Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp lại Giấy Chứng nhận đăng ký phương tiện
Cơ quan thực hiện Phòng Quản lý đô thị
Lĩnh vực Giao thông vận tải
Mức độ DVC 3
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu điện đến Cơ quan quản lý giao thông cấp huyện nơi có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

- Bước 2: Cơ quan quản lý giao thông cấp huyện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau:

a) Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trả lại và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ;

b) Trường hợp hồ sơ nhận qua hệ thống bưu điện, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, có văn bản gửi tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

c) Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cơ quan quản lý giao thông cấp huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cho chủ phương tiện. Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

- Bước 3: Tổ chức, công dân nhận kết quả tại Cơ quan quản lý giao thông cấp huyện.(trường hợp chấp thuận)

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại Cơ quan quản lý giao thông cấp huyện hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng

- Thành phần hồ sơ:

a) Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện:

+  Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

+ 02 (hai) ảnh có kích thước 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi

+ Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp đối với trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị hỏng

b) Xuất trình bản chính Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc (Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện *
Kết quả thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.

Tên mẫu đơn / Mẫu tờ khai Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa (mẫu số 9 - Phụ lục I, Thông tư 75/TT-BGTVT ngày 19/12/2014);
Phí / Lệ phí 70.000đ/giấy đăng ký
File Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu mau don 9.docx
Yêu cầu thực hiện, điều kiện thực hiện

Các phương tiện thủy nội địa của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý cấp huyện phải thực hiện đăng ký:

- Phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người.

- Phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người.

Căn cứ pháp lý

- Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa số 48/2014/QH13;

- Thông tư 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải, Quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa;

- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/06/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.