Trang chủ

Văn bản HĐND TP và quận

Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2017 Quận Ngô Quyền

Ngày đăng 18/11/2016 | 07:48 | Lượt xem: 478
Báo cáo dự thảo phục vụ kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân Quận Ngô QUyền khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Nghị quyết về ban hành Quy chế hoạt động cuả Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 30/08/2016 | 01:59 | Lượt xem: 3017
Ngày 30/8/2016, Hội đồng nhân dân quận ban hành Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về ban hành Quy chế hoạt động cuả Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Nghị quyết về ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân quận khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 30/08/2016 | 01:55 | Lượt xem: 2942
Chi tiết xem tại đây:

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm giai đoạn 2016 - 2020

Ngày đăng 30/08/2016 | 11:15 | Lượt xem: 1799
Ngày 30/8/2016, HĐND Quận Ngô QUyền ban hành Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm giai đoạn 2016 - 2020

Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2016

Ngày đăng 30/08/2016 | 11:08 | Lượt xem: 221
Ngày 30/8/2016, Hội đồng nhân dân Quận Ngô Quyền ban hành Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2016

  bản đồ hành chính

  THÔNG BÁO

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 20
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 2
24
(Tự động cập nhật lúc 17/02/2019 08:00)

  Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 498
Tổng số truy cập: 6738377