Trang chủ

HĐND Quận Ngô Quyền

Danh sách Lãnh đạo HĐND Quận Ngô Quyền khóa XIX

Ngày đăng 14/08/2021 | 09:31 | Lượt xem: 68
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN Địa chỉ: Số 19 Đà Nẵng, phường Máy Tơ Số máy trực: Fax: 355.1468 LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN   LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Họ và tên...

Danh sách Lãnh đạo Hội đồng nhân dân quận

Ngày đăng 01/09/2016 | 04:37 | Lượt xem: 4128
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN Địa chỉ: Số 19 Đà Nẵng, phường Máy Tơ Số máy trực: Fax: 355.1468 LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Họ và tên Chức vụ ...

Danh sách đại biểu HĐND Quận Ngô Quyền nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 02/07/2016 | 03:28 | Lượt xem: 4701
Ngày 27/5/2016, Ủy ban bầu cử Quận Ngô Quyền ban hành Quyết định số 09/QĐ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND Quận Ngô Quyền khóa XVIII nhiệm kỳ 2016...

Cơ cấu tổ chức Hội đồng nhân dân Quận Ngô Quyền

Ngày đăng 28/06/2016 | 03:03 | Lượt xem: 7973
HĐND Quận Ngô Quyền gồm 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch; 01 Trưởng ban và 01 Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội; 01 trưởng ban và 01 Phó Trưởng ban Pháp chế.

Vai trò của HĐND trong Hiến pháp năm 2013

Ngày đăng 28/06/2016 | 02:27 | Lượt xem: 4411
Hiến pháp năm 2013 đã có bước kế thừa và mở rộng so với Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp khẳng định địa vị pháp lý của chính quyền địa phương là thiết chế không thể thiếu trong tổ chức bộ máy của Nhà...