Trang chủ

Văn bản điều hành

Quyết định công bố Hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Ngày đăng 09/08/2021 | 10:35 | Lượt xem: 254
Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND Quận Ngô Quyền về công bố Hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Chi tiết văn bản

Quyết định ban hành hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia ISO 9001:2015

Ngày đăng 09/08/2021 | 10:27 | Lượt xem: 236
Quyết định số 1634/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND Quận Ngô Quyền về ban hành hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia ISO 9001:2015 Chi tiết văn bản

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thông tin và truyền thông

Ngày đăng 15/08/2020 | 02:34 | Lượt xem: 726
Quyết định số 2351/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thông tin và truyền thông. (Chi tiết văn bản)

Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 20/05/2020 | 11:34 | Lượt xem: 1173
Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng. ...

Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực nội vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 03/03/2020 | 11:55 | Lượt xem: 1287
Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực nội vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Chi tiết vui lòng...

Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 10/02/2020 của UBND thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 14/02/2020 | 09:57 | Lượt xem: 918
Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 10/02/2020 của UBND thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình trên địa bàn thành phố Hải Phòng Chi tiết văn...

Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 10/02/2020 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 10/02/2020 | 11:48 | Lượt xem: 513
Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 10/02/2020 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Chi...

Quyết định số 3057/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động- Thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 12/12/2019 | 10:08 | Lượt xem: 305
Quyết định số 3057/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động- Thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng  Chi...

Quyết định số 3057/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 09/12/2019 | 11:41 | Lượt xem: 609
Quyết định số 3057/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng. ...

Quyết định số 3017/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 của UBND thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Ngày đăng 06/12/2019 | 10:21 | Lượt xem: 288
Quyết định số 3017/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 của UBND thành phố về việc  công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thay thế; thủ tục hành...

Quyết định số 3017/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Ngày đăng 04/12/2019 | 11:45 | Lượt xem: 515
Quyết định số 3017/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo...

Quyết định số 2939/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 về việc về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực Công thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 29/11/2019 | 09:49 | Lượt xem: 271
Quyết định số 2939/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 về việc về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực Công thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng Chi tiết văn bản...

Quyết định số 2770/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 về việc về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực Y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 13/11/2019 | 10:33 | Lượt xem: 287
Quyết định số 2770/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 về việc về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực Y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Chi tiết...

  bản đồ hành chính

  THÔNG BÁO

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 90
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 9
24
(Tự động cập nhật lúc 26/09/2021 21:00)

  Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1341
Tổng số truy cập: 18066553