Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Cơ quan thực hiện Phòng Văn hóa - Thông tin
Lĩnh vực Viễn thông internet
Mức độ DVC 3
Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng nộp hồ sơ tới cơ quan cấp giấy chứng nhận

- Cơ quan cấp giấy chứng nhận chủ trì xem xét tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định.

- Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, cơ quan cấp giấy chứng nhận thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

- Trường hợp từ chối, cơ quan cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức, cá nhân biết.

- Việc thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng gồm các bước như sau:

+ Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng gửi trực tiếp hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính gửi hồ sơ tới Bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” của UBND quận, huyện.

+ Công chức, viên chức tại Bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” xem xét hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của công dân, tổ chức. Nếu hồ sơ đầy đủ thì lập phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì phải hướng dẫn cụ thể để tổ chức, công dân bổ sung, hoàn chỉnh.

+ Phòng Văn hóa và Thông tin thụ lý hồ sơ, kiểm tra thực tế, trình Chủ tịch UBND quận, huyện phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Trong thời gian 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ), Phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện kiểm tra thực tế tại điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Trong thời gian 03 ngày (sau thời gian thực hiện kiểm tra thực tế), Phòng Văn hóa và Thông tin trình Chủ tịch UBND quận, huyện phê duyệt kết quả thực hiện thủ tục hành chính nếu điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng của tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện; trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng của tổ chức, cá nhân không đáp ứng các điều kiện thì Phòng Văn hóa và Thông tin trình Chủ tịch UBND quận, huyện ký văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân biết, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

Trong 02 ngày làm việc (trước thời hạn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT), Chủ tịch UBND quận, huyện ký phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

+ Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí theo quy định và nhận kết quả tại Bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả”.

Cách thức thực hiện

Gửi trực tiếp hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính

Thành phần, số lượng

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng nộp 01 (một) bộ hồ sơ tới cơ quan cấp giấy chứng nhận bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận;

- Bản sao có chứng thực giấy đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

- Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân của chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là cá nhân;

- Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân của người quản lý trực tiếp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết

10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định

Đối tượng thực hiện

Chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Cơ quan thực hiện *

Ủy ban nhân dân quận,  huyện

Kết quả thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.(theo Mẫu 01a/GCN và Mẫu 01b/GCN ban hành kèm theo Thông tư 23/2013/TT-BTTTT).

Tên mẫu đơn / Mẫu tờ khai

- Đối với chủ điểm là cá nhân: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Mẫu số 02a/ĐĐN- Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013;

- Đối với chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Theo Mẫu số 02b/ĐĐN - Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013.

Phí / Lệ phí

Theo quy định của Bộ Tài chính.

File Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu Mau so 02a-2b.docx
Yêu cầu thực hiện, điều kiện thực hiện

Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi đáp ứng các điều kiện sau đây (Khoản 2 Điều 35 Nghị định 72/2013/NĐ-CP và Điều 5 Thông tư 23/2013/TT-BTTTT):

a) Có đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

b) Địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cách cổng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ 200 m trở lên. Quy định về khoảng cách từ địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tới cổng các trường học được áp dụng và được hiểu như sau:

- Áp dụng đối với trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú;

- Được hiểu là chiều dài đường bộ ngắn nhất từ cửa chính hoặc cửa phụ của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tới cổng chính hoặc cổng phụ của trường và trung tâm;

c) Có biển hiệu “Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” bao gồm tên điểm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh. Ngoài ra, cần thêm các thông tin khác như sau:

- Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là đại lý Internet, thêm các thông tin quy định:  Treo biển “Đại lý Internet” kèm theo số đăng ký kinh doanh đại lý Internet;

- Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp, thêm các thông tin quy định:  Treo biển “Điểm truy nhập Internet công cộng” kèm tên doanh nghiệp và số giấy phép cung cấp dịch vụ Internet của doanh nghiệp;

d) Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tối thiểu 50 m2;

đ) Bảo đảm đủ ánh sáng, độ chiếu sáng đồng đều trong phòng máy.

e) Có thiết bị và nội quy phòng cháy, chữa cháy theo quy định về phòng, chống cháy, nổ của Bộ Công an.

g) Nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Căn cứ pháp lý

- Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

- Quyết định số 2539/2014/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2014 quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng địa bàn thành phố Hải Phòng.