Trang chủ

Thông báo

Quận Ngô Quyền thành lậpTrung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19
Ngày đăng 03/09/2021 | 10:04 | Lượt xem: 752

Ngày 03/9/2021,thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, UBND Quận Ngô Quyền ban hành Quyết định số 1970/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Chỉ huy, Bộ phận thường trực của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 quận.

Theo đó, UBND quận quyết định thành lậpTrung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 quận (gọi tắt là Trung tâm Chỉ huy) do đồng chí Đinh Minh Tuấn - Chủ tịch UBND quận làm Chỉ huy trưởng, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận: Lê Chưởng, Đặng Văn Khởi làm Phó Chỉ huy trưởng và 13 thành viên là đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan.

Trụ sở làm việc củaTrung tâm Chỉ huy đặt tại trụ sở UBND quận số 19 Đà Nẵng.

Điện thoại đường dây nóng gồm số điện thoại hotline: 0936.878.162; 0987.361.393 và số điện thoại tại trụ sở: 0225.3.679.068

Cũng tại Quyết định này, UBND quận quyết định thành lập Bộ phận thường trực của Trung tâm chỉ huy do ông Mạc Như Thế - Phó Chánh Văn phòng UBND quận làm Trưởng Bộ phận thường trực.

* Nhiệm vụ của Trung tâm chỉ huy gồm:

- Triển khai các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; của các Bộ, ban, ngành Trung ương, của Thành ủy, Ban Chỉ đạo cấp thành phố về phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân thành phố, của Quận ủy, Ban Chỉ đạo quận, Ủy ban nhân dân quận trong việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

- Tiếp nhận, xử lý các thông tin, chỉ đạo triển khai thi hành các giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận.

- Tiếp nhận, giải quyết các nội dung phản ánh, khó khăn, vướng mắc của cơ quan, đơn vị, Nhân dân, doanh nghiệp trong quá trình triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

- Chỉ đạo xử lý các thông tin về dịch bệnh COVID-19; chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 của Trung tâm chỉ huy các phường; đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận khen thưởng và kỷ luật cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ và quy định hiện hành.

- Khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, diện rộng thì Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy quyết định thành lập các Sở Chỉ huy tiền phương do các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận làm Chỉ huy trưởng để chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch tại các khu vực trên địa bàn quận.

- Chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ phát sinh, đột xuất khác có liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

*Nguyên tắc, chế độ làm việc của Trung tâm chỉ huy:

- Thực hiện chế độ chỉ đạo trực tiếp, mệnh lệnh tại chỗ; quyết định xử lý ngay tất cả các vấn đề có liên quan trong thẩm quyền bằng văn bản, điện thoại, tin nhắn, mệnh lệnh trực tiếp.

- Các thành viên Trung tâm chỉ huy làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm tham mưu, đề xuất cho Chỉ huy trưởng chỉ đạo xử lý các vấn đề theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực của phòng, ban, ngành, địa phương, đơn vị được phụ trách. Các Phó Chỉ huy trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo đối với các lĩnh vực được phân công phụ trách…

- Trung tâm chỉ huy quận trực tiếp chỉ đạo Trung tâm chỉ huy phường (nếucần) trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận.

*Bộ phận thường trực Trung tâm chỉ huy tại Ủy ban nhân dân quận tổ chức ứng trực, tiếp nhận, xử lý mọi thông tin 24/24h, kịp thời báo cáo Chỉ huy trưởng, các Phó Chỉ huy trưởng và các thành viên Trung tâm chỉ huy theo lĩnh vực theo dõi, phụ trách để kịp thời chỉ đạo xử lý hoặc đề xuất với Quận ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận, Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo triển khai các biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo thẩm quyền.

Trung tâm chỉ huy và Bộ phận thường trực của Trung tâm chỉ huy Quận Ngô Quyền tổ chức hoạt động ngay sau khi có quyết định thành lập.

Chi tiết Quyết định thành lập Trung tâm Chỉ huy, Bộ phận thường trực của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 quận.

  bản đồ hành chính

  THÔNG BÁO

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 110
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 11
24
(Tự động cập nhật lúc 28/11/2021 23:00)

  Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1479
Tổng số truy cập: 18569903