Trang chủ

Quận ủy Ngô Quyền

Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XV (tháng 9/1986)
Ngày đăng 08/09/2015 | 08:27 | Lượt xem: 2142

Đại hội được triệu tập vào ngày 29/9/1986, đại hội đã đề phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ từ 1986 – 1988 là " Phấn đấu xây dựng quận Ngô Quyền  trở thành quận có tiểu công nghiệp và thủ công nghiệp phát triển, hình thành và mở rộng ngành dịch vụ, xây dựng đô thị văn minh, lịch thiệp, an ninh quốc phòng vững mạnh". Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ, Quận uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp các ngành hoàn thành các nhiệm vụ đề ra: các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh trên địa bàn phát triển mạnh, các hợp tác xã đã được chấn chỉnh về tổ chức do vậy kết quả bước đầu đạt giá trị tổng sản lượng công nghiệp năm 1988 đạt 190 triệu đồng tăng gấp đôi năm 1986, ngành tiểu thủ công nghiệp giữ vững danh hiệu lá cờ đầu thành phố. Số lượng người lao động được giải quyết việc nàm hàng năm tăng, đến năm 1988 có 14.000 người trong độ tuổi lao động được gải quyết việc làm trong đó có 42% có việc làm ổn định; công tác quân sự địa phương được thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc; Quận đã quan tâm, chú trọng công tác xây dựng đảng, củng cố chính quyền và các đoàn thể: đã tổ chức tốt cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân phường và quận, kiện toàn lại bộ máy UBND quận từ 18 phòng xuống còn 12 phòng, bộ máy chính quyền phường cũng được củng cố và đổi mới đến 59%, Chỉ đạo kiện toàn bộ máy tổ chức Đảng, chính quyền hai phường Đằng Giang và Đông Khê khi được nhập vào quận.

- Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận.

- Bí thư  Quận uỷ: Nguyễn Đức Vịnh

- Phó Bí thư Thường trực Quận ủy: Phạm Văn Tỉnh

- Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận: Nguyễn Văn Đồng
 

  bản đồ hành chính

  THÔNG BÁO

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 94781
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 9
24
(Tự động cập nhật lúc 20/09/2018 07:00)

  Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 234
Tổng số truy cập: 6118559