Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp phép dạy thêm chương trình tiểu học, trung học cơ sở trong nhà trường
Cơ quan thực hiện Phòng Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Mức độ DVC
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Trường xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm lập hồ sơ cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm theo quy định, nộp một bộ (01 bộ) hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND cấp huyện;

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: nếu đầy đủ viết phiếu nhận và hẹn trả kết quả. Nếu chưa đầy đủ hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ;

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Bước 4: Bộ phận thụ lý hồ sơ, tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và trình lãnh đạo phê duyệt. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền quyết định cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm hoặc trả lời không đồng ý cho tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm bằng văn bản;

- Bước 5: Trường xin cấp phép nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thành phần, số lượng

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình xin cấp phép được tổ chức dạy thêm, học thêm (theo mẫu).

+ Danh sách trích ngang của giáo viên đăng ký dạy thêm đảm bảo các nội dung về trình độ đào tạo, sức khỏe, không trong thời gian bị kỷ luật (theo mẫu).

+ Kế hoạch dạy thêm, học thêm trong nhà trường (nêu rõ đối tượng học thêm, nội dung học thêm, cơ sở vật chất, địa điểm dạy thêm; mức thu và phương án chi tiền dạy thêm (theo mẫu).

- Số lượng hồ sơ : 01 bộ

Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện *

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện (hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo nếu được ủy quyền).

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Kết quả thủ tục hành chính Quyết định hành chính.      
Tên mẫu đơn / Mẫu tờ khai

- Tờ trình xin cấp phép DTHT (Mẫu 2)

- Danh sách trích ngang (Mẫu 3)

- Kế hoạch tổ chức DTHT (Mẫu 4)

Phí / Lệ phí
File Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu mau don gd.docx
Yêu cầu thực hiện, điều kiện thực hiện

- Yêu cầu đối với người dạy thêm:

1. Đạt trình độ chuẩn được đào tạo đối với từng cấp học theo quy định của Luật Giáo dục.

2. Có đủ sức khoẻ.

3. Có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và các quy định của pháp luật; hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại cơ quan công tác.

4. Không trong thời gian bị kỉ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ luật với hình thức buộc thôi việc.

- Yêu cầu đối với người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm:

1. Có trình độ được đào tạo tối thiểu tương ứng với giáo viên dạy thêm theo Quy định. 

2. Có đủ sức khỏe.

3. Không trong thời gian bị kỉ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ luật với hình thức buộc thôi việc.

- Cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu:

1. Địa điểm tổ chức dạy thêm, học thêm đảm bảo an toàn cho người dạy và người học; ở xa những nơi phát sinh các hơi khí độc hại, khói, bụi, tiếng ồn; ở xa các trục đường giao thông lớn, sông, suối.

2. Phòng học đảm bảo diện tích trung bình từ 1,10m2/học sinh trở lên; được thông gió và đủ độ chiếu sáng tự nhiên hoặc nhân tạo; đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh, phòng bệnh.

3. Kích thước bàn, ghế học sinh và bố trí bàn, ghế học sinh trong phòng học đảm bảo các yêu cầu tại Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011 của liên Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Y tế.

4. Bảng học được chống lóa; kích thước, màu sắc, cách treo bảng học đảm bảo các yêu cầu tại Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế.

5. Có công trình vệ sinh và có nơi chứa rác thải hợp vệ sinh.

Căn cứ pháp lý

- Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm.

- Quyết định số 2050/2012/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 của UBND thành phố ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hải phòng.