Trang chủ

HĐND Quận Ngô Quyền

Danh sách đại biểu HĐND Quận Ngô Quyền nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 02/07/2016 | 03:28 | Lượt xem: 4700

Ngày 27/5/2016, Ủy ban bầu cử Quận Ngô Quyền ban hành Quyết định số 09/QĐ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND Quận Ngô Quyền khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 - 2021