Trang chủ

HĐND Quận Ngô Quyền

Cơ cấu tổ chức Hội đồng nhân dân Quận Ngô Quyền
Ngày đăng 28/06/2016 | 03:03 | Lượt xem: 7932

HĐND Quận Ngô Quyền gồm 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch; 01 Trưởng ban và 01 Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội; 01 trưởng ban và 01 Phó Trưởng ban Pháp chế.

NGUYỄN XUÂN PHI

Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận:

Đơn vị công tác: Quận ủy Ngô Quyền

 

 

 

 

 

 

 

ĐINH MINH TUẤN

Chức vụ: Quận ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND quận

Đơn vị công tác: HĐND Quận Ngô Quyền

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận

Đơn vị công tác: HĐND Quận Ngô Quyền

 

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN

Chức vụ: Trưởng ban Tổ chức Quận ủy, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, HĐND quận

Đơn vị công tác: Quận ủy Ngô Quyền

 

 

 

 

 

 

PHẠM DUY PHONG

Chức vụ: Phó Trưởng ban Dân vận Quận ủy, Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, HĐND quận

Đơn vị công tác: Quận ủy Ngô Quyền

 

 

 

 

 

 

PHẠM VĂN ĐỨC

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Trưởng ban Tổ chức Quận ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND quận.

Đơn vị công tác: Quận ủy Ngô Quyền

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG

Chức vụ: Phó trưởng ban Pháp chế; Phó Chủ tịch UBND phường Lạch Tray

Đơn vị công tác: UBND phường Lạch Tray