. Phân cấp, ủy quyền thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư dự án; dự toán chi phí lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố.

7. Tập trung chỉ đạo triển khai xây dựng kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Ban hành Chỉ thị của UBND thành phố, đồng thời chỉ đạo, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị triển khai các Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố bằng các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể. Tiếp tục hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2017 của thành phố. Làm việc với các Bộ, ngành Trung ương về cơ chế tài chính đặc thù cho thành phố và đề xuất, kiến nghị một số vấn đề quan trọng, cấp thiết cho phát triển thành phố với Thủ tướng Chính phủ.

8. Đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Xử lý trực tiếp, kịp thời, kiên quyết từng vấn đề phát sinh, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết công việc. Tăng cường phân cấp cho các địa phương, sở, ngành nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo cũng như trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, đơn vị. Thực hiện rà soát nhiệm vụ của các sở, ngành, đơn vị chưa hoàn thành đúng hạn để đôn đốc, nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời. Chủ động, tích cực chuẩn bị tốt các Đề án, báo cáo, nội dung trình Thành ủy, HĐND thành phố. Lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp tham gia về các giải pháp phát triển KTXH của các cơ quan, giải trình và xử lý kịp thời những ý kiến kiến nghị, chất vấn của cử tri tại kỳ họp HĐND thành phố. Chuẩn bị tốt nội dung, tham gia đầy đủ các phiên họp do Chính phủ triệu tập; kiến nghị kịp thời với Chính phủ và các Bộ, ngành để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH của địa phương.

II. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ

kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

1. Phát triển kinh tế.

Tổng sản phẩm trong nước (GRDP) năm 2016 (theo giá so sánh 2010) ước đạt 105.584 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ, đạt kế hoạch (kế hoạch tăng 10,5 - 11,0%), trong đó: nhóm nông, lâm, thủy sản ước tăng 1,01%; nhóm công nghiệp - xây dựng ước tăng 14,36%; nhóm dịch vụ ước tăng 9,76% so với cùng kỳ. Cơ cấu các ngành dịch vụ - công nghiệp, xây dựng - nông, lâm, thủy sản tương ứng 50,52% - 42,80% - 6,68%. GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) ước đạt 3.472,6 USD, đạt kế hoạch.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2016 ước tăng 17,02% so với cùng kỳ, đạt kế hoạch (kế hoạch tăng 17,0 - 18,0%), trong đó có một số ngành có tốc độ tăng trưởng cao như: sản xuất thiết bị truyền thông, sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng, may trang phục, sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa.

Hoạt động thương mại, dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 91.192 tỷ đồng, tăng 13,04% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 5,16 tỷ USD, tăng 19,57% so với cùng kỳ, đạt kế hoạch (kế hoạch tăng 18,5 - 19,5%). Tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 5,27 tỷ USD, tăng 17,44% so với cùng kỳ.

Sản lượng hàng hóa thông qua các cảng ước 80,01 triệu tấn, tăng 17,2% so với cùng kỳ, đạt kế hoạch (kế hoạch 80 triệu tấn). Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã tổ chức lễ đón chuyến tàu chở ô tô chuyên dụng đầu tiên cập Cảng Tân Vũ - Hải Phòng, mở ra tiền đề và cơ hội cho các cảng ở Hải Phòng tiếp nhận và luân chuyển các loại hàng hoá có giá trị cao. Vận tải hàng hóa ước tăng 10,29% về tấn và tăng 1,95% về tấn.km so với cùng kỳ. Vận tải hành khách ước tăng 10,17% về người và tăng 11,76% về người.km so với cùng kỳ.

Tổng lượt khách du lịch đến Hải Phòng ước 5,96 triệu lượt khách tăng 6,02% so với cùng kỳ, bằng 104,57% kế hoạch năm, trong đó khách quốc tế đạt 759,03 nghìn lượt, tăng 6,36% so cùng kỳ.

Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước 14.083,7 tỷ đồng, tăng 1,31% so với cùng kỳ, không đạt kế hoạch (kế hoạch tăng 2,5 - 3,0%), trong đó: giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 0,15%, giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng 2,53%, giá trị sản xuất thủy sản tăng 4,34% so với cùng kỳ. Năng suất lúa cả năm ước thực hiện 63,05 tạ/ha. Tình hình chăn nuôi trên địa bàn thành phố ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản ước tăng 6,11% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng nuôi trồng tăng 2,04%, sản lượng khai thác tăng 8,89% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước cả năm 2016 ước 62.640,2 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ, bằng 99,7% dự toán HĐND thành phố giao, trong đó:

- Thu nội địa 17.000 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ, đạt 133,4% dự toán do Trung ương giao đầu năm, đạt 109,0% dự toán HĐND thành phố giao, trong đó ghi thu, ghi chi tiền đền bù giải phóng mặt bằng 1.250 tỷ đồng.

- Thu Hải quan 43.240 tỷ đồng, tăng 9,5% và đạt 100% dự toán năm.

- Thu bổ sung từ Ngân sách Trung ương ước 908,7 tỷ đồng, đạt 102,8% dự toán HĐND thành phố giao.

- Thu để lại quản lý qua ngân sách ước 814 tỷ đồng, đạt 42,5% dự toán HĐND thành phố giao (6).

- Ghi thu viện trợ ước 677,3 tỷ đồng, đạt 100% dự toán HĐND thành phố giao.

Tổng chi ngân sách địa phương ước 17.777,4 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ và bằng 98,4% dự toán HĐND thành phố giao, trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản: 7.317,3 tỷ đồng, tăng 52,7%, bằng 110,3% dự toán, chi thường xuyên: 8.160 tỷ đồng, tăng 2,9%, bằng 100,7% dự toán.

Tín dụng: Tổng nguồn vốn huy động năm 2016 ước đạt 139.645 tỷ đồng, tăng 19,67%, tổng dư nợ cho vay ước 86.476 tỷ đồng, tăng 25,72% so với cùng kỳ, là mức tăng cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng giữa doanh nghiệp với ngân hàng, nhiều doanh nghiệp đã được cơ cấu lại nợ nhiều lần, miễn giảm lãi suất cho vay đối với khoản cho vay trước đây (7).

Đầu tư phát triển: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện đạt 56.125,5 tỷ đồng, tăng 14,91% so cùng kỳ, bằng 104,91% kế hoạch. Thu hút vốn đầu tư trong nước: Tính đến ngày 31/10/2016 trên địa bàn thành phố có 15 dự án được cấp mới, 2 dự án điều chỉnh tăng vốn, tổng số vốn thu hút đạt 7.683,2 tỷ đồng. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài: Tính đến ngày 7-11-2016 tổng số vốn thu hút trên địa bàn đạt 2.757,28 triệu USD (8), tăng 228,5% so với cùng kỳ, bằng 145,12% kế hoạch. Quản lý và phát triển doanh nghiệp: Cấp đăng ký thành lập mới cho 2.511 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 18.789,76 tỷ đồng, tăng 6,2% về số doanh nghiệp và tăng 78,54% về vốn so cùng kỳ. Làm thủ tục giải thể cho 95 doanh nghiệp và 63 chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định.

2. Quản lý và phát triển đô thị, xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, tài nguyên môi trường, xây dựng nông thôn mới

Ban hành và triển khai Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung thành phố. Phê duyệt 9 đồ án quy hoạch, trong đó có một số đồ án tiêu biểu như: Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Bắc sông cấm đến năm 2025; Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 của 7 quận, huyện. Tập trung thực hiện việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển KTXH quận, huyện. Phê duyệt và triển khai các dự án xây dựng, cải tạo lại các khu nhà chung cư cũ xuống cấp trên địa bàn thành phố (9); đã khởi công xây dựng lại chung cư U19 Lam Sơn. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. Chỉnh trang hệ thống điện chiếu sáng, dải cây xanh khu vực dải trung tâm và các tuyến đường chính, đổi mới trang trí trên các đường phố chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Đẩy mạnh tiến độ bán nhà thuộc sở hữu nhà nước đang cho thuê theo mục đích kinh doanh, thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước năm 2016 ước đạt 280 tỷ đồng, bằng 280% dự toán HĐND thành phố giao. Tiếp tục triển khai Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Nghị quyết của HĐND thành phố (10). Tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm vi phạm trong quản lý quy hoạch kiến trúc, quản lý đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố (11).

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố. Duy trì tuần tra, kiểm soát, điều tiết, phân luồng giao thông tại khu vực đô thị; thực hiện tốt việc kiểm tra các phương tiện trong việc chấp hành các quy định về vận tải hành khách và hàng hóa đường bộ, đường thủy. Tiến hành kiểm tra kết cấu hạ tầng giao thông, điều chỉnh, bổ sung biển báo giao thông các tuyến đường đô thị, đường tỉnh, đường quốc lộ được ủy thác quản lý. Thực hiện quyết liệt và có hiệu quả nhiều giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, tai nạn giao thông được kiềm chế, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng (12).

Thông xe và đưa vào sử dụng Cầu Niệm I thuộc Dự án phát triển giao thông đô thị thành phố; xây dựng Nút giao thông khác mức Lê Hồng Phong - Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tiếp tục triển khai các công trình giao thông đường bộ như: dự án phát triển giao thông đô thị vay vốn Ngân hàng Thế giới, đường cầu ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện, tuyến đường Đông Khê 2… Chuẩn bị các điều kiện để khởi công dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm, đặc biệt là cầu Hoàng Văn Thụ. Nghiên cứu triển khai dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển qua thành phố.

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, tích cực triển khai kế hoạch bảo vệ môi trường, đặc biệt là kiểm soát các khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao. Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố. Kiểm tra, phân loại các doanh nghiệp đã cổ phần hóa vi phạm pháp luật về đất đai để tiến hành thu hồi đất. Tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong công tác giao đất, cho thuê đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất một số dự án, công trình trọng điểm của thành phố. Dừng hoạt động sản xuất của Xí nghiệp Giấy đế của Công ty Hải Âu Hapaco tại xã An Đồng, huyện An Dương do vi phạm về quản lý xử lý nguồn nước thải. Tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Phối hợp với tỉnh Quảng Ninh kiểm tra chấp hành pháp luật về kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường biển của các tổ chức, cá nhân hoạt động tại khu vực giáp ranh giữa hai địa phương.

Tính đến hết tháng 10-2016, toàn thành phố có 48 xã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (đạt 34,5% số xã thực hiện), bình quân các xã trên địa bàn thành phố đạt 15,5 tiêu chí, tăng 1 tiêu chí so với cùng kỳ. Tổng kinh phí thành phố bố trí thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 742.668 triệu đồng, trong đó: hỗ trợ đợt I đầu tư xây dựng hạ tầng 26 xã hoàn thành 19 tiêu chí năm 2016 là 263.940 triệu đồng thực hiện xây dựng, cải tạo, nâng cấp 248 công trình; hỗ trợ 100% xi măng làm đường thôn xóm, khu dân cư, đường nội bộ nghĩa trang, cầu cống, ống bi phục vụ sản xuất năm 2016 với kinh phí 262.350 triệu đồng, tương ứng khoảng 178.470 tấn xi măng. Do các địa phương tập trung xử lý nợ xây dựng cơ bản năm 2015 và chậm triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới nên trong năm 2016 dự kiến chỉ có thêm 01 xã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí, không đạt kế hoạch (kế hoạch có thêm 25 - 30 xã). Hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp triển khai xây dựng, mở rộng các hệ thống cấp nước sạch quy mô lớn cho nông thôn. Tổ chức kiểm tra nợ xây dựng cơ bản của các xã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2015. Chỉ đạo kiểm tra tạm dừng triển khai các lò đốt rác tại các huyện. Hoàn thành Đề án nhiệm vụ, giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao sức canh tranh, giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trình HĐND thành phố thông qua.

3. Phát triển văn hóa xã hội.

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động được triển khai có hiệu quả. Giải quyết việc làm cho 54.000 lao động, đạt 103,85% kế hoạch; tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 76%, đạt kế hoạch đề ra, trong đó đào tạo nghề đạt 54%, qua đào tạo có chứng chỉ từ 3 tháng trở lên đạt 30%, đạt kế hoạch. Tổ chức tốt việc thực hiện chính sách, thăm hỏi, tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp lễ, tết với tổng số tiền trên 146,12 tỷ đồng, tăng 241,32% so với cùng kỳ, bảo đảm chính xác, an toàn; tặng quà, trợ giúp cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách xã hội với tổng kinh phí trên 57 tỷ đồng, bằng 93,99% so với cùng kỳ, trong đó ngân sách thành phố 20,06 tỷ đồng, bằng 226% so với cùng kỳ. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm 1% so với năm 2015, còn 2,86%, đạt kế hoạch. Tập trung giải quyết xác nhận, công nhận danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam. Xây dựng, triển khai phương án hỗ trợ nhà ở cho người có công năm 2016 từ nguồn ngân sách thành phố và nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; phân bổ kinh phí hỗ trợ tu bổ nghĩa trang và công trình ghi công liệt sĩ năm 2016. Công tác chăm sóc người cao tuổi; bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ tiếp tục được quan tâm, triển khai đồng bộ (13). Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 76%, đạt kế hoạch. Chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH cho các đối tượng kịp thời, chính xác, bảo đảm đúng quy định. Tuy nhiên, trong 10 tháng đầu năm đã xảy ra 13 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, làm chết 11 người, bị thương 16 người, tăng 1 vụ, giảm 4 người chết và tăng 16 người bị thương so với cùng kỳ; xảy ra 14 cuộc đình công với trên 7.370 lao động tham gia, tăng 05 cuộc và trên 3.800 người tham gia so với cùng kỳ.

Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh xảy ra. Tổ chức tốt công tác khám, chữa bệnh tại các tuyến điều trị; triển khai thí điểm Đề án "Tiếp sức người bệnh" tại 6 bệnh viện. Thành lập Bệnh viện Đa khoa Hải Phòng trực thuộc Sở Y tế; Trung tâm y tế quân dân y Bạch Long Vỹ. Tiến độ và chất lượng dự án xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa Hải Phòng bảo đảm đáp ứng yêu cầu đề ra. Bảo đảm an toàn tiêm chủng và duy trì đạt tỷ lệ tiêm chủng cao. Tổ chức Hội nghị đối thoại và ký cam kết với doanh nghiệp về an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giáo dục, thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu, các đề án và mô hình về dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ, bảo đảm nghiêm túc, an toàn thuận lợi. Đổi mới phương pháp dạy học, thi, kiểm tra, đánh giá theo năng lực, phẩm chất của người học và quá trình học tập. Làm tốt công tác khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục và nghiên cứu khoa học. Trong năm học 2015 - 2016 đã có thêm 14 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thành phố là 311 trường, đạt tỷ lệ 37%. Hoàn thành và đưa vào sử dụng dự án trường THPT chuyên Trần Phú. Tổ chức Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố năm 2016.

Ký kết và triển khai thỏa thuận hợp tác về KHCN giữa thành phố và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020. Triển khai thực hiện 34 nhiệm vụ KHCN; tổ chức đánh giá, nghiệm thu 41 nhiệm vụ; kiểm tra 40 nhiệm vụ. Nâng cấp, vận hành Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến. Tổ chức Lễ trao văn bằng cho 34 đặc sản, sản phẩm làng nghề truyền thống của thành phố được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu chúng nhận, nhãn hiệu tập thể. Hỗ trợ 8 doanh nghiệp xây dựng lộ trình đổ mới công nghệ, dự án nâng cao năng suất chất lượng các sản phẩm trọng điểm, chủ lực; lựa chọn 17 sản phẩm đặc sản, làng nghề của thành phố để hỗ trợ xác lập nhãn hiệu tập thể năm 2016. Tổ chức xét tặng Giải thưởng KHCN thành phố Hải Phòng lần thứ nhất và 03 cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật cấp thành phố. Hiệu quả thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường tiếp tục được nâng cao.

Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, gia đình phong phú, đa dạng, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước và thành phố (14). Tổ chức nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân; bước đầu triển khai thực hiện chương trình tái tạo không gian văn hóa sân đình (15). Tăng cường công tác quản lý nhà nước về di sản, di tích; tiếp tục hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác tu bổ, tôn tạo di tích theo quy định của Luật Di sản văn hóa (16). Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành các điểm kinh doanh hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá, hoạt động vui chơi giải trí. Thể dục thể thao quần chúng tiếp tục phát triển cả bề rộng và chiều sâu, phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" được thực hiện có hiệu quả. Đoàn vận động viên Hải Phòng tham gia thi đấu 97 giải thể thao quốc gia và quốc tế, giành được 366 huy chương, trong đó có 83 huy chương Vàng, 118 huy chương Bạc và 165 huy chương Đồng, phá 5 kỷ lục quốc gia. Quyết định thành lập Sở Du lịch Hải Phòng. Tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận các tuyến, điểm du lịch trên địa bàn thành phố. Tổ chức Hội thảo Du lịch Hải Phòng - Thực trạng và giải pháp. Ký kết Chương trình Hợp tác Phát triển du lịch với Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020. Hoàn thành báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 22/11/2006 của Ban Thường vụ Thành ủy khóa 12 về phát triển du lịch giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020.

Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội quan trọng của đất nước và thành phố, nhất là phục vụ Đại hội Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Hoàn thành giai đoạn I Đề án số hóa truyền hình mặt đất, bảo đảm đúng lộ trình, chất lượng phủ sóng truyền hình mặt đất khá tốt. Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Trục kết nối liên thông gửi nhận văn bản trong phạm vi các cơ quan nhà nước thành phố và liên thông với văn phòng Chính phủ; công khai tiến độ giải quyết hồ sơ trên Công thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử thành phố.

4. Cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại tố cáo.

Phê duyệt Đề án "Chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng". Công bố Chỉ số CCHC năm 2015 của các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện. Kiểm tra công tác CCHC và trách nhiệm thi hành công vụ của người đứng đầu địa phương, đơn vị năm 2016. Tiếp tục triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, góp phần nâng cao tính công khai minh bạch, giảm thời gian, tiết kiệm chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Ban hành 11 Quyết định công bố TTHC thuộc các lĩnh vực (17). Khẩn trương kiện toàn bộ máy, đổi mới quy chế làm việc; ban hành Chỉ thị tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố. Hình thành cơ chế thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ được giao đối với các ngành, địa phương. Các hoạt động tôn giáo trên địa bàn thành phố diễn ra ổn định. Phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh. Tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế năm 2014.

Hướng dẫn, triển khai thi hành các văn bản pháp luật về lĩnh vực Tư pháp do trung ương và thành phố ban hành, bảo đảm sự thống nhất trong nhận thức và tổ chức thực hiện. Công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được tập trung thực hiện (18). Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã có đổi mới về hình thức, phương pháp, nội dung tuyên truyền mang lại hiệu quả thiết thực; công tác bổ trợ tư pháp tiếp tục được thực hiện tốt.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, công tác tiếp dân, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ cấp cơ sở không để phát sinh thành điểm nóng. Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được quan tâm, nhất là các địa phương có dự án triển khai, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố được các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện dưới nhiều hình thức; tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; đã hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2015 tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

5. Công tác đối ngoại và quốc phòng - an ninh.

Các hoạt động đối ngoại tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực (19), góp phần nâng cao uy tín, hình ảnh của thành phố. Tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa thành phố với các nhà đầu tư, địa phương kết nghĩa, đặc biệt là với Nhật Bản, Hàn Quốc. Tiếp tục hoàn thiện các biên bản, thỏa thuận hợp tác giữa thành phố với các địa phương nước ngoài. Triển khai 15 dự án thí điểm trong khuôn khổ Chương trình thực hiện quy hoạch tăng trưởng xanh thành phố Hải Phòng do thành phố Kytakyushu (Nhật Bản) hỗ trợ. Công tác thông tin đối ngoại, truyền thông, giới thiệu hình ảnh, môi trường đầu tư của thành phố tiếp tục được chú trọng. Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài được triển khai hiệu quả, tiếp tục tập hợp, động viên nguồn lực từ cộng đồng kiều bào; giải quyết kịp thời, đúng thủ tục các vụ việc lãnh sự, bảo hộ công dân, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân (20).

Bảo đảm an ninh trật tự cho các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội quan trọng của đất nước và thành phố. Liên tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm trật tự an toàn xã hội (21). Tăng cường công tác chốt điểm mật phục, tuần tra vũ trang, vây ráp, kiểm tra hành chính các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội và trật tự công cộng. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đèn trời (22). Tổng kết 10 năm công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2006 - 2016. Tổ chức Hội nghị tổng kết 8 năm thi hành Luật đặc xá, 5 năm thi hành Luật thi hành án hình sự trên địa bàn thành phố. Triển khai Kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá trọng tải và phương tiện chở hàng cồng kềnh, xe thô sơ, xe gắn máy tự chế. Tiếp tục thực hiện dự án "Xây dựng hệ thống quản lý dân cư" thành phố.

Bảo đảm an toàn PCCC các ngày lễ lớn, các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội của đất nước và thành phố (23). Tiếp tục hướng dẫn các địa phương xây dựng mô hình Chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về PCCC, Khu chung cư, tổ dân phố, nhà tập thể an toàn PCCC; củng cố, nâng cao chất lượng đội PCCC cơ sở, dân phòng. Tăng cường đối thoại, giải đáp các thắc mắc của người dân và doanh nghiệp trong lĩnh vực PCCC. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra về PCCC tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Duy trì công tác nắm tình hình bảo vệ chủ quyền biển, đảo, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn khu vực biên giới, cửa khẩu cảng; làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện hoạt động trên địa bàn khu vực biên giới biển. Duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định. Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2016. Tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên. Tích cực, chủ động triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2016 (2.800 chỉ tiêu) bảo đảm chất lượng, an toàn, đúng luật. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chính sách xã hội cho các đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố.

6. Kết quả thực hiện chủ đề năm "Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước - Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh".

Ngày 31-12-2015 UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2965/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về Chủ đề năm 2016 "Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước - Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh". Công tác thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình thực hiện chủ đề năm 2016 tới các cấp, ngành, đơn vị, đến cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân được tích cực triển khai thực hiện.

6.1. Về tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước.

Ban hành và triển khai Quyết định giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2016. Tổ chức thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu theo chính sách, pháp luật thuế. Tốc độ thu ở các khu vực và sắc thuế đều có sự tăng trưởng cao so cùng kỳ, 14/15 chỉ tiêu thu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán HĐND thành phố giao, một số chỉ tiêu thu hoàn thành ở mức cao như: thu tiền thuê mặt đất mặt nước (đạt 120% dự toán), lệ phí trước bạ (đạt 140,7% dự toán), thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước (đạt 280% dự toán). Thực hiện ghi thu, ghi chi ứng trước tiền bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án của thành phố bù trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của tổ chức, đơn vị phải nộp theo quy định.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, thu hồi nợ đọng thuế, tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế; 10 tháng thực hiện thanh tra, kiểm tra  2.030 doanh nghiệp, kiến nghị tăng thu 232 tỷ đồng; đã thu hồi nợ thuế đạt 814 tỷ đồng, tăng trên 40% so với cùng kỳ. Tiếp tục triển  khai sâu rộng, có hiệu quả việc nộp tờ khai thuế qua mạng Internet, kết quả đến ngày 31-10-2016, số doanh nghiệp khai thuế điện tử đạt 100%, nộp thuế điện tử đạt 95,9%.

Hoàn thành Đề án "Nhiệm vụ, giải pháp tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả đầu tư công" trình HĐND thành phố; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 6-11-2006 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về chủ trương, giải pháp tăng cường quản lý đầu tư, quản lý thu chi ngân sách nhà nước, chống thất thu, thất thoát tiêu cực, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. Xây dựng đề án quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu thông qua giải pháp quản lý bằng đo, đếm tại cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố.

Tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả; đẩy mạnh triển khai cơ chế tự chủ về tài chính tại các cơ sở công lập; tập trung cao cho chi đầu tư phát triển. Ưu tiên bố trí vốn cho đầu tư xây dựng cơ bản nhằm đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành xây dựng các dự án, công trình trọng điểm để tác động thúc đẩy KTXH thành phố phát triển. Tập trung chi lương, chi an sinh xã hội và các nhiệm vụ đột xuất cấp bách khác, tạm dừng các khoản chi mua sắm, sửa chữa, chi cho các chương trình, đề án sử dụng vốn sự nghiệp. Rà soát lại việc bố trí lao động hợp đồng trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, giáo dục... nhằm giảm sức ép chi ngân sách.

6.2. Về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Ban hành các Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố nhằm hỗ trợ các thủ tục về đầu tư, kinh doanh để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Thu hút được nhiều dự án FDI với số vốn đầu tư lớn và công nghệ hiện đại như: dự án 1.500 triệu USD của Công ty LG Display (Hàn Quốc); dự án 550 triệu USD của Công ty LG Innotek (Hàn Quốc); dự án Nhà máy kính năng lượng mặt trời Flat Việt Nam của Công ty TNHH Flat (Hồng Kông) với tổng vốn đầu tư 200 triệu USD. Đồng thời, thành phố cũng đã thu hút được nhiều dự án lớn với tổng vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng từ các nhà đầu tư trong nước như: Tập đoàn Vingroup, Him Lam, Xuân Trường, Bitexco nhằm phát triển du lịch, dịch vụ và thương mại, tạo điều kiện để thành phố đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng dịch vụ, công nghiệp.

Tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc, làm việc với các tập đoàn đa quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài nhằm trao đổi, giải đáp thắc mắc, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp FDI, định hướng triển khai các dự án đầu tư. Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ thông qua việc tư vấn miễn phí cho các doanh nghiệp trong khu kinh tế và các khu công nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục đăng ký kinh doanh, rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tích cực rà soát, điều chỉnh sửa đổi, thay thế Bộ TTHC và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với các TTHC liên quan đến thành lập doanh nghiệp, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Thu hồi các dự án đầu tư chậm triển khai hoặc không triển khai, tạo môi trường đầu tư lành mạnh, minh bạch.

Tập trung đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết của HĐND thành phố như: Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện, cầu và đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện, dự án phát triển hệ thống giao thông đô thị vay vốn Ngân hàng Thế giới, các dự án đầu tư hạ tầng khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải. Khánh thành và đưa vào khai thác Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi; khởi công xây dựng nút giao thông khác mức Lê Hồng Phong - Nguyên Bỉnh Khiêm, Khu đô thị Vinhome Riverside, dự án khu du lịch - nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Dấu, dự án Cảng Container quốc tế Hải Phòng (Hợp phần B), Dự án của Tập đoàn LG Displays (Hàn Quốc).

Triển khai 4 đề án khuyến công quốc gia và 13 đề án khuyến công địa phương; cung cấp thông tin và vận động doanh nghiệp tham gia một số hội chợ triển lãm, hội thảo trong nước và quốc tế. Triển khai hỗ trợ tư vấn xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ cho 5 doanh nghiệp; hỗ trợ 03 doanh nghiệp xây dựng Dự án nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trọng điểm, chủ lực. Hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký tham gia Quỹ đổi mới công nghệ Quốc gia; Chương trình Công nghệ cao Quốc gia. Tiếp tục triển khai mở rộng Hệ thống kết nối thông tin giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp kinh doanh cảng; Chương trình nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thông qua hệ thống xúc tiến thương mại địa phương (SECO).

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các đối tượng vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, quá hạn sử dụng, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong 10 tháng 2016 đã kiểm tra 1.942 vụ, xử lý 1.179 vụ với tổng số tiền xử lý trên 6,74 tỷ đồng, thu nộp ngân sách nhà nước trên 5,85 tỷ đồng.

III. Đánh giá chung.

1. Kết quả đạt được.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, được sự lãnh đạo, tạo điều kiện giúp đỡ của Trung ương Đảng, Chính phủ; sự chỉ đạo, điều hành đổi mới, quyết liệt và hiệu quả của Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố; sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân, tình hình KTXH thành phố đạt được kết quả nổi bật, ấn tượng, 18/20 chỉ tiêu KTXH chủ yếu ước hoàn thành kế hoạch năm, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016 - 2020.

Một số kết quả nổi bật là:

- Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2016.

- Kinh tế thành phố tăng trưởng cao, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 11% so với cùng kỳ và là mức tăng cao nhất trong 5 năm gần đây, gấp 1,7 lần bình quân chung cả nước. Hầu hết các ngành, lĩnh vực tăng cao so với cùng kỳ như: chỉ số sản xuất công nghiệp (là mức tăng cao nhất từ năm 2008 trở lại đây, gấp hơn 2 lần bình quân chung cả nước), tổng vốn đầu tư toàn xã hội, tổng kim ngạch xuất khẩu, sản lượng hàng hóa qua cảng, thu hút khách du lịch.

- Chủ đề năm "Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh" tiếp tục được triển khai quyết liệt. Thu nội địa tăng cao so với cùng kỳ; đổi mới về chi ngân sách, tăng tỷ trọng cho chi đầu tư phát triển, tập trung đầu tư cho các dự án để tạo chuyển biến, thúc đẩy phát triển KTXH thành phố. Tiếp tục đột phá về thu hút đầu tư trong và ngoài nước với nhiều dự án lớn và có sức lan tỏa của các nhà đầu tư có tiềm năng. Thu hút vốn FDI của thành phố dẫn đầu cả nước. Môi trường đầu tư, kinh doanh bước đầu được cải thiện; các hoạt động đối thoại, giải quyết kiến nghị, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tiếp tục được chú trọng. Nhiều dự án quan trọng được khởi công, khánh thành tạo đột phá cho sự phát triển thành phố trong năm 2016 và các năm tiếp theo.

- Lĩnh vực VHXH có chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố được tổ chức chu đáo, an toàn, ấn tượng; các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội được triển khai kịp thời, hiệu quả với mức hỗ trợ từ ngân sách thành phố tăng cao so với cùng kỳ, tạo không khí phấn khởi và niềm tin trong toàn thể nhân dân vào sự phát triển của thành phố. Công tác quản lý và phát triển đô thị, trật tự hè đường, bảo vệ môi trường được tập trung đẩy mạnh.

- Các quyết định của thành phố về những vấn đề bức xúc của cử tri được triển khai quyết liệt, đạt được kết quả cao như: xử lý ô nhiễm môi trường, cải tạo nhà chung cư cũ xuống cấp, nâng cấp đường giao thông xuống cấp, quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, hỗ trợ về nhà ở cho người có công, số hóa truyền hình.

- Công tác CCHC tiếp tục được tăng cường, tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức cán bộ và bộ máy hành chính; chỉ số CCHC của thành phố trong 3 năm 2013 - 2015 xếp thứ 2/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả quan trọng. Trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, QPAN được giữ vững.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.            

Bên cạnh kết quả nổi bật nêu trên, một số tồn tại, hạn chế đáng chú ý là:

- Một số dự án công nghiệp lớn trên địa bàn thành phố chưa hoạt động theo đúng công suất thiết kế. Sản xuất nông nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn, tốc độ tăng giá trị sản xuất và giá trị gia tăng thấp hơn so với cùng kỳ (24). Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2016 triển khai chậm; tái cơ cấu nông nghiệp chưa đạt kết quả cao.

- Giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn thành phố vẫn chưa đạt tiến độ theo yêu cầu. Giải ngân vốn đầu tư công chậm. Việc tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách đã đem lại kết quả tốt, song tình trạng bỏ sót nguồn thu, trốn thuế, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, nợ đọng thuế còn khá lớn.

- Công tác quản lý và phát triển đô thị, bảo vệ môi trường chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển. Kiểm soát xả thải của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hậu kiểm về môi trường còn hạn chế. Biến đổi khí hậu, tình hình thiên tai, thời tiết diễn biến bất thường, phức tạp, gây ảnh hưởng tới sản xuất và đời sống của nhân dân.

- Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố còn nhiều khó khăn, bất cập. Vẫn còn tình trạng các đơn vị sử dụng lao động nợ đọng quỹ BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với số tiền lớn, thời gian nợ kéo dài; đơn vị trốn đóng hoặc không đóng đủ cho số lao động trong đơn vị.

- Tình hình chấp hành pháp luật lao động tại một số doanh nghiệp còn chưa nghiêm, đình công tăng nhiều cả về số vụ và số người tham gia so với cùng kỳ, tai nạn lao động còn xảy ra.

- Cải cách TTHC tuy đã được tăng cường nhưng chưa đồng bộ, đáp ứng yêu cầu đề ra; mô hình cải cách TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong một số lĩnh vực còn lúng túng, hình thức. Việc thực hiện quy trình ISO tại các cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức. Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo chưa dứt điểm. Tổ chức thực hiện pháp luật mới còn hạn chế, nhiều luật mới chưa được triển khai kịp thời.

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, nhất là liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất. Tai nạn giao thông giảm nhưng chưa thực sự an toàn. Còn tình trạng ùn tắc giao thông trên một số tuyến đường, nhất là các tuyến lưu thông hàng hóa qua cảng.

- Một số chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp đã được HĐND thành phố đề ra chậm được thực hiện, kết quả hạn chế hoặc còn chưa thực hiện như: mô hình Tổ quản lý đô thị phường; Đề án một số biện pháp cấp bách và cơ bản nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, chống ùn tắc giao thông; duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường; thu hồi đất vi phạm; xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; di dời doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường…

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế: Những hạn chế, yếu kém nêu trên có những nguyên nhân khách quan do khó khăn của nền kinh tế thế giới, sức mua chậm được cải thiện, thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp... nhưng các nguyên nhân chủ quan là chính. Việc chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn chưa nghiêm túc. Còn nhiều công việc, nhiệm vụ UBND thành phố giao thực hiện nhưng chậm trễ về tiến độ, chưa bảo đảm chất lượng theo yêu cầu, phối hợp giữa các cấp, các ngành chưa tốt. Công tác thanh tra, kiểm tra về kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa được chú trọng. Một số cán bộ, công chức các sở, ngành, địa phương tinh thần trách nhiệm chưa cao, vẫn mang lề lối làm việc quan liêu thụ động, chưa có sự chuyển biến mạnh trong phong cách, thái độ làm việc. Việc quản lý lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước còn nhiều hạn chế.

 

Phần thứ hai: MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017

 

Kinh tế thế giới năm 2017 được dự báo tăng trưởng cao hơn so với năm 2016 nhưng phụ thuộc nhiều vào diễn biến của thị trường tài chính, tiền tệ, dầu thô, thị trường chứng khoán thế giới và những tác động của tình hình bất ổn tại một số khu vực.

Trong nước, kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, những nỗ lực của Chính phủ trong việc thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp sẽ thúc đẩy tăng trưởng, dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2017 sẽ cao hơn năm 2016. Đối với thành phố, những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế năm 2016, thực hiện chủ đề năm "Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh", các dự án xây dựng hạ tầng, đầu tư sản xuất và thương mại, du lịch lớn được đưa vào hoạt động hoặc tập trung đẩy nhanh tiến độ là những yếu tố thuận lợi đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên, chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, cơ sở hạ tầng còn hạn chế so với yêu cầu phát triển. Thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường. Nhu cầu đầu tư phát triển, nhất là kết cấu hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu rất lớn nhưng nguồn lực còn hạn hẹp. Việc thực hiện đầy đủ các cam kết đối với Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc và ASEAN với các đối tác khác, Cộng đồng Kinh tế ASEAN, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ mở ra cơ hội và không gian phát triển rộng lớn hơn, nhưng thách thức cũng lớn hơn, nhất là cạnh tranh ngày càng gay gắt, ngay cả trên thị trường trong nước.

I. Chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2017.

1. Mục tiêu tổng quát.

Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15, là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH thành phố 5 năm 2016 - 2020. Quán triệt các chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, căn cứ yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố, UBND thành phố xác định mục tiêu tổng quát thực hiện nhiệm vụ KTXH, QPAN năm 2017 là:

Tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế gắn với điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh nền kinh tế thành phố. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện tốt các chương trình phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh, công bằng xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường xây dựng, phát triển đô thị; quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Bảo đảm hiệu quả CCHC, kỷ luật, kỷ cương công vụ, tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

2. Chủ đề năm 2017 của thành phố.

Việc thực hiện Chủ đề năm 2016 "Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh" bước đầu đã đạt được nhiều kết quả tốt, do đó, để tiếp nối các công việc đang triển khai thực hiện, nhằm tạo sự đột phá trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, đề nghị giữ nguyên chủ đề năm 2016 để tập trung chỉ đạo, thực hiện trong năm 2017.

3. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2017.

a) Các chỉ tiêu kinh tế:

(1) Tốc độ tăng trưởng GRDP (giá so sánh 2010) tăng 12,5 - 13,0% so với năm 2016, trong đó: nhóm nông, lâm, thủy sản tăng 1,19 - 1,29%; nhóm công nghiệp, xây dựng tăng 15,23 - 16,18%; nhóm dịch vụ tăng 11,7 - 11,9%;

Cơ cấu kinh tế (giá hiện hành): nông, lâm, thủy sản - công nghiệp, xây dựng - dịch vụ tương ứng: 6,4% - 43,4% - 50,2%;

(2) GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đạt 3.770 USD;

(3) Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 17,5 - 18,5%;

(4) Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 1,35 - 1,46%, trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 0,23 - 0,30%; giá trị sản xuất thủy sản tăng 4,22 - 4,40%.

(5) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội huy động đạt 64.600 tỷ đồng;

(6) Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 77.700,3 tỷ đồng, trong đó: thu nội địa 21.500,3 tỷ đồng, thu hải quan 51.600 tỷ đồng;

(7) Sản lượng hàng hoá thông qua cảng đạt trên 92 triệu tấn;

(8) Kim ngạch xuất khẩu tăng 20 - 21%;

(9) Thu hút khách du lịch đạt khoảng 6,7 triệu lượt khách;

(10) Xây dựng nông thôn mới: toàn thành phố đạt bình quân 16 tiêu chí nông thôn mới theo Bộ chỉ tiêu quốc gia; phấn đấu có thêm 45 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí nông thôn mới (**).

(11) Tỷ trọng năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) đóng góp tăng trưởng đạt 37%.

(12) Thu hút 2,4 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

b) Các chỉ tiêu xã hội:

(13) Tỷ lệ thất nghiệp thành thị ở mức 4%; tỷ lệ sử dụng thời gian làm việc của lao động nông thôn là 85%;

(14) Giải quyết việc làm cho khoảng 53.000 lượt người lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 78%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có văn bằng chứng chỉ là 32%; 

(15) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 80%;

(16) Tuổi thọ trung bình đạt 74,6 tuổi;

(17) Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) giảm 0,7%, đến cuối năm 2017 tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố còn 2,16%.

c) Các chỉ tiêu môi trường:

(18) Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,9%;

(19) Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý hợp vệ sinh: ở đô thị đạt trên 97,5%; nông thôn đạt trên 87%;

(20) Tỷ lệ cơ sở khám, chữa bệnh xử lý chất thải y tế đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 89,5%;

(21) Tỷ lệ khu, cụm công nghiệp được thành lập theo quy định có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt trên 75%.

II. Nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu.

Nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KTXH năm 2017 và các năm tiếp theo, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tập trung cao công tác chỉ đạo, điều hành, nghiêm túc quán triệt, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư.

Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh, bảo đảm thực hiện có hiệu quả các giải pháp, mục tiêu theo đúng kế hoạch của thành phố về triển khai các Nghị quyết của Chính phủ: số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16-5-2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, trong đó tập trung hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đầu tư kinh doanh, giảm tối đa các chi phí khởi nghiệp, tạo điều kiện để giảm chi phí đầu vào, khuyến khích đổi mới công nghệ, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Nghiên cứu, xây dựng tiêu chí, định mức phù hợp với thành phố để thực hiện thí điểm cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công trên địa bàn. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia cung ứng dịch vụ công. Kiên quyết không ban hành thêm các giấy phép về điều kiện kinh doanh (giấy phép con) trái quy định, nhằm cải thiện môi trường, tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất phát triển. Tổ chức tốt Hội nghị đối thoại doanh nghiệp định kỳ hằng tháng.

Tăng cường quản lý và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; kiểm tra, giám sát và có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời các sai phạm trong phân bổ và sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nhiều nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cung ứng dịch vụ công; ưu tiên đầu tư cho các công trình giao thông và hạ tầng đô thị lớn, các công trình có tính kết nối, sức lan tỏa phát triển. Đầu tư phát triển hệ thống thủy lợi, các công trình ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường; đầu tư phát triển cơ sở vật chất ngành giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, du lịch, thông tin và truyền thông… và các phúc lợi xã hội khác.

Huy động, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế. Tập trung cao giải quyết các thủ tục đầu tư, giải phóng và bàn giao mặt bằng kịp thời cho các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đang đầu tư trên địa bàn, như: Tập đoàn FLC, Sungroup, Vingroup; kiên quyết xử lý và thu hồi các dự án đầu tư chậm triển khai để khai thác, sử dụng đất hiệu quả hơn. Phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng nhằm triển khai tốt các Biên bản ghi nhớ về hợp tác đầu tư, hợp đồng tín dụng đã được ký kết tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2016 và các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2017. Tăng cường xúc tiến thu hút nguồn vốn nước ngoài cho các dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng xã hội: y tế, giáo dục, khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp. Đẩy mạnh công tác vận động, thu hút vốn nước ngoài (ODA) cho các dự án: Cầu Nguyễn Trãi, Vũ Yên, Bệnh viện đa khoa Hải Phòng, Hệ thống thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn (giai đoạn II) ... và thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) để giảm áp lực cho ngân sách thành phố.

Tăng dư nợ tín dụng phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế, gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, bảo đảm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho nền kinh tế. Tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận vốn tín dụng, chủ động triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và thành phố như: Chương trình cho vay phát triển thủy sản theo Nghị định 67/NĐ-CP ngày 7-7-2014 của Chính phủ, Chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp theo các mô hình liên kết, Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở, Cho vay đối tượng chính sách, Chương trình cho vay bình ổn giá của thành phố,...

2. Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước.

Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Ngân sách nhà nước 2015, Luật phí và lệ phí, Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách. Triển khai tốt các nghị quyết của HĐND thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách; về ban hành hệ thống chế độ định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017.

Tập trung chống thất thu, chuyển giá, mở rộng cơ sở nộp thuế, giảm tối đa nợ đọng thuế. Thực hiện điều chỉnh, bổ sung các loại phí và lệ phí theo đúng quy định. Đẩy mạnh việc thu hồi nợ đọng thuế, định kỳ công khai số nợ của các doanh nghiệp có số nợ lớn, kéo dài. Tăng cường công tác quản lý đối với việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn; xử lý nghiêm đối với các trường hợp thành lập doanh nghiệp không vì mục đích kinh doanh mà chỉ mua, bán hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn. Rà soát lại tất các doanh nghiệp, dự án FDI, kịp thời hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc kê khai nộp thuế khi đã hết thời hạn ưu đãi thuế; xây dựng đề án chống chuyển giá đối với các doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp FDI. Vận động, tích cực làm việc với doanh nghiệp có trụ sở chính ngoài thành phố có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn để vận động nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hải Phòng.

Tăng tỷ trọng chi cho đầu tư và giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên. Tăng cường việc triển khai cơ chế tự chủ về tài chính tại các cơ sở công lập, giảm áp lực cho chi ngân sách. Triệt để tiết kiệm chi; gắn việc bố trí các dự án, nhiệm vụ chi với khả năng cân đối nguồn lực. Kiểm soát chi tiêu, tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm cân đối thu chi ngân sách nhà nước theo dự toán được duyệt. Đẩy mạnh quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sử dụng ngân sách gắn với ban hành các tiêu chí giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. Quản lý chặt chẽ tài sản công. Xây dựng kế hoạch và triển khai rà soát số lượng và việc sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị để bảo đảm sử dụng hiệu quả.

Thực hiện rà soát lại đội ngũ cán bộ thuế, thực hiện luân phiên, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, đặc biệt là các bộ phận thường xuyên làm việc, tiếp xúc với doanh nghiệp. Kiên quyết xử lý đối với những cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp. 

3. Đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, các công trình trọng điểm; xây dựng nông thôn mới.

Tập trung nguồn lực, kiên quyết trong chỉ đạo, điều hành để bảo đảm đúng tiến độ các công trình, dự án trọng điểm năm 2017 của thành phố, nhất là các công trình kết cấu hạ tầng giao thông quan trọng về cảng biển, đường giao thông, hạ tầng đô thị: Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện, dự án phát triển hệ thống giao thông đô thị, cầu Hoàng Văn Thụ, dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37, Quốc lộ 10, đường bộ ven biển...

Thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng, cải tạo sửa chữa các công trình giao thông; công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực vận tải hành khách tuyến cố định, vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; công tác kiểm soát tải trọng xe. Đề xuất và triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải. Tiếp tục xây dựng, điều chỉnh, ban hành các phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, phối hợp với tuyên truyền, vận động thực thi pháp luật bảo đảm trật tự đường hè đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh vận tải và tải trọng phương tiện, chấm dứt tình trạng xe chở quá tải trọng.

Khai thác có hiệu quả hệ thống quản lý hành hải VTS luồng Hải Phòng để kiểm tra giám sát đối với các tàu biển khi điều động ra, vào khu vực cảng biển Hải Phòng. Kiên quyết không cho các tàu không bảo đảm an toàn hàng hải ra, vào khu vực cảng biển Hải Phòng nhằm giảm thiểu tai nạn hàng hải trong khu vực. Kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong khu vực cảng biển Hải Phòng. Đẩy mạnh công tác cải cách TTHC tại khu vực cảng biển Hải Phòng nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải.

Ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16-8-2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Tập trung chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực để hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, thực hiện tốt các phong trào thi đua; khuyến khích thu hút doanh nghiệp công nghệ cao đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; huy động nguồn lực đầu tư theo hướng xã hội hóa; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn mới. Đẩy mạnh thu hút đầu tư ứng dụng công nghệ cao, mở rộng vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp, thủy sản tập trung, đủ điều kiện áp dụng công nghệ canh tác hiện đại, bảo đảm an toàn thực phẩm.

4. Tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh nền kinh tế thành phố.

Hoàn thành Đề án rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Đề án điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh nền kinh tế thành phố và các Đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt.

Tập trung phát triển dịch vụ cảng, vận tải biển, logistics, hàng không, tài chính - ngân hàng, thương mại, du lịch. Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Thành ủy, HĐND thành phố về phát triển kinh tế biển, phát triển thương mại Hải Phòng đến năm 2015, định hướng đến 2020. Tổ chức tốt thị trường trong nước, các giải pháp nâng cao sức mua trên thị trường. Quản lý, phát triển lành mạnh thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước; triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu; chú trọng công tác bảo đảm cung - cầu hàng hóa. Tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường mới, bảo đảm tăng trưởng xuất khẩu bền vững. Thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, xử lý nghiêm các vi phạm. Có giải pháp đột phá, quyết liệt chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, chuyển giá.

Tập trung cao cho việc xây dựng thương hiệu du lịch Hải Phòng. Đẩy mạnh công tác thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch. Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch chủ yếu (Tổ chức các sự kiện: Kỷ niệm ngày Du lịch Việt Nam và Du lịch Thế giới; xây dựng Bộ nhận diện thương hiệu du lịch Hải Phòng; cuộc thi báo chí về chủ đề du lịch Hải Phòng; Hội nghị liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hải Phòng và các tỉnh thành phố phía Bắc với thành phố Hồ Chí Minh; Khảo sát, xúc tiến liên kết phát triển du lịch đồng bằng sông Cửu Long; Xây dựng Chương trình phát triển du lịch Hải Phòng giai đoạn 2017 - 2020,…). Xây dựng Kế hoạch, cơ chế hỗ trợ triển khai hệ thống thông tin du lịch toàn thành phố. Tạo điều kiện thuận lợi để sớm khởi công dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Đồ Sơn; Tập đoàn Sun Group đầu tư các Dự án du lịch sinh thái biển trên quần đảo Cát Bà. Phối hợp hiệu quả trong lập hồ sơ đề cử Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà để trình UNESCO, hoàn thành hồ sơ trước ngày 30-9-2017.

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nâng cao năng lực hoạt động, đẩy mạnh sản xuất, mở rộng thị trường, nhất là các dự án sản xuất lớn như: LG Electronics, LG Display. Tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất sản phẩm nằm trong chuỗi giá trị toàn cầu; các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, gắn với các lợi thế về phát triển nguồn nguyên liệu nông sản, thủy sản. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch. Tiếp tục thu hút các dự án công nghiệp nước ngoài thuộc nhóm công nghệ mới, hiện đại. Triển khai rộng rãi, có hiệu quả các đề án khuyến công đã được phê duyệt, thúc đẩy phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, làng nghề khu vực nông thôn.

Triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ, giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh, giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quy hoạch phát triển kinh tế thủy sản thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030. Thí điểm việc giải phóng mặt bằng và giao đất cho Dự án Vineco để sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Tăng cường nuôi trồng thủy sản theo hướng thâm canh, thân thiện với môi trường; củng cố và đẩy mạnh khai thác thủy sản theo mô hình tổ, đội. Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, thủy sản, kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập nông dân thành phố giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 sau khi được HĐND thành phố thông qua.

5. Thực hiện tốt các chương trình phát triển văn hóa, con người, bảo đảm công bằng xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của thành phố về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố về phát triển KHCN phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH và hội nhập quốc tế đến 2020, tầm nhìn 2030.

Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao cùng với đẩy mạnh ứng dụng KHCN, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập; nâng cao tỷ lệ lao động có đào tạo chuyên môn kỹ thuật. Nâng cao hiệu quả đào tạo, dạy nghề gắn với giải quyết việc làm. Chủ động đào tạo cung cấp lao động có tay nghề, trình độ cho các khu kinh tế, khu công nghiệp và các dự án đầu tư lớn có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển thành phố. Khuyến khích mạnh mẽ mọi tổ chức, cá nhân nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng KHCN, sáng kiến nâng cao năng suất lao động trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển. Mở rộng hợp tác phát triển KHCN trong và ngoài nước.

Thực hiện hiệu quả Kế hoạch của UBND thành phố về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc. Phát triển toàn diện các hoạt động văn hóa, chú trọng mở rộng và nâng cao hiệu quả cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" gắn với việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và phát triển văn hóa nông thôn. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao đón Tết Nguyên đán 2017, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2017 và kỷ niệm 62 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng. Lập Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm theo Công văn số 9418/VPCP-KGVX ngày 2-11-2016 của Văn phòng Chính phủ. Phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Củng cố và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng, chủ động phòng, chống dịch bệnh, không để các dịch bệnh lớn xảy ra, từng bước kiểm soát các bệnh không lây nhiễm. Phát triển y tế ngoài công lập, đẩy mạnh phối hợp y tế công - tư. Nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh và các quy định về y đức. Quản lý chặt chẽ giá thuốc và chất lượng thuốc chữa bệnh; cung ứng đủ về số lượng, an toàn về chất lượng thuốc, vắc xin, sinh phẩm và trang thiết bị y tế phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, truyền thông giáo dục sức khỏe, dân số và kế hoạch hóa gia đình. Thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo đúng Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9-5-2016 của Thủ tướng Chính phủ; thúc đẩy việc hình thành các chuỗi thực phẩm an toàn. Triển khai các đợt kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi,… góp phần lập lại trật tự, kỷ cương trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Thực hiện các chính sách giải quyết việc làm gắn với phát triển thị trường lao động, ổn định và phát triển thị trường xuất khẩu lao động; tăng cường công tác quản lý xuất khẩu lao động. Quản lý chặt chẽ lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố. Chú trọng giải quyết việc làm cho lao động khu vực nông thôn, thanh niên và sinh viên mới tốt nghiệp. Tiếp tục triển khai chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Tăng cường công tác tư vấn hướng dẫn, thanh kiểm tra việc thực hiện Bộ luật lao động trong các doanh nghiệp, xử lý nghiêm minh những doanh nghiệp cố tình vi phạm pháp luật lao động. Hạn chế các vụ tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể.

Phát triển hệ thống an sinh xã hội. Triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững; lồng ghép các chương trình, dự án mở rộng và đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, nâng cao kiến thức, trình độ tay nghề cho người nghèo để tạo việc làm tại chỗ, tham gia lao động trong nước hoặc xuất khẩu lao động để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Chủ động nắm tình hình đời sống nhân dân, nhất là tại các địa phương bị thiệt hại do thiên tai để có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Thực hiện đầy đủ các chính sách trợ giúp xã hội, ưu đãi người có công, các chế độ, chính sách về bảo trợ xã hội. Tập trung giải quyết cơ bản các trường hợp còn tồn đọng về xác nhận, công nhận người có công, đặc biệt với đối tượng liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ; người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học; đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước bà  Mẹ Việt Nam anh hùng. Nâng cao hiệu quả trợ giúp xã hội, tiếp tục mở rộng đối tượng thụ hưởng với hình thức hỗ trợ thích hợp, nâng mức trợ cấp xã hội thường xuyên phù hợp với khả năng ngân sách.

Phát triển dịch vụ BHXH, nâng cao tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm tự nguyện, thực hiện BHYT toàn dân. Đẩy mạnh công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, tập trung đối tượng BHYT hộ gia đình, đối tượng thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc tại các đơn vị, doanh nghiệp. Tổ chức chi trả các chế độ BHXH, BHYT bảo đảm chính xác, kịp thời, an toàn cho các đối tượng. Thực hiện tiếp nhận, trả hồ sơ và xét duyệt chế độ BHXH, BHYT kịp thời, đúng thời gian quy định.

Thực hiện tốt chính sách dân tộc và tôn giáo; bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ. Chú trọng công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, bảo đảm việc thực hiện các quyền của trẻ em; đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên. Triển khai Luật trẻ em năm 2016, có hiệu lực từ ngày 1-6-2017.

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền theo hướng công khai, minh bạch, kịp thời và hiệu quả. Chủ động cung cấp thông tin, nhất là tình hình KTXH, các cơ chế, chính sách mới cơ quan thông tấn, báo chí. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, nhất là về cơ chế, chính sách gắn liền với cuộc sống của người dân và hoạt động của doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo. Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng.

6. Tập trung cao xây dựng, phát triển quản lý đô thị; quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tiếp tục nâng cao, hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại I. Triển khai rà soát điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố; các đồ án điều chỉnh quy hoạch thị trấn, thị tứ, quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị. Triển khai đồng bộ, thường xuyên các giải pháp quản lý đô thị, bảo đảm kiến trúc cảnh quan, vệ sinh môi trường, tạo diện mới cho các đô thị, đặc biệt là khu vực trung tâm thành phố. Thực hiện nghiêm Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung thành phố Hải Phòng. Khẩn trương xây dựng các chung cư mới thay thế các chung cư xuống cấp theo các quyết định đã được phê duyệt. Quản lý tốt hạ tầng kỹ thuật đô thị hướng tới sử dụng an toàn, xanh, sạch, đẹp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường về nước thải, rác thải. Đẩy mạnh chương trình phát triển nhà ở, quan tâm đầu tư nhà ở xã hội cho các đối tượng thu nhập thấp, sinh viên và công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, khu kinh tế; triển khai thực hiện các giải pháp quản lý và thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản. Phấn đấu khởi công sớm Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm. Triển khai xây dựng Đề án phát triển đô thị thông minh; nghiên cứu và thành lập Ban Chỉ đạo thành phố về phát triển đô thị thông minh, phấn đấu đến tháng 6-2017 trình Ban Thường vụ Thành ủy đề án này.

 Chủ động, thực hiện có hiệu quả các giải pháp trong Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố đến năm 2025, Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020. Quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên, nhất là tài nguyên đất đai, bảo đảm đúng quy hoạch, kế hoạch, tiết kiệm và cân bằng sinh thái. Quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước. Kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm môi trường, nhất là tại các làng nghề, các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế, các lưu vực sông, vùng ven biển, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm nặng. Kiên quyết xử lý các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường. Thực hiện các biện pháp xử lý chất thải rắn, chất thải công nghiệp,chất thải độc hại và chất thải y tế bảo đảm vệ sinh môi trường. Đẩy mạnh các giải pháp hữu hiệu giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ môi trường, cảnh quan ở khu vực nông thôn, các khu đô thị lớn.

7. Bảo đảm hiệu quả cải cách hành chính, tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Đẩy mạnh CCHC, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp. Tập trung tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, công việc xác định trong Kế hoạch CCHC năm 2017, Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 4-2-2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; trong đó tập trung vào các lĩnh vực, nhiệm vụ có liên quan tới hoạt động quản lý, điều hành của các cấp chính quyền; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ và thực hiện nhiệm vụ, chức trách của cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng chính quyền thông minh. Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các sở, ngành, thực hiện tinh giản biên chế theo đúng quy định. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đánh giá, thi tuyển công chức, viên chức gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức. Duy trì vị trí xếp hạng Chỉ số CCHC cấp tỉnh và đẩy mạnh, tăng cường việc thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm cải thiện, nâng cao vị trí xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành phố. Công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Thực hiện tốt Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 26-9-2016 của UBND thành phố về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương thực thi công vụ và tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia, phối hợp giải quyết công việc; kịp thời đề xuất các giải pháp giải quyết thấu đáo những yếu kém, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Bảo đảm thực hiện tốt trách nhiệm giải trình, trách nhiệm cá nhân, duy trì tính quyết liệt, sát sao, cụ thể ở tất cả các cấp, ngành, đơn vị và doanh nghiệp. Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ của người đứng đầu, công chức của các cơ quan, đơn vị và xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm. Xử lý nghiêm những trường hợp gây khó khăn trong quan hệ xử lý các công việc của doanh nghiệp và người dân.

Nghiên cứu đưa các chỉ tiêu sau vào Bộ chỉ số đánh giá CCHC của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện: đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và phối hợp nhiệm vụ giữa các sở, ngành, địa phương và đơn vị; thực hiện quy trình ISO tại các cơ quan, đơn vị.

Triển khai thực hiện các Luật mới có hiệu lực từ năm 2017. Nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính phù hợp, khả thi và phát huy hiệu quả khi triển khai thực hiện. Kiểm soát TTHC, tổ chức rà soát, đánh giá để đề xuất các phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; kịp thời chấn chỉnh các hành vi nhũng nhiễu trong giải quyết TTHC, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đẩy mạnh công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở.

Thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra và việc xử lý sau thanh tra. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TƯ ngày 7-12-2015 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28-4-2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và Chỉ thị số 33-CT/TƯ ngày 3-1-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, các quy định về công khai, minh bạch của Luật Phòng, chống tham nhũng. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tập trung một số lĩnh vực: quản lý, sử dụng đất đai; quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý tài chính ngân sách; việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách xã hội thành phố. Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để các vụ việc tồn đọng, kéo dài. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

8. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Tăng cường cho quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển KTXH của thành phố. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động, mục tiêu chính trị, KTXH, QPAN trên địa bàn thành phố. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật, kiềm chế tội phạm, giảm các loại trọng án, giảm tội phạm tại các địa bàn trọng điểm; xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh. Thực hiện tốt việc quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Tiếp tục thực hiện hiệu quả dự án "Xây dựng hệ thống quản lý dân cư" trên toàn thành phố. Thực hiện nghiêm công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đèn trời. Tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm kiềm chế và giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài và đua xe trái phép. Thực hiện tốt công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ. Duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục đầu tư căn cứ khu vực phòng thủ thành phố tại Núi Voi, An Lão. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017 (2.500 chỉ tiêu). Nắm chắc tình hình liên quan đến bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh trật tự trên địa bàn khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng.

Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế. Đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh thành phố. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp kịp thời khai thác các cơ hội phát triển mới được tạo ra bởi các cam kết hội nhập quốc tế, nhất là trong khuôn khổ Cộng đồng ASEAN, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và các Hiệp định thương mại tự do mà nước ta đã ký kết. Chú trọng nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế, trong đó tập trung phổ biến thông tin, nhận thức về hội nhập quốc tế trong hệ thống chính trị, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội. Theo dõi, rà soát, đôn đốc và đánh giá việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác, hữu nghị đã ký kết; ký lại các thỏa thuận đã hết thời hạn; ký kết với các đối tác mới. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công tác Nhật Bản, Hàn Quốc, Bắc Úc. Chuẩn bị tốt công tác chủ trì tổ chức Hội nghị Hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh của Việt Nam và Vân Nam của Trung Quốc lần 8 tại Hải Phòng. Xây dựng Kế hoạch hợp tác quốc tế thúc đẩy tăng trưởng xanh. Đổi mới, đa dạng hóa các phương thức vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài. Thực hiện tốt công tác lãnh sự, công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH

    Nguyễn Văn Tùng

 

Chú thích

(1) UBND thành phố đã giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 tại Quyết định số 2927/QĐ-UBND ngày 29/12/2015; giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 tại Quyết định số 2960/QĐ-UBND ngày 31/12/2015.

(2) UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2016, như: Quyết định 2965/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố về Chủ đề năm 2016 "Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh"; Quyết định số 2961/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 về ban hành Chương trình công tác năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố; Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 31/12/2015 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 17/02/2016 về việc tổ chức, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2016.

(3) Ban hành các Kế hoạch: số 763/KH-UBND ngày 27/5/2016 triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020; số 962/KH-UBND ngày 28/6/2016 triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

(4) Tại Hội nghị đã diễn ra lễ trao giấy chứng nhận đầu tư và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, hợp đồng tín dụng với tổng trị giá hơn 12,8 tỷ USD, trong đó có 6,6 tỷ USD từ các nhà đầu tư nước ngoài và 129.978 tỷ đồng (tương đương 6,2 tỷ USD) từ nhà đầu tư trong nước. Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet đã công bố mở các đường bay quốc tế đi và đến từ Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi.

(5) Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của 10 sở, ngành.

(6) Do không phản ánh nguồn thu viện phí 1.100 tỷ đồng vào ngân sách theo Nghị định 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.

(7) Ước thực hiện năm 2016: thực hiện điều chỉnh cơ cấu lại nợ cho 5.524 khách hàng với dư nợ được điều chỉnh là 365 tỷ đồng, trong đó có 25 khách hàng doanh nghiệp, dư nợ được điều chỉnh là 212 tỷ đồng; miễn giảm lãi vay cho 4.024 khách hàng với số dư nợ được miễn lãi là 6.812 tỷ đồng, số tiền lãi được miễn giảm là 85 tỷ đồng, trong đó có 750 khách hàng doanh nghiệp với dư nợ được miễn lãi 4.125 tỷ đồng, số tiền lãi được miễn giảm là 62 tỷ đồng.

(8) Có 42 dự án được cấp mới với tổng vốn đăng ký 2.442,06 triệu USD, 32 dự án điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng 315,22 triệu USD. Số dự án FDI còn hiệu lực trên địa bàn thành phố là 482 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký trên 13,65 tỷ USD.

(9) Gồm các dự án: Khu nhà A48, A49 Lán Bè; Khu nhà chung cư cũ 3 tầng ngõ 166 Chùa Hàng; Khu chung cư cũ U1, U2, U3 Lê Lợi; Khu chung cư cũ Đ52, Đ54, Đ56, Đ58 Đổng Quốc Bình; Khu chung cư 3 tầng Ngã 5, Khu chung cư 3 tầng Cống Đôi và Khu chung cư 4 tầng ngõ 168 Lê Duẩn; Khu nhà chung cư cũ U19 Lam Sơn.

(10) Đã phân bổ xong kinh phí đợt 1 cho 852 hộ với số tiền 28,68 tỷ đồng. Đợt 2 tiếp tục hỗ trợ cho 4.204 hộ với tổng số tiền 110,82 tỷ đồng.

(11) Đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 802 trường hợp với tổng số tiền là 6.315,6 triệu đồng; đình chỉ thi công 518 trường hợp và quyết định cưỡng chế phá dỡ 07 trường hợp. Đã triển khai 06 cuộc thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch, tổ chức kiểm tra hoạt động xây dựng tại 16 công trình, ban hành 25 Quyết định xử phạt thanh tra chuyên ngành với tổng số tiền là 915,08 triệu đồng.

(12) Tính đến ngày 15-10-2016, trên địa bàn thành phố xảy ra 80 vụ tai nạn giao thông làm chết 69 người, bị thương 45 người, giảm 02 vụ (-2,44%), giảm 02 người chết (-2,82%) và tăng 07 người bị thương (+18,42%) so với cùng kỳ.

(13) Năm 2016 có 220 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã/phường phù hợp với trẻ em, đạt 100% kế hoạch và bằng 101,85% so với cùng kỳ; 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợ, chăm sóc; tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt giảm dưới 2% so với tổng số trẻ em trên địa bàn thành phố; 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế và tiếp cận với các dịch vụ khám, chữa bệnh.

Triển khai Chương trình công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Bình đẳng giới năm 2016.

(14) Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2016; đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt - Khu di tích Đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bằng xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia - Nhà hát thành phố và Danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân. Phối hợp tổ chức thành công Liên hoan diễn xướng dân gian Chèo sân đình khu vực Đồng bằng sông Hồng mở rộng năm 2016.

(15) Tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật cuối tuần tại Nhà Kèn; chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian tại Đình Hàng Kênh.

(16) Hoàn thiện xây dựng 14 hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích cấp thành phố và quốc gia, gồm 12 hồ sơ cấp thành phố và 02 hồ sơ cấp quốc gia; 01 hồ sơ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt; thẩm định 08 hồ sơ tu bổ, tôn tạo di tích cấp thành phố; thỏa thuận chủ trương quy hoạch đối với 01 di tích quốc gia đặc biệt và 02 di tích quốc gia, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt.

(17) Các lĩnh vực: Tư pháp; Giao thông vận tải; Công thương; Khoa học và Công nghệ; Thông tin và Truyền thông; Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa và Thể thao, Thanh tra, Nội vụ.

(18) Tham gia ý kiến vào 18 dự thảo văn bản pháp luật của Trung ương, 26 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của thành phố và 46 dự thảo văn bản hành chính khác; thẩm định 67 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của thành phố.

(19) Tính đến ngày 31-10-2016 đã có 171 đoàn với 1.416 người đến thăm và làm việc tại thành phố, giảm 24% về số đoàn và 9,47% về số người so với cùng kỳ; có 80 đoàn của thành phố gồm 322 người đi công tác nước ngoài, giảm 18,37% về số đoàn và 25,98% về số người so với cùng kỳ.

(20) Giải quyết dứt điểm 17 vụ việc lãnh sự đối với 25 công dân và tổ chức nước ngoài; 06 vụ việc bảo hộ công dân cho 13 công dân thành phố.

(21) Trong 11 tháng năm 2016 đã xảy ra 613 vụ phạm pháp hình sự, giảm 20 vụ so với cùng kỳ (-3,16%), điều tra khám phá án chung đạt tỷ lệ 84,18%, trọng án trên 90%. Xác minh, xử lý 167 vụ việc về kinh tế. Bắt giữ, xử lý 432 vụ tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Phát hiện, điều tra xác minh, xử lý 278 vụ việc vi phạm pháp luật về môi trường. Phát hiện, bắt giữ 2.242 vụ cờ bạc, số đề với 4.096 đối tượng, khởi tố 68 vụ, xử lý hành chính 2.174 vụ với số tiền 4,1 tỷ đồng. Bắt, vận động đầu thú, thanh loại 262 đối tượng truy nã.

(22) Đã vận động nhân dân giao nộp và thu hồi 05 quả bom; 64 kg mìn; 81 lựu đạn, 117 súng các loại; 692 kg pháo nổ; 1.698 vũ khí thô sơ…

(23) Trên địa bàn thành phố xảy ra 54 vụ cháy và 01 vụ nổ làm chết 03 người, bị thương 11 người, thiệt hại về tài sản ước tính là 2,7 tỷ đồng.

(24) Giá trị sản xuất nhóm ngành nông lâm thủy sản năm 2016 ước tăng 1,32% (năm 2015 tăng 1,84%), GRDP nhóm ngành này tăng 1,01% (năm 2015 tăng 1,24%).

(**) Bao gồm 25 xã đã thực hiện trong năm 2016 chuyển sang năm 2017.

 

DỰ KIẾN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU 2016 - 2017

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày /11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

 

 

 

  bản đồ hành chính

  THÔNG BÁO

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 81617
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 8
24
(Tự động cập nhật lúc 15/08/2020 20:00)

  Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1540
Tổng số truy cập: 13293486