Trang chủ

Y tế học đường

Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 1
Ngày đăng 20/09/2017 | 08:36 | Lượt xem: 316

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI THÁNG 9

Môn Toán – Lớp 1

Năm học 2016 – 2017

Thời gian làm bài 60 phút

Bài 1. Số?

Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 1

Bài 2. Vẽ thêm chấm tròn để được số thích hợp:

Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 1

Bài 3. Điền dấu <, >, = ?

10 …. 8

9 …. 6

0 …. 1

10 …. 0

3 …. 6

7 …. 7

7 .... 8

5 …. 9

Bài 4. Viết các số 2, 0, 10, 8, 5 theo thứ tự:

a. Từ bé đến lớn: ………; ………; ………; ………; ………

b. Từ lớn đến bé: ………; ………; ………; ………; ………

 Bài 5. Số?

Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 1

Bài 6. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a. Số liền trước số 6 là số ….

Số liền sau số 9 là số ….

b. Trong hình bên có:

Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 1

…. hình vuông.

…. hình tam giác.

Đáp án - Thang điểm

Câu

Đáp án

Biểu điểm

1

Lần lượt viết số: 7 – 6 – 10 – 4

1 điểm

(Mỗi số 0,25đ)

2

Vẽ thêm lần lượt: 4 – 3 – 0 – 1 (chấm tròn)

1 điểm

(Mỗi hình cho 0,25đ)

3

10 > 8

9 > 6

0 < 1

10 > 0

3 < 6

7 = 7

7 < 8

5 < 9

 

2 điểm

(Mỗi ý 0,25đ)

4

a. Từ bé đến lớn: 0, 2, 5, 8, 10

b. Từ lớn đến bé: 10, 8, 5, 2, 0

2 điểm

(Mỗi ý 1 điểm)

5

Lần lượt viết số: 4 – 10 – 5, riếng phần cuối HS có thể viết số đúng theo suy nghĩ của mình.

2 điểm

(Mỗi ý 0,5 điểm)

6

a. Số liền trước số 6 là số 5

Số liền sau số 9 là số 10

b. Trong hình bên có:

5 hình vuông.

4 hình tam giác.

2 điểm

(Mỗi ý 0,5 điểm)

 

-st-