Trang chủ

Hỗ trợ doanh nghiệp

Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến về nghiệp vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 26/02/2021 | 08:20 | Lượt xem: 1027

Sáng ngày 25/02/2021, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị. Ủy ban Bầu cử thành phố Hải Phòng đã tổ chức trực tuyến tới các điểm cầu quận, huyện trong toàn thành phố.

Tại điểm cầu Quận Ngô Quyền, có sự tham dự của đồng chí Trịnh Quang Trường, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Đinh Minh Tuấn, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quận; đồng chí Đinh Thị Lương, Ủy viên BTV Quận ủy, Trưởng ban Dân vận Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận. Dự Hội nghị có các đồng chí là Thành viên Ủy ban Bầu cử quận, đại diện một số phòng chuyên môn thuộc UBND quận và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử 12 phường.

Các đại biểu đã được nghe đại diện Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan có liên quan ở Trung ương triển khai các văn bản hướng dẫn về công tác bầu cử như Thông tư số 01/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ, Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Nghị quyết số 41/NQ-HĐBC của Hội đồng Bầu cử quốc gia... Đồng thời, ngay tại Hội nghị, các cơ quan Trung ương giải đáp các kiến nghị, thắc mắc về công tác bầu cử như việc tổ chức các hội nghị hiệp thương, hội nghị giới thiệu người ứng cử, về kinh phí bầu cử, công tác nhân sự... Các kiến nghị, thắc mắc đều được giải đáp kịp thời, đáp ứng được yêu cầu thực hiện các nghiệp vụ về công tác bầu cử ở địa phương.

  TIẾP NHẬN Ý KIẾN

Bạn không đủ thẩm quyền, nếu bạn đủ thẩm quyền vui lòng đăng nhập vào hệ thống để được sử dụng.