Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
2 Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành 3 Phòng Nội vụ Tôn giáo
3 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Gia đình
4 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Gia đình
5 Thủ tục “Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền” 3 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Lao động tiền lương và Bảo hiểm xã hội
6 Thủ tục: “Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ” 3 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Người có công
7 Thủ tục: “Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện” 3 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
8 Thủ tục: “Cấp lại, điều chỉnh giấy phép chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện”. 3 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
9 Thủ tục: “Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp” 3 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Lao động tiền lương và Bảo hiểm xã hội
10 Thủ tục: “Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)” 3 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
11 Thủ tục: “Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng” 3 Phòng Giáo dục và Đào tạo Bảo trợ xã hội
12 Thủ tục: “Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng)” 3 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
13 Thủ tục: “Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp” 3 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
14 Thủ tục: “Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng” 3 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Người có công
15 Thủ tục: “Hỗ trợ văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân”. 3 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Phòng chống tệ nạn xã hội
16 Thủ tục: “Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện” 3 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Phòng chống tệ nạn xã hội
17 Thủ tục: “Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện” 3 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Phòng chống tệ nạn xã hội
18 Thủ tục: “Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện” 3 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
19 Thủ tục: “Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện” 3 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
20 Thủ tục: “Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)” 3 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội