Trang chủ

Văn bản mới

Từ 15/2/2016, CSGT có quyền kiểm tra giấy tờ xe đang lưu thông

Ngày đăng 28/01/2016 | 02:11 | Lượt xem: 5147
Dân trí Thông tư đầu tiên trong năm 2016 của Bộ Công An đưa ra những quy định mới về chức năng và quyền hạn của Cảnh sát Giao thông (CSGT).

Quyết định số 2218/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Ngày đăng 14/12/2015 | 02:30 | Lượt xem: 6057
Quyết định 2218/QĐ-TTg năm 2015 thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với các quy định về rà soát, kiện toàn bộ máy, tinh giảm biên...

Về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc Khu đô thị mới Ngã 5-Sân bay Cát Bi

Ngày đăng 12/11/2015 | 09:26 | Lượt xem: 4123
Ngày 31/08/2015, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 1983/2015/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc Khu đô thị mới Ngã 5-Sân bay Cát Bi

Quy định về cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ

Ngày đăng 12/11/2015 | 09:08 | Lượt xem: 3315
Ngày 07/9/2015 UBND thành phố Hải Phòng ban hành QUyết định số 2029/2015/QĐ-UBND về cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ

Sửa đổi quy định về quản lý biên chế công chức

Ngày đăng 12/11/2015 | 08:48 | Lượt xem: 3399
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 110/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 8/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức. Trong đó, Nghị định...

Bộ Tài chính ban hành quy định về mức chi thực hiện Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

Ngày đăng 28/10/2015 | 07:59 | Lượt xem: 1178
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 148/2015/TT-BTC quy định về nội dung và mức chi thực hiện Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Không thu bảo hiểm y tế tập trung vào đầu năm học

Ngày đăng 10/09/2015 | 08:56 | Lượt xem: 886
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Công văn 4660/BGDĐT-CTHSSV về thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên.

Thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ngày đăng 01/09/2015 | 09:07 | Lượt xem: 539
Ngày 01/9/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 70/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu.

Hướng dẫn mới về tuyển dụng viên chức

Ngày đăng 31/08/2015 | 09:04 | Lượt xem: 543
Ngày 31/8/2015, Bộ Nội Vụ ban hành Thông tư 04/2015/TT-BNV sửa đổi Thông tư 15/2012/TT-BNV hướng dẫn tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

Hải Phòng ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng

Ngày đăng 02/08/2015 | 10:17 | Lượt xem: 463
Ông Lê Văn Thành - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng vừa ký Quyết định số 1669/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Quyết định có hiệu...

  bản đồ hành chính

  THÔNG BÁO

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 71608
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 7
24
(Tự động cập nhật lúc 08/07/2020 00:00)

  Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 2242
Tổng số truy cập: 12961742