Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng.
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận
Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Mức độ DVC
Trình tự thực hiện

- Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn xây dựng và nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận;

- Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp;

- Qua Bưu điện.

Thành phần, số lượng

- Thành phần hồ sơ

+ Giấy đề nghị cấp phép khai thác;

+ Hồ sơ thiết kế khai thác, tận dụng, tận thu.

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt hồ sơ, cấp phép khai thác và trả kết quả cho chủ rừng.

Đối tượng thực hiện

Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn.

Cơ quan thực hiện *

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

Kết quả thủ tục hành chính Giấy phép khai thác.
Tên mẫu đơn / Mẫu tờ khai

Phụ lục 1: Hồ sơ thiết kế khai thác, tận dụng, tận thu; Phụ lục 3: Mẫu giấy đề nghị cấp phép khai thác (Kèm theo Thông tư số 21 /2016/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

Phí / Lệ phí
File Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu Bieu mau NNPTNT.docx
Yêu cầu thực hiện, điều kiện thực hiện
Căn cứ pháp lý

Điều 6 Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản.