Trang chủ

Thông báo

Thông báo công bố danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại thành phố Hải Phòng theo Nghị quyết số 555/NQ-HĐBCQG ngày 27/4/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia

Ngày đăng 29/04/2021 | 03:48 | Lượt xem: 322
Thông báo số 18/TB-UBBC ngày 28/4/2021 của Ủy ban bầu cử thành phố Hải Phòng về công bố danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại thành phố Hải Phòng theo Nghị quyết số 555/NQ-HĐBCQG...

Kế hoạch tổ chức cho những người ứng cử đại biểu HĐND Quận Ngô Quyền khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026 vận động bầu cử thông qua Cổng thông tin điện tử

Ngày đăng 27/04/2021 | 03:40 | Lượt xem: 210
Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 27/4/2021 của UBND quận về việc tổ chức cho những người ứng cử đại biểu HĐND Quận Ngô Quyền khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 vận động bầu cử thông qua Cổng thông tin điện...

Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND"

Ngày đăng 23/03/2021 | 08:21 | Lượt xem: 379
1. Kế hoạch số 609/KH-BTP ngày 08/3/2021 của Bộ Tư pháp về tổ chức Cuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND" 2. Thể lệ về tổ...

Nghị Quyết về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND Quận Ngô Quyền nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 26/02/2021 | 03:46 | Lượt xem: 299
Nghị Quyết số 01/NQ-UBBC ngày 26/02/2021 của Ủy ban Bầu cử  Quận Ngô Quyền về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu của mỗi đơn...

Thông báo về việc hoãn tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2021

Ngày đăng 22/02/2021 | 03:23 | Lượt xem: 283
Thông báo về việc hoãn tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2021. (chi tiết văn bản)

Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND Quận Ngô Quyền khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 18/02/2021 | 04:28 | Lượt xem: 378
Thông báo số 02/TB-UBBC ngày 18/02/2021 của Ủy ban Bầu cử Quận Ngô Quyền về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND Quận Ngô Quyền khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chi tiết văn bản   Mẫu...

Thông báo về việc tổ chức giao thông tại nút giao Ngã 3 Hàng Kênh - Đình Đông quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 10/02/2021 | 10:32 | Lượt xem: 322
Thông báo về việc tổ chức giao thông tại nút giao Ngã 3 Hàng Kênh - Đình Đông quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng (Chi tiết văn bản)

Quyết định công nhận phường chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

Ngày đăng 20/01/2021 | 05:05 | Lượt xem: 553
Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND Quận Ngô Quyền về việc công nhận phường chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. Chi tiết Quyết định

Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ Quận Ngô Quyền năm 2021

Ngày đăng 20/01/2021 | 01:54 | Lượt xem: 721
Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2021 của UBND Quận Ngô Quyền về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021.  (Chi tiết văn bản)

Thông báo về việc không tổ chức Hội Nghị đối thoại Doanh Nghiệp tháng 1 năm 2020

Ngày đăng 13/01/2021 | 04:24 | Lượt xem: 275
Thông báo về việc không tổ chức Hội Nghị đối thoại Doanh Nghiệp tháng 1 năm 2020. Chi tiết văn bản

Thông báo thời gian đối thoại Doanh nghiệp tháng 01/2021

Ngày đăng 08/01/2021 | 03:41 | Lượt xem: 230
UBND Quận Ngô Quyền tổ chức Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp tháng 01/2021, cụ thể như sau:  1. Thời gian: 1/2 ngày, từ 08h00, ngày 12/01/2021. 2 Địa điểm: Phòng họp 2B - UBND Quận Ngô...

Thông báo Danh sách những người trúng tuyển viên chức, thỏa thuận xếp lương và phân công công tác

Ngày đăng 31/12/2020 | 09:56 | Lượt xem: 318
Thông báo số 704/TB-UBND ngày 30/12/2020 của Ủy ban nhân dân Quận Ngô Quyền về Danh sách những người trúng tuyển viên chức, thỏa thuận xếp lương và phân công công tác. Chi tiết văn bản

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận Ngô Quyền

Ngày đăng 25/12/2020 | 10:19 | Lượt xem: 508
Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận Ngô Quyền. Chi tiết văn bản

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức giáo viên năm học 2020 - 2021

Ngày đăng 18/12/2020 | 03:50 | Lượt xem: 351
Thông báo số 87/TB-UBND ngày 18/12/2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên năm học 2020 - 2021 về công nhận kết quả trúng tuyển viên chức giáo viên năm học 2020 - 2021. Chi tiết...

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên năm học 2020 - 2021

Ngày đăng 11/12/2020 | 06:02 | Lượt xem: 328
Thông báo thay đổi thời gian tổ chức xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên năm học 2020 - 2021 chi tiết văn bản

Thông báo triệu tập thí sinh dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên năm học 2020 - 2021

Ngày đăng 03/12/2020 | 05:18 | Lượt xem: 443
Thông báo triệu tập thí sinh dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên năm học 2020 - 2021 Chi tiết văn bản

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức, giáo viên năm học 2020 -2021

Ngày đăng 03/12/2020 | 05:07 | Lượt xem: 450
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức, giáo viên năm học 2020 - 2021. Chi tiết văn bản

Quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Quận Ngô Quyền năm 2020

Ngày đăng 23/11/2020 | 08:59 | Lượt xem: 394
Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của UBND Quận Ngô Quyền về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Quận Ngô Quyền năm 2020. Chi tiết văn...

Thông báo kết quả xét tuyển và dự kiến người trúng tuyển xét tuyển Viên chức Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Quận Ngô quyền năm 2020

Ngày đăng 16/11/2020 | 10:35 | Lượt xem: 426
Thông báo số 586/TB-UBND ngày 13/11/2020 của UBND Quận Ngô Quyền về kết quả xét tuyển và dự kiến người trúng tuyển xét tuyển Viên chức Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Quận Ngô quyền năm...

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày đăng 10/11/2020 | 02:30 | Lượt xem: 342
Ủy ban nhân dân Quận Ngô Quyền thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung sau:  1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá:  - Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận Ngô...

  bản đồ hành chính

  THÔNG BÁO

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 61646
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 6
24
(Tự động cập nhật lúc 14/06/2021 12:00)

  Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1825
Tổng số truy cập: 16922192