Trang chủ

Văn bản mới

BỘ LUẬT DAN SỰ 2015: Cho phép cá nhân có quyền xác định lại giới tính
Ngày đăng 01/01/2017 | 03:55 | Lượt xem: 235

Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 có hiệu lực từ ngày 1.1.2017.

Bộ luật Dân sự 2015 cho phép chuyển đổi giới tính đối với những người đã định hình, hoàn thiện về giới tính.

Luật nêu rõ việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có các quyền nhân thân phù hợp với giới tính theo quy định của bộ luật này và luật khác có liên quan. Vì Bộ luật Dân sự 2015 quy định "việc chuyển đổi giới tính phải được thực hiện theo quy định của luật", do đó, cho đến khi có luật về chuyển đổi giới tính thì các cá nhân mới được thực hiện quyền này.

Luật cũng quy định, cá nhân có quyền xác định lại giới tính. Việc xác định lại giới tính của một người được thực hiện trong trường hợp giới tính của người đó bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác mà cần có sự can thiệp của y học nhằm xác định rõ giới tính. Việc xác định lại giới tính được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Cá nhân đã thực hiện việc xác định lại giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được xác định lại theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan.

Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 có hiệu lực từ ngày 1.1.2017

Toàn văn Bộ luật Dân sự 2015: 91/2015/QH13

  bản đồ hành chính

  THÔNG BÁO

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 50
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 5
24
(Tự động cập nhật lúc 21/05/2018 03:00)

  Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 105
Tổng số truy cập: 5385913