Trang chủ

Kỷ niệm 60 năm thành lập Quận Ngô Quyền

Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử, truyền thống, văn hoá và con người quận Ngô Quyền
Ngày đăng 28/05/2021 | 01:37 | Lượt xem: 105

Với lòng yêu quê hương đất nước và tự hào về dân tộc, Nhà trường đã có đã có ba tác phẩm dự thi của thầy Phạm Văn Tuấn – Hiệu trưởng Nhà trường, cô giáo Phạm Thị Lập – Chủ tịch Công đoàn Nhà trường và thầy Đặng Thanh Thắng - Giáo viên. Các bài dự thi được trình bày với hai nội dung chính: " Tự hào Ngô Quyền 60 năm mùa hoa" ; " Bảo tồn và phát huy những giá trị của những di sản văn hóa Quận Ngô Quyền", hai tác phẩm dự thi nhằm giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về sự hình thành và phát triển của quận Ngô Quyền, truyền thống cách mạng của cha ông,. Đây cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập quận Ngô Quyền (5/7/1961 – 5/7/2021). 

Quận Ngô Quyền là một địa phương có vị thế địa lý, chính trị quan trọng phía Đông Bắc của thành phố Cảng Hải Phòng, nơi có những địa danh nổi tiếng Gia Viên, Lạc Viên, Cầu Tre, Cầu Đất, Máy Tơ, Máy Chai …. đã đi vào lịch sử qua những năm tháng đấu tranh hào hùng của dân tộc, là địa phương vinh dự được mang tên Người anh hùng dân tộc Ngô Quyền – Người có công chấm dứt nghìn năm Bắc thuộc, xây dựng nền tự chủ của quốc gia Đại Việt, là niềm tự hào của bao lớp nhân dân thành phố Cảng nói chung và người dân trong quận nói riêng.

 Cùng với lịch sử hình thành vùng đất con người, truyền thống đấu tranh dựng làng, giữ nước chống giặc ngoại xâm, những dấu ấn về lịch sử văn hóa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc đã được hình thành, phát triển và giữ gìn đến ngày nay. Hơn nữa, từ xa xưa, những cư dân các nơi hội tụ về đây đã sớm nối tiếp truyền thống và hòa hợp với nhau để cùng phát huy, phát triển không ngừng, làm phong phú thêm bản sắc văn hóa dân tộc ấy.

Ở nhiều khu dân cư, dù đã được đô thị hóa nhưng vẫn bảo lưu được những yếu tố văn hóa vật chất và tinh thần rất phong phú gắn với tín ngưỡng cộng đồng, bao gồm những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Đây thực sự là những di sản văn hóa rất tiêu biều gắn liền với vùng đất - con người của quận Ngô Quyền trong lịch sử từ xưa đến nay đang được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các phường thuộc quận giữ gìn, bảo vệ và phát huy, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trên địa bàn quận Ngô Quyền.

Suốt chặng đường lịch sử kháng chiến và xây dựng, bảo vệ Tổ Quốc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Ngô Quyền đã vượt lên khó khăn, thách thức, khắc phục tồn tại, yếu kém, nắm chắc thời cơ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo những đột phá về phát triển đô thị, về kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, chăm lo cải thiện đời sống của nhân dân. Quận Ngô Quyền đang từng bước trở thành một trong những địa phương có tốc độ phát triển toàn diện, bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đẩy nhanh tiến trình hội nhập quốc tế, thu ngân sách lớn, và đời sống nhân dân được nâng cao. Một quá khứ hào hùng, một hiện tại xứng tầm là trung tâm công nghiệp của thành phố, Ngô Quyền đang phấn đấu xây dựng quận trở thành khu đô thị mới hiện đại trong tương lai không xa.

Bước sang thế kỷ XXI, xu thế tất yếu của nhiều địa phương và nhiều quốc gia trên thế giới là bằng mọi cách khơi dậy sức sống mãnh liệt của dân tộc để hội nhập quốc tế và phát triển hợp lý, phù hợp với xã hội hiện đại. Để làm được điều đó, quận Ngô Quyền đã, đang và sẽ tiếp tục tìm về di sản văn hoá, bởi di sản văn hóa chính là một trong những cội nguồn sức sống tiềm tàng to lớn của dân tộc được tạo ra trong quá khứ, cần phải được bảo vệ, duy trì và phát huy trong xã hội hiện đại./.

  bản đồ hành chính

  THÔNG BÁO

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 61646
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 6
24
(Tự động cập nhật lúc 14/06/2021 12:00)

  Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1966
Tổng số truy cập: 16922321