Trang chủ

Kỷ niệm 60 năm thành lập Quận Ngô Quyền

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Ngày đăng 13/06/2021 | 09:20 | Lượt xem: 959

Chiều 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Dự tại điểm cầu Quận Ngô Quyền có các đồng chí: Phạm Văn Hà, Bí thư Quận ủy; Trịnh Quang Trường, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Đinh Minh Tuấn, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận... Hội nghị cũng được kết nối đến 12 điểm cầu tại các phường thuộc quận.

Hội nghị đã nghe GS. TS Phùng Hữu Phú trình bày chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc". Nội dung chuyên đề gồm 2 phần: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: "Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, tạo chuyển biến ở 3 nội dung: Đổi mới việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đổi mới và thể hiện đột phá trong việc làm theo, việc nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên với phương châm "chức vụ càng cao, trọng trách càng lớn thì càng phải nêu gương".

Với tinh thần đó, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị lãnh đạo cấp ủy các cấp tiếp tục quán triệt tinh thần Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" diễn ra vào sáng 12/6, nhất là quán triệt sâu sắc bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị


Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy các cấp tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung: Phải xác định, nghiên cứu, tiếp thu sâu sắc những nội dung của chuyên đề, tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung giáo trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về ý chí tự lực, tự cường khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Căn cứ vào hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa và nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo các cấp phải chủ động làm tham mưu giúp cho cấp ủy cùng cấp xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập đến tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hằng năm có công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện từ cơ sở gắn với việc thực hiện nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, từng địa phương, từng cơ quan, đơn vị.

Trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cấp ủy các cấp chủ động sáng tạo, đổi mới hình thức học tập, tuyên truyền, song phải bảo đảm chất lượng, thiết thực và hiệu quả. Làm tốt việc học tập từ xác định nội dung, xác định hình thức, xác định phương pháp, xác định đối tượng, xác định mục tiêu cụ thể, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, gắn với chức trách, nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình từng địa phương để xác định các nội dung và cụ thể hóa các nội dung chuyên đề sao cho phù hợp, hiệu quả và thiết thực. Tập trung thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa...

  bản đồ hành chính

  THÔNG BÁO

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 110
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 11
24
(Tự động cập nhật lúc 28/11/2021 23:00)

  Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1476
Tổng số truy cập: 18569889