Trang chủ

Văn bản điều hành

Quyết định số 2456/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 về công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 03/09/2021 | 08:36 | Lượt xem: 2
Quyết định số 2456/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 về công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành thanh tra trên địa bàn...

Quyết định công bố Hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Ngày đăng 09/08/2021 | 10:35 | Lượt xem: 363
Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND Quận Ngô Quyền về công bố Hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Chi tiết văn bản

Quyết định ban hành hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia ISO 9001:2015

Ngày đăng 09/08/2021 | 10:27 | Lượt xem: 321
Quyết định số 1634/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND Quận Ngô Quyền về ban hành hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia ISO 9001:2015 Chi tiết văn bản

Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 về công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 05/08/2021 | 08:28 | Lượt xem: 3
Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 về công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Chi tiết văn bản

Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tài nguyên môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 27/05/2021 | 10:04 | Lượt xem: 12
Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tài nguyên môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng. ...

Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 20/4/20921 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 22/04/2021 | 09:33 | Lượt xem: 9
Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 20/4/20921 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Chi tiết văn bản

Quyết định 1122/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 về công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình trên địa bàn thành phố thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 21/04/2021 | 03:33 | Lượt xem: 6
Quyết định 1122/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 về công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình trên địa bàn thành phố thành phố Hải Phòng. Chi tiết văn bản

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải PHòng

Ngày đăng 02/04/2021 | 09:23 | Lượt xem: 5
Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 về việc  công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố...

Quyết định 3541/QĐ-CT công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 27/11/2020 | 09:17 | Lượt xem: 2
Quyết định 3541/QĐ-CT ngày 25/11/2020 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Chi tiết văn bản

Quyết định số 3040/QĐ-CT ngày 01/10/2020 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 20/10/2020 | 09:28 | Lượt xem: 1
Quyết định số 3040/QĐ-CT ngày 01/10/2020 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng Chi tiết văn bản

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thông tin và truyền thông

Ngày đăng 15/08/2020 | 02:34 | Lượt xem: 757
Quyết định số 2351/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thông tin và truyền thông. (Chi tiết văn bản)

Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 20/05/2020 | 11:34 | Lượt xem: 1226
Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng. ...

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 15/05/2020 | 08:26 | Lượt xem: 3
Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của UBND thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Chiu...

  bản đồ hành chính

  THÔNG BÁO

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 100
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 10
24
(Tự động cập nhật lúc 21/10/2021 11:00)

  Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1728
Tổng số truy cập: 18247053