Trang chủ

Quận Ủy Ngô Quyền

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Quận uỷ

Ngày đăng 20/10/2015 | 08:35 | Lượt xem: 13637
VĂN PHÒNG QUẬN UỶ Địa chỉ: Số 21 Đà Nẵng           Số máy trực : 383.6519 Họ và tên Chức vụ ĐTCQ ...

Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXI (2010-2015)

Ngày đăng 11/09/2015 | 08:32 | Lượt xem: 10594
Đại hội xác định mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, xây dựng quận theo hướng văn minh, hiện đại; là trung tâm dịch vụ -...

Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XX (2005-2010)

Ngày đăng 11/09/2015 | 08:31 | Lượt xem: 3669
- Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận. - Bí thư Quận uỷ: Phạm Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy: Diệp Thị Thư - Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận: Đồng Xuân Côi

Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XIX (2000-2005)

Ngày đăng 11/09/2015 | 08:30 | Lượt xem: 3850
- Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận. - Bí thư Quận uỷ: Lê Vũ Thành - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy: Phạm Văn Hoàn - Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận: Đồng Xuân Côi

Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XVIII (tháng 1/1996)

Ngày đăng 11/09/2015 | 08:29 | Lượt xem: 3442
Đại hội xác định phương hướng, nhiệm vụ những năm 1996-2000 là: Tập trung mọi lực lượng, tranh thủ mọi thời cơ, xây dựng Ngô Quyền trở thành quận có công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ...

Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XVII (vòng I/1990; vòng II/tháng 9/1991)

Ngày đăng 10/09/2015 | 08:28 | Lượt xem: 2681
Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ những năm 1991-1995 là: Quyết tâm phấn đấu vượt qua khó khăn thử thách, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng đô thị văn minh, lịch...

Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XVI (tháng 1/1989)

Ngày đăng 09/09/2015 | 08:27 | Lượt xem: 3498
Đại hội Đảng bộ quận được triệu tập vào tháng 01/1989 trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội XV đã đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 1989- 1990.: " Tiếp tục tập trung lãnh đạo...

Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XV (tháng 9/1986)

Ngày đăng 08/09/2015 | 08:27 | Lượt xem: 3442
Đại hội được triệu tập vào ngày 29/9/1986, đại hội đã đề phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ từ 1986 – 1988 là " Phấn đấu xây dựng quận Ngô Quyền  trở thành quận có tiểu...

Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XIV (vòng 1 – năm 1981, vòng 2 – từ ngày 22 đến 25/11/1982)

Ngày đăng 07/09/2015 | 08:26 | Lượt xem: 10489
Năm 1981 trên cơ sở khu phố, Quận Ngô Quyền được thành lập. Quận tập trung tổ chức tốt Đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc và cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Thu ngân sách năm 1982 đạt...

Đại hội Đảng bộ khu phố lần thứ XIII (từ ngày 03-05/4/1979)

Ngày đăng 06/09/2015 | 08:25 | Lượt xem: 8176
Đại hội họp từ ngày 3 – 5/4/1979 đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm " Quán triệt sâu sắc hơn nữa Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ IV... Tăng cường công tác xây dựng đảng, nâng cao năng...

Đại hội Đảng bộ khu phố lần thứ XII (tháng 3/1977)

Ngày đăng 05/09/2015 | 08:24 | Lượt xem: 3565
Đại hội Đảng bộ tổ chức vào tháng 3/1977 đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là lấy đường phố là trận địa hoạt động chủ yếu, lấy công tác lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm là nhiệm vụ trọng tâm,...

Đại hội Đảng bộ khu phố lần thứ XI (từ ngày 22-24/3/1976)

Ngày đăng 04/09/2015 | 08:23 | Lượt xem: 8780
Đại hội Đảng bộ tổ chức trong 2 ngày (ngày 22-24/3/1976) đã xác định rõ phương châm hành động trên 3 mặt trận lao động sản xuất, tổ chức đời sống và trị an quốc phòng. Thực hiện tốt 3 nghĩa vụ: lao...

  bản đồ hành chính

  THÔNG BÁO

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 90
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 9
24
(Tự động cập nhật lúc 26/09/2021 22:00)

  Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1397
Tổng số truy cập: 18066646