Trang chủ

CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 26/10 đến ngày 01/11/2015

Ngày đăng 26/10/2015 | 04:35 | Lượt xem: 858
Thứ ngày Nội dung Đ/c phụ trách Địa điểm Thứ hai 26/10 Sáng - Giao ban...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 12/10 đến ngày 18/10/2015

Ngày đăng 12/10/2015 | 04:27 | Lượt xem: 860
Thứ ngày Nội dung Đ/c phụ trách Địa điểm Thứ hai 12/10 Sáng - Họp các...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 05/10 đến ngày 11/10/2015

Ngày đăng 05/10/2015 | 04:15 | Lượt xem: 1463
Thứ ngày Nội dung Đ/c phụ trách Địa điểm Thứ hai 05/10 Sáng - Họp Đảng ủy...

Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng, bổ khuyết nhiệm vụ tháng các tháng cuối năm

Ngày đăng 29/09/2015 | 11:12 | Lượt xem: 3008
Ngày 28/9/2015 UBND quận ban hành Báo cáo số 152/BC-UBND về việc Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng, bổ khuyết nhiệm vụ tháng các tháng cuối năm ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 28/9 đến ngày 04/10/2015

Ngày đăng 28/09/2015 | 04:37 | Lượt xem: 860
Thứ ngày Nội dung Đ/c phụ trách Địa điểm Thứ hai 28/9 Sáng - Giao ban CT,...

Kết luận của ông Trần Hữu Xuân - Phó Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng khu vực lô 20, 21 Dự án Khu đô thị mới ngã 5 - Sân bay Cát Bi thuộc địa bàn phường Đằng Giang và phường Đông Khê

Ngày đăng 22/09/2015 | 01:53 | Lượt xem: 19420
Ngày 07/9/2015, UBND quận ban hành Thông báo số 484/TB-UBND về việc thông báo ý kiến kết luận của ông Trần Hữu Xuân - Phó Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 21/9 đến ngày 27/9/2015

Ngày đăng 21/09/2015 | 04:31 | Lượt xem: 865
Thứ ngày Nội dung Đ/c phụ trách Địa điểm Thứ hai 21/9 Sáng - Họp tham gia...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 14/9 đến ngày 20/9/2015

Ngày đăng 14/09/2015 | 04:23 | Lượt xem: 891
Thứ ngày Nội dung Đ/c phụ trách Địa điểm Thứ hai 14/9 Sáng - Công bố các...

Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 8, phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2015

Ngày đăng 08/09/2015 | 11:08 | Lượt xem: 4144
Ngày 14/9/2015, UBND quận ban hành Báo cáo 141/BC-UBND về việc Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 8, phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2015 Chi tiết xem...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 07/9 đến ngày 13/9/2015

Ngày đăng 07/09/2015 | 04:17 | Lượt xem: 1431
Thứ ngày Nội dung Đ/c phụ trách Địa điểm Thứ hai 07/9 Sáng - Giao ban CT,...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 31/8 đến ngày 06/9/2015

Ngày đăng 31/08/2015 | 04:39 | Lượt xem: 888
Thứ ngày Nội dung Đ/c phụ trách Địa điểm Thứ hai 31/8 Sáng - Dự Lễ truy...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 24/8 đến ngày 30/8/2015

Ngày đăng 24/08/2015 | 04:34 | Lượt xem: 888
Thứ ngày Nội dung Đ/c phụ trách Địa điểm Thứ hai 24/8 Sáng - Hội nghị cán...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 17/8 đến ngày 23/8/2015

Ngày đăng 17/08/2015 | 04:26 | Lượt xem: 1106
Thứ ngày Nội dung Đ/c phụ trách Địa điểm Thứ hai 17/8 Sáng - Giao ban Chủ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 17/8 đến ngày 23/8/2015

Ngày đăng 17/08/2015 | 03:52 | Lượt xem: 1453
Thứ ngày Nội dung Đ/c phụ trách Địa điểm Thứ hai 17/8 Sáng - Giao ban Chủ...

Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2015

Ngày đăng 11/08/2015 | 11:03 | Lượt xem: 5102
Ngày 10/8/2015, UBND quận ban hành Báo cáo 121/BC-UBND về việc Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2015 ...

  bản đồ hành chính

  THÔNG BÁO

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 100
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 10
24
(Tự động cập nhật lúc 21/10/2021 10:00)

  Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1744
Tổng số truy cập: 18246940