Trang chủ

Tuyên truyền bầu cử

Hỏi đáp bầu cử: Quy định về Biên bản xác định kết quả bầu cử gồm những nội dung gì?

Ngày đăng 19/05/2016 | 03:29 | Lượt xem: 1265
Sau khi nhận, kiểm tra biên bản kết quả kiểm phiếu của các Tổ bầu cử và tình hình tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có), Ban bầu cử lập biên bản xác định kết quả bầu cử ở đơn vị bầu cử...

Hỏi đáp bầu cử: Hướng dẫn việc kiểm kê, phân loại, kiểm đếm số phiếu bầu của Tổ bầu cử

Ngày đăng 19/05/2016 | 03:07 | Lượt xem: 1285
Sau khi kết thúc quá trình bầu cử, việc kiểm kê, phân loại, kiểm đếm số phiếu bầu của tổ bầu cử thực hiện như thế nào?

Hỏi đáp bầu cử: Tổ chức khai mạc bầu cử

Ngày đăng 19/05/2016 | 09:22 | Lượt xem: 1257
Việc tổ chức khai mạc bầu cử diễn ra theo trình tự như thế nào? Trong ngày tổ chức bầu cử, các thành viên tổ bầu cử cần triển khai những công việc gì?

Tổ chức khai mạc bầu cử

Ngày đăng 12/05/2016 | 12:42 | Lượt xem: 1493
Việc tổ chức khai mạc bầu cử diễn ra theo trình tự như thế nào? Trong ngày tổ chức bầu cử, các thành viên tổ bầu cử cần triển khai những công việc gì?

Hỏi đáp bầu cử: Công việc chuẩn bị của Tổ bầu cử trước ngày bầu cử

Ngày đăng 09/05/2016 | 09:44 | Lượt xem: 1457
Tại Thông tư số 02/2016/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 nêu cụ thể công việc chuẩn bị của Tổ...

Hỏi đáp bầu cử: Một số quy định trong việc bỏ phiếu, phiếu bầu hợp lệ

Ngày đăng 07/05/2016 | 09:45 | Lượt xem: 379
Điều 69 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND quy định về nguyên tắc bỏ phiếu như sau: Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bỏ một phiếu bầu đại biểu HĐND tương ứng...

Một số hướng dẫn về cách tính tuổi bầu cử, lập danh sách với cử tri đăng ký tạm trú

Ngày đăng 04/05/2016 | 09:59 | Lượt xem: 708
Tôi đang làm việc tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp Nomura (huyện An Dương) và có đăng ký tạm trú tại xã An Hưng hơn 1 năm nay? Tôi có nguyện vọng đi bầu cử tại nơi tôi đăng ký tạm trú và có...

Một số quy định xử phạt vi phạm về bình đẳng giới trong bầu cử

Ngày đăng 25/04/2016 | 02:52 | Lượt xem: 1843
Để bảo đảm quyền bình đẳng nam, nữ trong việc bầu cử, theo quy định pháp luật, hành vi nào vi phạm, mức xử phạt như thế nào? Đối với hành vi xâm phạm quyền của công dân về bầu cử, ứng cử, mức độ...

Hỏi đáp bầu cử: Một số quy định xử phạt vi phạm về bình đẳng giới trong bầu cử

Ngày đăng 25/04/2016 | 02:35 | Lượt xem: 1768
Để bảo đảm quyền bình đẳng nam, nữ trong việc bầu cử, theo quy định pháp luật, hành vi nào vi phạm, mức xử phạt như thế nào? Đối với hành vi xâm phạm quyền của công dân về bầu cử, ứng cử, mức độ...

Hỏi đáp bầu cử: Các công việc chuẩn bị của Tổ bầu cử trước ngày bầu cử

Ngày đăng 17/04/2016 | 08:18 | Lượt xem: 1734
Theo Điều 26, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương hoạt động theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số. Các cuộc họp được tiến hành khi có ít...

  bản đồ hành chính

  THÔNG BÁO

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 10
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 1
24
(Tự động cập nhật lúc 22/01/2018 08:00)

  Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 217
Tổng số truy cập: 4971208