văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
28/2018/QĐ-UBND Quyết định quy định phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng 20/09/2018 Nguyễn Văn Tùng
27/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hải Phòng 14/09/2018 Nguyễn Văn Tùng
26/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế quản lý bãi tắm du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng 13/09/2018 Nguyễn Văn Tùng
25/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Hải Phòng 04/09/2018 Nguyễn Văn Tùng
24/2018/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng 04/09/2018 Nguyễn Văn Tùng
23/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở thông tin và Truyền thông 28/08/2018 Nguyễn Văn Tùng
22/2018/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 231/2017/QĐ-UBND và 02/2/2017 của UBND thành phố về cơ chế hỗ trợ lãi suất vay và cơ chế trợ giá cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hải Phòng 20/08/2018 Nguyễn Xuân Bình
21/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng 10/08/2018 Nguyễn Văn Tùng
20/2018/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi Điểm 6 Khoản 1 Điều 2 Quy định về hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất vườn, ao; hạn mức giao đất trồng, đồi núi trọc, đất có nhóm nước thuộc mặt đất chưa sử dụng hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân, và diện tích thửa đất ở ban hành kèm theo Quyết định số 1394/2015/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố 13/07/2018 Nguyễn Văn Tùng
19/2018/QĐ-UBND Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 12/07/2018 Nguyễn Văn Tùng
08/2018/NQ-HĐND Nghị quyết về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng 12/07/2018 Lê Văn Thành
05/2018/NQ-HĐND Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ vật tư (xi măng, gạch lát vỉa hè, pha đèn chiếu sáng và cây xanh) để cải tạo, nâng cấp hè, đường ngõ đã xuống cấp trên địa bàn các quận thuộc thành phố 12/07/2018 Lê Văn Thành
07/2018/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định mức học phí năm học 2018 - 2019 đối với các trường công lập (giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) trên địa bàn thành phố Hải Phòng 12/07/2018 Lê Văn Thành
06/2018/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định cơ chế chính sách trong phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi; tuyển chọn, sử dụng, đãi ngộ đội ngũ giáo viên giỏi trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế thành phố Hải Phòng 12/07/2018 Lê Văn Thành
18/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng 11/06/2018 Nguyễn Văn Tùng
15/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng 08/06/2018 Nguyễn Văn Tùng
17/2018/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi một số điều Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, phó các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ thuộc UBND quận, huyện tại thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2958/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND thành phố 08/06/2018 Nguyễn Văn Tùng
16/2018/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 1324/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố 08/06/2018 Nguyễn Văn Tùng
13/2018/QĐ-UBND Quyết định về giá dịch vụ mai táng, cải táng, sử dụng bể mộ trí tại Nghĩa trang nhân dân đảo Cát Hải 13/04/2018 Nguyễn Văn Tùng
12/2018/QĐ-UBND Quyết định Về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải y tế nguy hại của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng 05/04/2018 Nguyễn Văn Tùng

  Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1318
Tổng số truy cập: 7339032