Trang chủ

Văn bản điều hành

Quyết định số 1063/QĐ-CT ngày 16/5/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 16/05/2018 | 04:43 | Lượt xem: 159
Quyết định số 1063/QĐ-CT ngày 16/5/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Chi tiết xem tại đây.

Quyết định số 1069/QĐ-CT ngày 16/5/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 16/05/2018 | 09:00 | Lượt xem: 151
Quyết định số 1069/QĐ-CT ngày 16/5/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Chi tiết xem tại đây.

Quyết định số 1020/QĐ-CT ngày 10/5/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 11/05/2018 | 09:30 | Lượt xem: 155
Quyết định số 1020/QĐ-CT ngày 10/5/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Chi tiết xem...

Quyết định số 978/QĐ-CT ngày 07/5/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 08/05/2018 | 08:00 | Lượt xem: 111
Quyết định số 978/QĐ-CT ngày 07/5/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Chi tiết xem tại đây.

Quyết định số 940/QĐ-CT ngày 02/5/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 03/05/2018 | 11:00 | Lượt xem: 607
Quyết định số 940/QĐ-CT ngày 02/5/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Chi tiết xem tại đây.

Quyết định số 781/QĐ-CT ngày 16/4/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 18/04/2018 | 08:00 | Lượt xem: 105
Quyết định số 781/QĐ-CT ngày 16/4/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Chi tiết xem tại đây.

Quyết định số 671/QĐ-CT ngày 02/4/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 03/04/2018 | 08:30 | Lượt xem: 121
Quyết định số 671/QĐ-CT ngày 02/4/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Chi tiết xem...

Quyết định số 479/QĐ-CT ngày 05/3/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 06/03/2018 | 08:00 | Lượt xem: 145
Quyết định số 479/QĐ-CT ngày 05/3/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Chi...

Quyết định số 358/QĐ-CT ngày 13/02/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 21/02/2018 | 08:00 | Lượt xem: 599
Quyết định số 358/QĐ-CT ngày 13/02/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh...

Quyết định số 255/QĐ-CT ngày 05/02/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 06/02/2018 | 09:00 | Lượt xem: 114
Quyết định số 255/QĐ-CT ngày 05/02/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại,...

Quyết định số 3432/QĐ-CT ngày 15/12/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực dược phẩm trên địa bàn thành phố Hải Phòng và thủ tục hành chính lĩnh vực dược phẩm được bãi bỏ

Ngày đăng 29/12/2017 | 09:21 | Lượt xem: 114
Quyết định số 3432/QĐ-CT ngày 15/12/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực dược phẩm trên địa bàn thành phố Hải Phòng và thủ tục hành chính lĩnh vực dược phẩm...

Quyết định số 3572/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 26/12/2017 | 07:52 | Lượt xem: 110
Quyết định số 3572/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh...

Quyết định số 2709/QĐ-CT ngày 20/10/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính được bãi bỏ

Ngày đăng 20/10/2017 | 09:13 | Lượt xem: 106
Quyết định số 2709/QĐ-CT ngày 20/10/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính...

Thông tư số 22/2017/TT-BTTTT ngày 29/9/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết TTHC và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI

Ngày đăng 13/10/2017 | 08:00 | Lượt xem: 108
Thông tư số 22/2017/TT-BTTTT ngày 29/9/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và...

Quyết định số 2574/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của UBND thành phố Hải Phòng ban hành Danh sách mã lĩnh vực hành chính, thủ tục hành chính phục vụ kết nối liên thông các hệ thống thông tin dùng chung, chuyên ngành của thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 05/10/2017 | 08:53 | Lượt xem: 107
Quyết định số 2574/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của UBND thành phố Hải Phòng ban hành Danh sách mã lĩnh vực hành chính, thủ tục hành chính phục vụ kết nối liên thông các hệ thống thông tin dùng chung,...

  bản đồ hành chính

  THÔNG BÁO

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 10
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 1
24
(Tự động cập nhật lúc 18/01/2020 23:00)

  Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1423
Tổng số truy cập: 11094265