Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
Cơ quan thực hiện Phòng Văn hóa - Thông tin
Lĩnh vực Xuất bản
Mức độ DVC 3
Trình tự thực hiện

- Cơ sở dịch vụ photocopy phải gửi tờ khai thay đổi thông tin trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có một trong các thay đổi về thông tin đã khai báo đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải có trách nhiệm cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình để quản lý.

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính;

- Qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng

1. Hồ sơ gồm có:

- Tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy;

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Đối tượng thực hiện

- Cá nhân

- Tổ chức

Cơ quan thực hiện *

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Kết quả thủ tục hành chính
Tên mẫu đơn / Mẫu tờ khai

Tờ khai thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy (Mẫu số 17 – Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Phí / Lệ phí

Chưa quy định

File Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu Mau 17.docx
Yêu cầu thực hiện, điều kiện thực hiện không
Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.