Trang chủ

Tiếp cận thông tin

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Quận Ngô Quyền
Ngày đăng 18/01/2020 | 04:24 | Lượt xem: 230

Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của Ủy ban nhân dân Quận Ngô Quyền về việc công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Quận Ngô Quyền. 

Chi tiết văn bản