Trang chủ

Hoạt động HĐND các cấp

QUẬN NGÔ QUYỀN RỰC RỠ SẮC CỜ HOA - "NGÀY HỘI NON SÔNG" LÒNG DÂN MONG CHỜ, NÁO NỨC
Ngày đăng 21/05/2021 | 03:47 | Lượt xem: 348

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa kết thúc; toàn Đảng, toàn dân ta tiếp tục thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Hiến pháp năm 2013 và các luật về tổ chức bộ máy Nhà nước.

Những ngày này, trên khắp các tuyến đường, ngõ phố và tại 65 khu vực bỏ phiếu của Quận Ngô Quyền đâu đâu cũng rực rỡ sắc đỏ của cờ Tổ quốc, cờ Đảng, hồng kỳ, pano, áp phích, biểu ngữ, khẩu hiệu, tranh cổ động... Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị trọng đại, được Nhân dân mong đợi, do đó công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết được quận đặc biệt quan tâm, tạo không khí tưng bừng, vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân trước Ngày hội lớn.

 

 

Việc tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền trên địa bàn quận đảm bảo đúng nội dung chỉ đạo của Quận ủy; khoa học, sâu rộng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, gắn với chào mừng các ngày lễ lớn của thành phố và đất nước trong tháng 5 lịch sử của dân tộc.

Ngày 23/5/2021 - Ngày hội của toàn dân ! Mỗi cử tri Quận Ngô Quyền hãy phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân; hăng hái, tích cực đi bỏ phiếu tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương; đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân./.

 

- Cao Cường -

  bản đồ hành chính

  THÔNG BÁO

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 61646
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 6
24
(Tự động cập nhật lúc 14/06/2021 12:00)

  Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1778
Tổng số truy cập: 16922174