Dự thảo văn bản

Tên dự thảo Dự thảo Chương trình tổng thể giáo dục phổ thông
Nội dung Giảm số môn học, không quy định cứng thời gian từng môn, việc dạy Ngoại ngữ có thể bắt đầu từ lớp 1, lớp 10 học sinh được định hướng nghề nghiệp... là những điểm mới của dự thảo chương trình phổ thông tổng thể.
Cơ quan dự thảo Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại dự thảo Chương trình giáo dục
Lĩnh vực dự thảo Giáo dục và Đào tạo
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 12/04/2017
Ngày kết thúc lấy ý kiến 24/05/2017
File đính kèm

  Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1391
Tổng số truy cập: 18066930