Trang chủ

Thông tin chung

Danh sách lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc quận
Ngày đăng 01/10/2015 | 03:21 | Lượt xem: 6835

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND

Địa chỉ: Số 19 Đà Nẵng           Số máy trực: 3.836786                              

Họ và tên

Chức vụ

ĐTCQ

ĐTNR

ĐTDĐ

Nguyễn Hữu Tùng

Chánh VP

3.836740

 

 

Nguyễn Thị Thu

Phó Chánh VP

3.550952

 

 

Trần Ngọc Quả

Phó Chánh VP

3.836782

 

 

Vũ Phi Tùng

Phó Chánh VP

3.686296

 

 
 

 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Địa chỉ : Số 19 Đà Nẵng           Số máy trực : 3.836028

Họ và tên

Chức vụ

ĐTCQ

ĐTNR

ĐTDĐ

Nguyễn Thế Anh

Trưởng phòng

3.652939

 

 

ĐàoThị Phúc

P. Trưởng phòng

3.837454

 

 
 

THANH TRA

Địa chỉ: Số19 Đà Nẵng         Số máy trực: 3.836741

Họ và tên

Chức vụ

ĐTCQ

ĐTNR

ĐTDĐ

Hà Thị Mão

Chánh Thanh tra

3.550951

 

 

Vũ Thị Phương Liên

Phó Chánh TT

3.836741

 

 

Bùi Văn Cửu

Phó Chánh TT

3.836741

 

 
 

PHÒNG NỘI VỤ

Địa chỉ: Số19 Đà Nẵng         Số máy trực: 3.836742

Họ và tên

Chức vụ

ĐTCQ

ĐTNR

ĐTDĐ

Nguyễn Quốc Thái

Trưởng phòng

3.551469

 

 

Nguyễn Văn Thành

Phó Trưởng phòng

3.836742

 

 

Nguyễn T. Phương  Thanh

Phó Trưởng phòng

3.836742

 

 
 

PHÒNG TƯ PHÁP

Địa chỉ: Số19 Đà Nẵng         Số máy trực: 3.836744

Họ và tên

Chức vụ

ĐTCQ

ĐTNR

ĐTDĐ

Phạm Tiến Hiển

Trưởng phòng

3.836744

 

 

Mạc Văn Huấn

P. Trưởng phòng

3.836744

 

 
 

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Địa chỉ: Số19 Đà Nẵng         Số máy trực: 3.836009 - 3.652588

Họ và tên

Chức vụ

ĐTCQ

ĐTNR

ĐTDĐ

Bùi Công Đoàn

Trưởng phòng

3.652588

 

 

Nguyễn T Thu Hương

P. Trưởng phòng

3.652289

 

 

Đặng Thị Nhạn

P. Trưởng phòng

3.836009

 

 

 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Địa chỉ: Số 06 Nguyễn Trãi     Số máy trực: 3.836745

Họ và tên

Chức vụ

ĐTCQ

ĐTNR

ĐTDĐ

Lê Đức Tùng

Trưởng phòng

3.686589

 

 

Vũ Đức Vinh

P. Trưởng phòng

 

 

 

Nguyễn Văn Ngân

P. Trưởng phòng

 

 

 
 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Số19 Đà Nẵng             Số máy trực: 3.826386

Họ và tên

Chức vụ

ĐTCQ

ĐTNR

ĐTDĐ

Bùi Nguyên Hà

Trưởng phòng

3.550511

 

 

Dương Đức Hoàn

P. Trưởng phòng

3.826386

 

 

Chu Hoàng Hải

P. Trưởng phòng

3.550511

 

 
 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 7 Điện Biên Phủ  Số máy trực: 3.836696 

Họ và tên

Chức vụ

ĐTCQ

ĐTNR

ĐTDĐ

Lương Văn Thuấn

Trưởng phòng

3.836645

3.636919

 

Trần Thị Hồng Hiệp

P. Trưởng phòng

3.552111

 

 

Vũ Thị Hà

P. Trưởng phòng

3.826106

 

 

Nguyễn Thị Hải Hạnh

P. Trưởng phòng

3.757348

3.978348

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG KINH TẾ

Địa chỉ: Số19 Đà Nẵng   Số máy trực: 3.552657    Fax : 3.836714

Họ và tên

Chức vụ

ĐTCQ

ĐTNR

ĐTDĐ

Nguyễn Văn Ban

Trưởng  phòng

3.836714

3.566409

0912649363

Đinh Thị Kim Dung

Phó Trưởng phòng

3.552657

 

0936720379

 

 

 

 

 

 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Địa chỉ: Số 1 Phạm Minh Đức        Số máy trực: 3.855228

Họ và tên

Chức vụ

ĐTCQ

ĐTNR

ĐTDĐ

Nguyễn Phương Lan

Trưởng phòng

3.855228

 

 

Phạm Đức Kiên

P.Trưởng phòng

3.855228

 

 
 

PHÒNG Y TẾ

Địa chỉ: Số 7 Phạm Minh Đức      Số máy trực: 3.551560

Họ và tên

Chức vụ

ĐTCQ

ĐTNR

ĐTDĐ

Nguyễn Thị Loan

 Trưởng phòng

3.551560

3.825622

0912814373

 

  bản đồ hành chính

  THÔNG BÁO

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 114817
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 11
24
(Tự động cập nhật lúc 22/11/2018 01:00)

  Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 326
Tổng số truy cập: 6499142