Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở từ sổ gốc
Cơ quan thực hiện Phòng Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
Mức độ DVC
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc có thể trực tiếp yêu cầu hoặc gửi yêu cầu của mình đến Phòng Giáo dục và Đào tạo qua bưu điện. Không hạn chế số lượng bản sao yêu cầu được cấp. Khi yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc, người yêu cầu phải xuất trình hoặc gửi qua đường bưu điện bản chính hoặc bản sao có chứng thực chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác. Trường hợp người yêu cầu không phải người được cấp bản chính văn bằng thì còn phải xuất trình giấy tờ chứng minh là người có quyền yêu cầu cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc.

- Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, kiểm tra tính hợp pháp của việc yêu cầu cấp bản sao văn bằng, đối chiếu với sổ gốc để cấp bản sao cho người yêu cầu. Nội dung bản sao từ sổ gốc phải đúng với nội dung đã ghi trong sổ gốc. Trường hợp không cấp bản sao từ sổ gốc cho người yêu cầu thì Phòng Giáo dục và Đào tạo phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 3: Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc nhận bản sao và nộp lệ phí theo quy định. Nếu yêu cầu gửi qua đường bưu điện thì người yêu cầu còn phải trả cước phí bưu điện cho cơ quan cấp bản sao.
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thành phần, số lượng

- Thành phần hồ sơ:

+ Thông tin về người học (hoặc điền tờ khai khi nộp hồ sơ trực tiếp).

+ Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (bản sao có chứng thực) (trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện)

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

- Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu, nếu trực tiếp nhận yêu cầu;

- Chậm nhất trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu theo dấu ngày đến của bưu điện, nếu yêu cầu được gửi qua đường bưu điện;

Đối tượng thực hiện Cá nhân.
Cơ quan thực hiện *

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Kết quả thủ tục hành chính Bản sao bằng tốt nghiệp THCS.      
Tên mẫu đơn / Mẫu tờ khai
Phí / Lệ phí 10.000/bản sao       
File Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu thực hiện, điều kiện thực hiện

Những người sau đây có quyền yêu cầu cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc:

- Người được cấp bản chính văn bằng;

- Người đại diện hợp pháp, người được uỷ quyền hợp pháp của người được cấp bản chính văn bằng;

- Cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, người thừa kế của người được cấp bản chính văn bằng trong trường hợp người được cấp bản chính văn bằng đã chết.

Căn cứ pháp lý

- Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

- Thông tư 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ GD và ĐT.

  - Công văn số 2397/CV-UB ngày 17/5/2005 của UBND thành phố,  Định mức  chi thi tốt nghiệp các cấp, lệ phí tuyển sinh. Thu tiền bằng tốt nghiệp các cấp và lệ phí xét tuyển vào lớp 10.

- Công văn số 171/HD-SGDĐT của Giám đốc Sở GD&ĐT ngày 22/3/2011 Hướng dẫn thu chi cấp phát bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, bản sao văn bằng.