Trang chủ

Chính sách mới

Chuyển phí chợ sang thu theo phương án giá dịch vụ từ 01/01/2017
Ngày đăng 23/12/2016 | 09:56 | Lượt xem: 1597

Sáng 22/12/2016, đồng chí Nguyễn Xuân Bình - Phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuocj họp với các ngành, địa phương liên quan về việc chuyển phí chợ sang thu theo phương án giá dịch vụ từ 01/01/2017 theo quy định của Luật Phí và lê phí.

Cụ thể, theo quy định của Luật có 9 loại phí, lệ phí chuyển sang giá dịch vụ do Nhà nước quy định, trong đó có phí chợ. Từ trước tới nay phí chợ trên địa bàn thành phố vẫn được thu theo Quyết định 23 ngày 07/01/2005 của UBND thành phố. Theo Luật mới, Sở Công thương tổng hợp, xây dựng phương án giá gửi Sở Tài chính, Sở Tư pháp thẩm định, báo cáo UBND thành phố phê duyệt thực hiện theo giá dịch vụ từ 01/01/2017.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các ngành, các địa phương phản ánh một số vướng mắc, nguyên nhân của sự chậm trễ khi chuyển từ thu phí chợ sang giá dịch vụ. các ý kiến đề nghị cần xây dựng phương án hợp lý để đảm bảo tính khả thi và tính đầy đủ các yếu tố tạo nên giá (địa điểm chợ, mật độ dân cư, cơ sở hạ tầng, khả năng sinh lời...) để các địa phương áp dụng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình yêu cầu các Sở Tài chính, Công thương, Tư pháp, Văn phòng UBND thành phố và các quận huyện đề xuất phương án giá trình UBND thành phố ban hành trước 01/01/2017./.

  bản đồ hành chính

  THÔNG BÁO

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 10
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 1
24
(Tự động cập nhật lúc 21/01/2019 04:00)

  Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 180
Tổng số truy cập: 6662041