Trang chủ

Hoạt động Đảng, đoàn thể

Ngân hàng chính sách xã hội Hải Phòng: Khảo sát thực tế hoạt động cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại phường Đằng Giang
Ngày đăng 19/03/2021 | 03:49 | Lượt xem: 189

Vừa qua, đoàn công tác Ngân hàng chính sách xã hội Hải Phòng thực tế hoạt động cho vay của Phòng giao dịch NHCSXH Quận Ngô Quyền và khảo sát nhu cầu vay vốn người dân tại phường Đằng Giang. 

Theo báo cáo của PGD NHCSXH Quận Ngô Quyền, đến ngày 18/3/2021, dư nợ cho vay của NHCSXH trên địa bàn phường Đằng Giang đạt hơn 13 tỷ đồng với 274 hộ còn dư nợ. Việc ủy thác cho vay được thực hiện thông qua 3 tổ chức đoàn thể với 11 tôt tiết kiệm và vay vốn. Trong đó hội Phụ nữ quản lý 7 tổ tiết kiệm và vay vốn, dư nợ hơn 8,8 tỷ đồng cho 177 hộ vay; Hội Cựu chiến binh quản lý 2 tổ tiết kiệm và vay vốn đạt hơn 2,88 tỷ đồng cho 52 hộ vay; Đoàn Thanh niên quản lý 2 tổ tiết kiệm và vay vốn với dư nợ hơn 1,9 tỷ đồng cho 45 hộ vay. Công tác chuyển tải vốn chính sách ưu đãi đến các hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn phường Đằng Giang đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định. Nhờ đó, tuy là địa phương có số dư nợ tín dụng chính sách lớn nhất trên địa bàn Quận Ngô Quyền nhưng phường Đằng Giang không phát sinh nợ quá hạn. 

Bên cạnh thực tế hoạt động cho vay tại điểm giao dịch, Đoàn công tác kiểm tra sử dụng vốn vay tại các hộ và Vũ Thị Minh Hòa ở 84 An Đà và ông Trần Văn Chi ở 37A An Đà, hai gia đình đều là hộ cận nghèo ở phường, mỗi hộ được vay 50 triệu đồng chương trình cho vay hộ cận nghèo của NHCSXH Quận Ngô Quyền để phát triển kinh doanh, dịch vụ. Việc sử dụng vốn vay đúng mục đích./

  bản đồ hành chính

  THÔNG BÁO

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 51646
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 5
24
(Tự động cập nhật lúc 15/05/2021 01:00)

  Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1770
Tổng số truy cập: 16464473