Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
2 Cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
3 Cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
4 Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn Ủy ban nhân dân quận Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5 Cho thuê rừng cho hộ gia đình, cá nhân Ủy ban nhân dân quận Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
7 Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
8 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Viễn thông internet
9 Gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường không vào mục đích giao thông 3 Phòng Quản lý đô thị Giao thông vận tải
10 Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn Ủy ban nhân dân quận Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
11 Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân Ủy ban nhân dân quận Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
12 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Xuất bản
13 Mua hóa đơn lẻ 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Quản lý công sản
14 Mua quyển hóa đơn 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Quản lý công sản
15 Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trên diện tích đất rừng tự nhiên chuyển sang trồng cao su của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn Ủy ban nhân dân quận Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
16 Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước (cấp huyện) 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính ngân sách
17 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Viễn thông internet
18 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành lập và Hoạt động của hộ kinh doanh
19 Thẩm định và phê duyệt dự án lâm sinh (đối với cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn) Ủy ban nhân dân quận Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
20 Thẩm định và đề nghị xét công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo