Trang chủ

Hoạt động UBND

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND đảm bảo công khai minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng thụ hưởng
Ngày đăng 11/04/2019 | 11:30 | Lượt xem: 776

Sáng 11/4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình nghe báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Tham dự có các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 32; lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố.

Quang cảnh cuộc họp

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình phát biểu tại cuộc họp

Sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành, địa phương, đơn vị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố nhấn mạnh, việc thực hiện Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố Hải Phòng là một chủ trương lớn đền ơn đáp nghĩa của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, gắn phát triển kinh tế - xã hội với chính sách an sinh xã hội. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố sẽ triển khai chủ trương này trên nguyên tắc thực hiện nghiêm túc, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng thụ hưởng chính sách, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố hoan nghênh một số địa phương thời gian qua đã chủ động tích cực phối hợp với các ngành để triển khai thực hiện, tuy nhiên tiến độ còn chậm, lúng túng, chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu của thành phố. Để thực hiện Nghị quyết số 32 đồng bộ, hiệu quả, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố lưu ý, trên cơ sở Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Tài chính xem xét cấp kinh phí theo đúng quy định, chủ trì phối hợp với sở, ngành, địa phương hướng dẫn cụ thể việc thanh quyết toán, báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/4/2019.

Giao Giám đốc sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất danh sách, đối tượng thụ hưởng năm 2019, báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/4/2019. Chủ tịch UBND các quận huyện khi nhận được kinh phí phân bổ phải triển khai hỗ trợ cho người dân trước 20/4/2019. Văn phòng UBND thành phố phối hợp với các sở, ngành kiểm tra việc triển khai thực hiện báo cáo UBND thành phố hàng tuần.

Liên quan hỗ trợ gạch, xi măng xây sửa nhà theo Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND của HĐND, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với các sở ngành triển khai đấu thầu, cung cấp vật tư, đảm bảo công khai minh bạch theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/4/2019. Đối với những đơn vị đã và đang cung cấp vật tư theo Nghị quyết số 32 nhưng chưa qua đấu thầu, Sở Xây dựng chủ trì cùng văn phòng UBND thành phố tổng hợp báo cáo thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố  trước 15/4/2019. Sở Xây dựng chủ trì xây dựng quy chế, phương thức, triển khai cấp vật tư, bảo đảm đúng quy định, sát thực tế. Các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết số 32.

Nguyễn Hải

  bản đồ hành chính

  THÔNG BÁO

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 71646
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 7
24
(Tự động cập nhật lúc 29/07/2021 01:00)

  Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1727
Tổng số truy cập: 17501754