Trang chủ

Hoạt động UBND

Đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức Cơ quan chính quyền quận đoàn kết, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ và phục vụ nhân dân
Ngày đăng 24/03/2020 | 11:45 | Lượt xem: 727

Trong sáng ngày 24.3.2020, Đảng bộ Cơ quan chính quyền quận đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự có các đồng chí: Đào Trọng Đức - Bí thư Quận ủy, Đinh Minh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận, Bùi Thanh Sơn - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận, các đồng chí Thường vụ Quận ủy, Đoàn công tác số 2 của Quận ủy, đại diện các Ban Xây dựng Đảng Quận ủy.


Đồng chí Khúc Văn Phung - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND
- Bí thư Đảng ủy Cơ quan chính quyền quận khai mạc Đại hội


Đồng chí Trần Thị Liên - Quận ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND - Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan chính quyền quận
báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan chính quyền quận Nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội đã thông qua Dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan chính quyền quận nhiệm kỳ 2015 - 2020, Báo cáo tổng hợp thảo luận góp ý Dự thảo Văn kiện của Đại hội Đảng bộ Cơ quan Chính quyền lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Ngô Quyền lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan chính quyền lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 13 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí; bầu trực tiếp chức danh Bí thư Đảng ủy Cơ quan chính quyền, kết quả: Đồng chí Trần Thị Liên - Quận ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND quận giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Cơ quan chính quyền. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Ngô Quyền lần thứ XXIII gồm 09 đồng chí đại biểu chính thức và 02 đồng chí đại biểu dự khuyết.


Đồng chí Bùi Thanh Sơn - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bùi Thanh Sơn - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận ghi nhận: Đảng bộ Cơ quan chính quyền quận là một Đảng bộ lớn, có 169 đảng viên và 13 Chi bộ trực thuộc; là Đảng bộ trực tiếp lãnh đạo các Chi bộ của các đơn vị tham mưu trực tiếp cho UBND quận về công tác chuyên môn trên các lĩnh vực quản lý nhà nước. Do đó, Đảng bộ luôn tập trung đề cao trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, nâng cao vai trò quản lý điều hành cũng như thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ. Qua dự thảo Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm vừa trình bày tại Đại hội đã đánh giá đúng với tình hình thực tế nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ nhiệm kỳ qua, đặc biệt là đề cao tinh thần trách nhiệm, Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Chính quyền đã thẳng thắn trong đánh giá các kết quả đạt được và chỉ ra các mặt hạn chế trong công tác lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong đó có nêu những nhiệm vụ chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Trên cơ sở đó, Đảng bộ xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2020 - 2025 để thực hiện. Ban Thường vụ đánh giá cao Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm trình bày tại Đại hội. Mặc dù còn những mặt hạn chế với những nguyên nhân khách quan và chủ quan, Đảng bộ Cơ quan Chính truyền trong nhiệm kỳ qua đã thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan chính quyền lần thứ III đề ra, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXII. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy sức chiến đấu của tổ chức Đảng, cải tiến phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất nội bộ. Công tác tự phê bình và phê bình đảng viên, phân tích chất lượng đảng viên và tổ chức Đảng được thực hiện nghiêm túc, nhất là việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, làm tốt công tác dân vận chính quyền đã góp phần rất lớn vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết lãnh đạo của Quận ủy và nâng cao vai trò vị trí của Đảng bộ Cơ quan chính quyền. Ngoài ra, Đảng bộ đã quán triệt nghiêm túc ý thức chấp hành kỷ luật Đảng, thực hành nghiêm kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Nhất trí đánh giá, thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy, đồng chí cảm ơn toàn thể Đảng bộ đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Về phương hướng trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị:
Thứ nhất, toàn Đảng bộ nêu cao tinh thần đoàn kết, phối hợp hỗ trợ nhau trong công tác. Mỗi đảng viên là nòng cốt chính trị, một hạt nhân tuyên truyền, gương mẫu nêu gương trong mọi công tác, mọi lĩnh vực. Rèn luyện phẩm chất, đạo đức theo tinh thần học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi đảng viên là một cán bộ dân vận khéo từ việc nhỏ cho đến việc lớn bằng tâm sáng.
Thứ hai, công tác giáo dục chính trị tư tưởng giữ vị trí vai trò hết sức quan trọng của Đảng, Trung ương đã đưa việc lười học tập Nghị quyết, Chủ trương, chính sách của Đảng là một trong những biểu hiện của "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", vì vậy việc học tập, nghiên cứu Nghị quyết và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước là nhiệm vụ của mỗi cán bộ đảng viên. Đảng bộ cần quan tâm đến đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, tập trung giải quyết triệt để những khó khăn, những vướng mắc dành thời gian nhiều cho công tác xây dựng Đảng, đoàn thể.
Thứ ba, Đảng bộ Cơ quan chính quyền với 13 Chi bộ hầu như thực hiện toàn diện các công tác quản lý nhà nước của chính quyền, quyết định sự thành công của công tác quản lý, điều hành của địa phương... tham mưu chính về các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ Quận Ngô Quyền. Vì vậy nhiệm vụ đặt ra vô cùng nhiều, trách nhiệm vô cùng cao nên đòi hỏi mỗi đảng viên, công chức, viên chức của toàn Đảng bộ nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ thường xuyên và các nhiệm vụ phát sinh trong trong tình hình mới.
Thứ tư, về thảo luận đóng góp cho dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; trên cơ sở Dự thảo Báo cáo của quận, đề nghị các đồng chí đảng viên dự Đại hội nghiên cứu kỹ dự thảo, nhận xét đánh giá góp ý về những kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã quyết nghị, những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; hiến kế những giải pháp tích cực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu mà Đaị hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XXIII sẽ thông qua, nhất là các chỉ tiêu liên quan đến công tác Chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ... góp phần quan trọng vào việc thực hiện đạt kết quả cao nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đảng bộ Cơ quan chính quyền, Nghị quyết Đảng bộ quận đề ra.
Đồng chí nhấn mạnh: Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, Ban Thường vụ Quận ủy tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ Cơ quan chính quyền tiếp tục có những chuyển biến sâu sắc và giành được nhiều kết quả, thành tích cao hơn.


Đồng chí Bùi Thanh Sơn - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận
tặng hoa, quà cho hai đồng chí Khúc Văn Phung và Phạm Tiến Hiển không tham gia tái cử Ban Chấp hành khóa IV


Đồng chí Bùi Thanh Sơn - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận và Đoàn công tác số 2 của Quận ủy
chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan chính quyền Nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội


Đồng chí Lê Chưởng - Bí thư Chi bộ - Chánh Văn phòng
Văn phòng HĐND và UBND quận báo cáo tham luận tại Đại hội

Đại hội đã thảo luận và thống nhất cao với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ Nhiệm kỳ 2020 - 2025, phấn đấu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; lãnh đạo đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức đoàn kết, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong tham mưu, thực thi công vụ và phục vụ Nhân dân, thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan chính quyền lần thứ IV và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XXIII.

 

  bản đồ hành chính

  THÔNG BÁO

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 91622
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 9
24
(Tự động cập nhật lúc 24/09/2020 02:00)

  Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 2978
Tổng số truy cập: 13614872