Trang chủ

Văn bản điều hành

Quyết định số 1108/QĐ-CT ngày 21/5/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa và thể thao trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 22/05/2018 | 09:00 | Lượt xem: 245
Quyết định số 978/QĐ-CT ngày 07/5/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Chi tiết xem tại đây.

Quyết định số 1105/QĐ-CT ngày 21/5/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 21/05/2018 | 08:30 | Lượt xem: 280
Quyết định số 1105/QĐ-CT ngày 21/5/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Chi...

Quyết định số 1071/QĐ-CT ngày 17/5/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 17/05/2018 | 10:30 | Lượt xem: 337
Quyết định số 1071/QĐ-CT ngày 17/5/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Chi tiết xem tại đây.

Quyết định số 1063/QĐ-CT ngày 16/5/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 16/05/2018 | 04:43 | Lượt xem: 375
Quyết định số 1063/QĐ-CT ngày 16/5/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Chi tiết xem tại đây.

Quyết định số 1069/QĐ-CT ngày 16/5/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 16/05/2018 | 09:00 | Lượt xem: 260
Quyết định số 1069/QĐ-CT ngày 16/5/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Chi tiết xem tại đây.

Quyết định số 1020/QĐ-CT ngày 10/5/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 11/05/2018 | 09:30 | Lượt xem: 311
Quyết định số 1020/QĐ-CT ngày 10/5/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Chi tiết xem...

Quyết định số 978/QĐ-CT ngày 07/5/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 08/05/2018 | 08:00 | Lượt xem: 275
Quyết định số 978/QĐ-CT ngày 07/5/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Chi tiết xem tại đây.

Quyết định số 940/QĐ-CT ngày 02/5/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 03/05/2018 | 11:00 | Lượt xem: 726
Quyết định số 940/QĐ-CT ngày 02/5/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Chi tiết xem tại đây.

Quyết định số 781/QĐ-CT ngày 16/4/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 18/04/2018 | 08:00 | Lượt xem: 252
Quyết định số 781/QĐ-CT ngày 16/4/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Chi tiết xem tại đây.

Quyết định số 671/QĐ-CT ngày 02/4/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 03/04/2018 | 08:30 | Lượt xem: 333
Quyết định số 671/QĐ-CT ngày 02/4/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Chi tiết xem...

Quyết định số 479/QĐ-CT ngày 05/3/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 06/03/2018 | 08:00 | Lượt xem: 364
Quyết định số 479/QĐ-CT ngày 05/3/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Chi...

Quyết định số 358/QĐ-CT ngày 13/02/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 21/02/2018 | 08:00 | Lượt xem: 718
Quyết định số 358/QĐ-CT ngày 13/02/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh...

Quyết định số 255/QĐ-CT ngày 05/02/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 06/02/2018 | 09:00 | Lượt xem: 241
Quyết định số 255/QĐ-CT ngày 05/02/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại,...

Quyết định số 3432/QĐ-CT ngày 15/12/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực dược phẩm trên địa bàn thành phố Hải Phòng và thủ tục hành chính lĩnh vực dược phẩm được bãi bỏ

Ngày đăng 29/12/2017 | 09:21 | Lượt xem: 241
Quyết định số 3432/QĐ-CT ngày 15/12/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực dược phẩm trên địa bàn thành phố Hải Phòng và thủ tục hành chính lĩnh vực dược phẩm...

Quyết định số 3572/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 26/12/2017 | 07:52 | Lượt xem: 228
Quyết định số 3572/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh...

  bản đồ hành chính

  THÔNG BÁO

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 61646
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 6
24
(Tự động cập nhật lúc 14/06/2021 11:00)

  Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 2179
Tổng số truy cập: 16922016